Nieuws/Binnenland
999318
Binnenland

Plasterk stuurt aan op zeven provincies

Nederland moet in de toekomst weer uit zeven provincies bestaan. Alleen Limburg, Brabant en Friesland blijven in hun huidige vorm bestaan.

Dat zal minister Plasterk (Binnenlandse Zaken) in zijn wetsvoorstel zetten waarin hij de komst van de eerste nieuwe provincie wil regelen: de samensmelting van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland tot één landsdeel.

In Friesland, Brabant en Limburg signaleert de PvdA-bewindsman een sterke eigen identiteit en de meeste weerstand tegen samengaan met een andere provincie. „Er moet wel plaatselijk een wil zijn om dit te doen”, stelt Plasterk. Hij wil dat Zeeland en Zuid-Holland met elkaar gaan praten, net als Gelderland en Overijssel en ook Groningen en Drenthe moeten er aan geloven. Uiteindelijk blijven dan zeven provincies of landsdelen over.

Toevallig

Nederland heeft een verleden met dit aantal provincies, weet ook Plasterk. Al is het overgebleven aantal landsdelen volgens hem toevallig. In de zestiende eeuw kwamen de Zeven Provinciën gezamenlijk in opstand tegen de Spanjaarden en even later werd de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden opgericht.

Ironisch genoeg lijken de huidige twaalf provincies zich nu vooral te verenigen in een poging de fusieplannen van het kabinet te saboteren. Toch probeert Plasterk met zijn nieuwe visie juist om de fusie van Flevoland, Utrecht en Noord-Holland door de senaat te krijgen. In de Eerste Kamer hoopt de PvdA-bewindsman op een meerderheid met D66 en GroenLinks. Die laatste partij is echter kritisch. GroenLinks zegt te overtuigen te zijn, maar dan moet er wel een visie komen op wat er dan met de andere provincies moet gebeuren.

Die visie levert Plasterk dus binnenkort met de ’herintroductie’ van de Zeven Provinciën. Dit kabinet zal echter nog niet beginnen met de daadwerkelijke fusie van andere provincies.

Om de meerderheid in de Eerste Kamer veilig te stellen voor de eerste provinciefusie, moet er ook enig draagvlak zijn bij de provincies zelf. GroenLinks vraagt daarom, maar ook de eigen PvdA vindt het broodnodig. Plasterk is daarom met premier Rutte bezig taken van het Rijk aan de regionale overheden te geven.