Nieuws/Binnenland
998734
Binnenland

Crèches kregen ton aan boetes

Kinderdagverblijven in Amsterdam hebben vorig jaar samen ruim een ton aan boetes en dwangsommen opgelegd gekregen voor zaken die niet op orde waren.

Er stond bijvoorbeeld te weinig personeel op de werkvloer, medewerkers hadden geen Verklaring Omtrent het Gedrag of de risico’s waren niet correct in kaart gebracht. Door de strenge controle heeft de gemeente Amsterdam wel weer zijn A-status terug.

Handhaving

De onderwijsinspectie heeft vastgesteld dat toezicht en handhaving op kinderdagverblijven goed op orde zijn. De handhaving kinderopvang wordt namens de Amsterdamse stadsdelen uitgevoerd door Bureau Handhaving Kinderopvang (BHK). De GGD voert in opdracht van de stadsdelen het toezicht uit.

In november 2011 kreeg de gemeente Amsterdam nog een B-status. Er zijn toen verbeterafspraken gemaakt om de handhaving op orde te krijgen. In 2012 is het BHK ingesteld, waardoor de handhaving professioneler, sneller en daadkrachtiger werd. De GGD is toen begonnen met risicogestuurd toezicht.

Kindercentra waar de GGD zich weinig zorgen over maakt bezoeken zij korter en minder vaak dan kindercentra die veel zorgen baren. De volgende stap was risicogestuurd handhaven: locaties waar bij herhaling ernstige overtredingen zijn geconstateerd, komen in een zwaar handhavingsregime en worden direct en streng aangepakt.