Nieuws/Binnenland
998781
Binnenland

Bouwsector gaat voor zzp'er

De stijgende loonkosten en andere sociale lasten door nieuwe kabinetsplannen zullen er in de bouwsector voor zorgen dat aannemers massaal hun heil zoeken bij zzp’ers, uitzendbureaus en payrollbedrijven. „Je komt op een punt dat je tegen ondernemers moet zeggen dat ze er verstandiger aan doen om een zzp’er een opdracht te geven, in plaats van iemand in dienst te nemen”, waarschuwt voorzitter Maxime Verhagen van Bouwend Nederland.

De werkgeversorganisatie zegt achter het sociaal akkoord te staan. „Maar aanvullende maatregelen van het kabinet leiden tot fors hogere kosten voor ondernemers en dat is een groot probleem”, aldus Verhagen. „De overheid wil bijvoorbeeld de WW-duur aanpassen van drie naar twee jaar. Dat is prima, maar niet als de kosten van het derde jaar voor rekening van de werkgever zijn.”

Een ander heikel punt vormt de calamiteitenregeling die over twee jaar zal ingaan. „Daarin wordt niet zoals nu met dagen, maar met uren gerekend waarin je niet kunt werken. Voor die uren ontvang je als werkgever een uitkering, die komt uit een fonds waarvoor je verplicht premie betaalt. Dat zet de deur open voor sjoemelaars en is qua controle niet te doen. Hoe moet een UWV-inspecteur na een melding van onwerkbare uren later op de dag nagaan of dat ook daadwerkelijk klopt? Het is dus slecht te handhaven, maar bovendien werkt elk misbruik weer hogere premies in de hand voor de vele bonafide bedrijven. Hogere premies die door alle werkgevers in de bouw moeten worden opgebracht. Zij dragen immers samen alle kosten voor de vorstWW-regeling”, aldus Verhagen.

De werkgeversorganisatie vindt verder dat de modernisering van de Ziektewet beter moet worden uitgevoerd. „Het gaat hier om mensen met een tijdelijk contract die ziek uit dienst gaan of binnen korte tijd na afloop van het contract ziek worden.” De ziektewetuitkering wordt nu nog betaald uit sectorpremies, maar straks moet de laatste werkgever dat gaan doen. „Hij krijgt dus een groot risico erbij als hij mensen op de loonlijst heeft, of dat nou vast of tijdelijk is.”

De plannen van minister Asscher (Sociale Zaken) om de ketenaansprakelijkheid voor lonen wettelijk vast te leggen, zorgen voor veel administratieve lasten, meent de voorzitter van Bouwend Nederland. „Dat betekent dat bouwbedrijven de hele keten moeten doorlichten bij misstanden. Daar hebben we toch een inspectie voor?”

Volgens Verhagen zit de bouwsector momenteel op de bodem van de crisis. Sinds begin 2008 verloren 70.000 bouwvakkers hun baan en dit jaar zullen daar nog duizenden bijkomen. „Vanaf 2015 verwachten we een ommekeer met een jaarlijkse groei van de bouwproductie met 10%. Daar is wel een goede cao voor nodig.”