Nieuws/Binnenland
998768
Binnenland

Mkb´ers druk met overleven

Ondernemers zijn vooral bezig met overleven. Het voortbestaan van de eigen onderneming is de belangrijkste doelstelling voor de meeste mkb´ers. Vooral sinds de crisis in 2008 gaat het om overleven, break-even draaien of het beperken van verlies.

Dat blijkt uit onderzoek van Panteia. ´Het maken van winst´ of ´het realiseren van groei´ is voor mkb-ondernemers verder naar de achtergrond geschoven. De ´continuïteit van het bedrijf´ is binnen elke sector de belangrijkste doelstelling van de mkb´er, dit aandeel is sinds 2008 sterk toegenomen in sectoren die voornamelijk afhankelijk zijn van consumentenbestedingen: de detailhandel, autosector en de horeca.

Panteia onderzocht de laatste tien jaar wat ondernemers drijft, aangezien mkb´ers verschillende motieven hebben om te kiezen voor het ondernemerschap, zoals het ambiëren van de wens om eigen baas te zijn. Of het benutten van een gat in de markt. Wanneer de onderneming is opgestart zijn er andere doelstellingen. Over de afgelopen tien jaar is de continuïteit van de onderneming constant de belangrijkste drijfveer geweest, hoewel dit sinds de economische crisis duidelijk is toegenomen en ondernemers steeds meer waarde hechten aan het voortbestaan van hun eigen onderneming.

Factoren

In 2008 was iets meer dan vijf procent van de Nederlandse bevolking bezig met het opzetten van een eigen bedrijf, of zij hadden dat recent gedaan. De beweegredenen zijn divers. Er wordt onderscheid gemaakt in positieve (pull)  en negatieve (push) factoren.

Positieve factoren:

 • Uitdaging
 • Zelfstandigheid, de wens om eigen baas te zijn.
 • Wens om voor eigen risico en rekening specifieke werkzaamheden te verrichten.
 • Meer waardering willen zien voor de resultaten van eigen werkzaamheden als ondernemer dan als werknemer in loondienst.
 • Natuurlijke drang, bijvoorbeeld bij ondernemers die zijn opgegroeid in ondernemersfamilies.
 • De aanwezigheid van (financiële) middelen die het mogelijk maken een eigen onderneming op te zetten.
 • Betere mogelijkheden om werk en gezin te combineren.
 • Mogelijkheden om meer (en sneller) geld te verdienen dan in loondienst.

Negatieve factoren:

 • Ontevredenheid over de baan in loondienst.
 • Na ontslag geen nieuwe baan kunnen vinden.
 • Dreigende werkloosheid met de inschatting na ontslag geen nieuwe baan te kunnen vinden.