Nieuws/Binnenland
998924
Binnenland

Geheim overleg met Plasterk

Een draai over afluisterpraktijken heeft minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) in het nauw gebracht. De Tweede Kamer ruikt zijn bloed. De coalitie vertoont scheuren.

In het diepste geheim overlegden de fractievoorzitters van de Tweede Kamer gisteravond met de ministers Plasterk (Binnenlandse Zaken) en Hennis (Defensie). Ook de chefs van de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) Bindt en van de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Bertholee waren bij de vergadering aanwezig.

Op tafel lag de korte brief die de twee bewindslieden hadden gestuurd. Daarin slikte het kabinet eerdere uitlatingen van Plasterk in. Rond de onthullingen van de klokkenluider Edward Snowden suggereerde hij dat de Amerikaanse inlichtingendienst NSA alleen al in december 2012 1,8 miljoen keer gegevens had geregistreerd van ’Nederlandse’ telefoontjes.

Maar het blijken niet de Amerikanen, maar de eigen Nederlandse veiligheidsdiensten, verenigd in de Nationale Sigint Organisatie (NSO), die de gegevens verzamelden, zo bekenden Plasterk en Hennis.

Het leidde tot een golf van verontwaardiging in het parlement. Plasterk zou de Kamer wel eens onjuist kunnen hebben geïnformeerd, hetgeen geldt als een politieke doodzonde.

De chaotische situatie die gisteren rond het kattebelletje van het kabinet ontstond, werd gevoed toen Hennis overvallen leek door media die nadere uitleg verlangden. Op de vraag waarom het zo lang heeft geduurd voordat duidelijk was dat het registreren van telefoondata door de bloedeigen NSO is uitgevoerd, reageerde Hennis verbaasd: „Bij míj is er nooit een misverstand over geweest.”

Dat Plasterk (PvdA) iets anders leek te beweren, legde een onwaarachtige kloof in het doorgaans eensgezinde regeringskamp bloot. „Ik ga niet over de woorden van meneer Plasterk. Ik ken hem als een integer mens”, aldus Hennis (VVD). ’s Avonds moest ze zich met haar collega melden bij premier Rutte in het Torentje.

Rechtszaken

Het latere geheime overleg tussen de fractievoorzitters was naar verluidt vanwege een staatsgeheim. De correctie op de eerdere woorden van Plasterk zou geheim hebben moeten blijven, maar een dreigende rechtszaak zou het kabinet hebben doen besluiten tóch openheid van zaken te geven. Daarom werden de fractieleiders gisteravond ingelicht. Geen enkele aanwezige wilde na afloop toelichten wat er binnenskamers was besproken. Opvallend was dat SP-leider Roemer, wiens partij zich eerder nog openlijk afvroeg of Plasterk nog wel kon aanblijven, er niet bij was. Hij was volgens zijn zegsman gewoon op zijn kamer aan het werk.

Waarschijnlijk wil de SP de handen vrijhouden bij het ingelaste Kamerdebat over de kwestie, dat dinsdag moet plaatsvinden. Ook elders in de oppositie worden de messen voor Plasterk geslepen.