Nieuws/Binnenland
998674
Binnenland

Wanneer stoppen met werken voor partnertoeslag?

Ik ben een zzp'er en werk op een kinderopvangcentrum. Mijn man is nu met pensioen en is 67 jaar oud. Zelf wil ik graag stoppen met werken omdat ik AOW-partnertoeslag kan krijgen. Ik heb gelezen dat ik dan voor 1 november moet stoppen om in aanmerking te komen voor de regeling. Hoe doe ik dat als zzp'er?

Ik heb contact opgenomen met de Sociale Verzekeringsbank (SVB) over uw vraag want dit is inderdaad geen eenvoudige kwestie. Iemand in loondienst kan een baan opzeggen en dan is het meteen duidelijk hoe de zaken ervoor staan, maar voor een zzp'er is dat ingewikkelder.

 

De SVB gaf aan dat wanneer de organisatie het inkomen uit een eigen onderneming van een jongere partner wil vaststellen, ze daarvoor de aangifte en de definitieve aanslag over het betreffende belastingjaar gebruikt. De SVB deelt dan de totale belastbare winst uit onderneming door het aantal maanden dat de onderneming actief is geweest. De SVB heeft dus drie bewijsstukken nodig:

- uitschrijving bij de Kamer van Koophandel (om te zien tot welke datum zij het inkomen gaan berekenen)

- aangifte over het belastingjaar (om het inkomen tot het moment van uitschrijving te berekenen)

- definitieve aanslag over dat belastingjaar (om te zien of het inkomen uit de aangifte correct is vastgesteld)

 

Om de toeslag vast te stellen bij een gebroken boekjaar, hanteert de SVB de volgende regel: als het bedrijf in een jaar wordt beëindigd, wordt de winst verdeeld tot aan de datum waarop het bedrijf wordt beëindigd. Bij periodes korter dan één maand bijvoorbeeld bij de start of beëindiging van een bedrijf, berekent de SVB het inkomen tot aan deze specifieke datum.

Het is dus van belang  dat u vóór 30 november 2014 uitgeschreven wordt bij de Kamer van Koophandel. De SVB heeft een bewijs van deze uitschrijving nodig. Het is verstandig om al ongeveer 8 weken voor uw man een toeslag voor u zal gaan krijgen aan de SVB door te geven dat u gaat stoppen als zzp'er. Dan kan er van tevoren worden ingespeeld op het moeten gaan uitbetalen van de toeslag. Dit doorgeven kan telefonisch, via DigiD of per post.

 

De SVB zal dan later de aangifte over 2014 en de definitieve aanslag over 2014 nog bij u opvragen, ook om het eventuele inkomen over het restant van het jaar vast te stellen. Kortom:  heel 2014 niet meer werken is niet nodig, maar u moet er wel voor zorgen uiterlijk 30 november 2014 uitgeschreven te zijn. De datum 30 november 2014 kreeg ik van de SVB; ik zou zelf de neiging hebben een of twee maanden eerder te stoppen om er zeker van te zijn dat alles op tijd geregeld is.

 

Uw man maakt minder gebruik van de toeslag regeling dan mogelijk was geweest (u had tenslotte ook al eerder kunnen stoppen). U kunt dan ook rustig contact opnemen met de SVB als u nog met vragen zit over hoe u het stoppen van uw werkzaamheden het beste kunt regelen. Het gaat gewoon om een recht van uw man, en een regeling waarin de laatste tijd veel veranderd is. De SVB wil mensen graag nader uitleggen hoe de regelgeving nu precies in elkaar zit.