Nieuws/Binnenland
999030
Binnenland

Meer leerlingen middelbare school geschorst

Middelbare scholen hebben vorig schooljaar meer leerlingen geschorst. Ruim 5300 jongeren werden tijdelijk geschorst, 596 leerlingen hadden zich zo misdragen dat zij helemaal niet meer mochten terugkomen. Dat heeft de Onderwijsinspectie woensdag bekendgemaakt.

Voornaamste reden voor schorsing is fysiek geweld tegen medeleerlingen, verbaal geweld tegen personeel of storend gedrag in lessen. Het aantal schorsingen is 6 procent hoger dan het schooljaar 2011/2012. Gemiddeld mochten de gestrafte scholieren zich drie dagen niet op school vertonen.

Grote steden

Van de geschorste of verwijderde leerlingen is 77 procent een jongen. De meeste meldingen van de maatregel gaan over het praktijkonderwijs of het vmbo. Scholen in de vier grote steden maken vaker melding van problematische scholieren dan overige steden. Kinderen in Utrecht en Zuid-Holland zorgen voor de meeste problemen. In Overijssel wonen de braafste scholieren.

Scholen in het voortgezet onderwijs zijn verplicht om aan de inspectie te melden als een leerling meer dan een dag geschorst is. Tot 2011 daalde het aantal geschorste lastpakken nog jaarlijks. Zo zaten in het schooljaar 2010/2011 slechts 4709 leerlingen tijdelijk thuis.