Nieuws
998733
Nieuws

Webwinkel loont bijna nooit

Slechts 1 op de 5 ondernemers met een webwinkel kan rondkomen van de opbrengst van hun onderneming. 80 procent van de online entrepeneurs heeft nog nooit een modaal inkomen verdiend met hun shop. Ongeveer de helft heeft een jaaromzet van minder dan 10.000 euro. En bijna één op de drie heeft nog nooit een euro winst gemaakt.

Dat blijkt uit de enquête onder 500 online ondernemers in het kader van onderzoeksprogramma Shopping2020, dat afgelopen zomer werd gelanceerd door 16 brancheorganisaties uit de consumentenindustrie.  De overlevingskansen voor webwinkels zijn relatief klein; na vier jaar bestaat nog 41 procent van de gestarte online ondernemingen. Ter vergelijking: voor het gehele bedrijfsleven ligt dit percentage op 59 procent. Toch kijkt een groot deel van de online winkeliers positief naar de toekomst. Meer dan de helft, 51 procent, acht de kans groot tot zeer groot dat hun bedrijf in 2020 nog bestaat.De verklaring daarvoor ligt volgens Stanja Mau-Sjoe, lid van de expertgroep van het onderzoeksprogramma, deels in het feit dat veel webwinkeliers de onderneming naast hun normale baan of studie runnen. "Voor veel mensen is een webwinkel een uit de hand gelopen hobby of bijverdienste naast een baan in loondienst, studie of de zorg voor een gezin. Succes wordt veelal gedreven door persoonlijke motieven, winstgevendheid is vaak niet het hoogste doel."