Nieuws/Binnenland
999825
Binnenland

Akkoord over aanpassing bijstandswet

Kabinet en coalitie zijn het met de oppositiepartijen D66, ChristenUnie en SGP eens geworden over aanpassing van de bijstandsplannen van het kabinet. Ook zijn ze het eens over wijzigingen in de Participatiewet. De steun van de oppositie is nodig om een meerderheid voor de plannen in de Eerste Kamer te garanderen.

Tijdens overleg onder leiding van staatssecretaris Jetta Klijnsma van Sociale Zaken is een aantal afspraken gemaakt om haar oorspronkelijke plannen aan te passen. Details daarover worden later maandagmiddag bekendgemaakt.

Eerder werd al bekend dat de nieuwe bijstandswet een half jaar later wordt ingevoerd. Gemeenten krijgen daardoor langer tijd om zich voor te bereiden. Gemeenten krijgen ook meer vrijheid om het beleid in te vullen waarbij een tegenprestatie wordt gevraagd voor een bijstandsuitkering. Ook is er sprake van aanpassing van de kabinetsplannen om jonggehandicapten snel te herkeuren. De vrees bestaat dat als er geen banen zijn de jongeren met een Wajonguitkering rechtstreeks in de bijstand belanden.

VVD: 'Significante tegenprestatie'

Sjoerd Potters, Tweede Kamerlid voor de VVD, is blij dat gemeenten een tegenprestatie kunnen vragen van mensen met een bijstandsuitkering: „Met de VVD laten betrokken partijen zien dat zij het belangrijk vinden dat er meer mag worden gevraagd van mensen die een bijstandsuitkering ontvangen. Het gaat hier tenslotte om een laatste - tijdelijk- vangnet opgebracht door anderen uit de samenleving. Dan mag daar wat de VVD betreft ook iets tegenover staan, een significante tegenprestatie in dit geval.”

PvdA: 'Zicht op nieuw werk'

John Kerstens, PvdA-Tweede Kamerlid: „De nieuwe bijstand biedt een solide vangnet, laat niemand aan de kant staan en biedt zicht op nieuw werk. Daar is het de Partij van de Arbeid om te doen. De PvdA is blij dat in de nieuwe Bijstands- en Participatiewet meer rekening wordt gehouden met persoonlijke omstandigheden. De PvdA heeft daar sterk op aangedrongen. In de Participatiewet wordt maximaal ingezet op begeleiding naar werk voor goedgekeurde Wajongers. Als dat niet lukt, worden ze niet geconfronteerd met het bijstandsregiem. Dat is de 'zachte landing' waarvoor de PvdA steeds heeft gepleit.”

D66: 'Activerender en strenger'

Steven van Weyenberg, Tweede Kamerlid voor D66: „Wij zijn altijd voor herkeuring van Wajongers geweest, anders zou de rekening van bezuinigingen alleen bij jongeren terechtkomen. Maar D66 was erg ongelukkig met de afspraken in het sociaal akkoord waardoor mensen na herkeuring automatisch in de bijstand zouden komen. Daardoor zouden 15.000 mensen met een klein vermogen, bijvoorbeeld door letselschade, of een werkende partner hun uitkering volledig verliezen. Die maatregel is nu teruggedraaid. Er ligt straks ook een nieuwe bijstandswet die activerender en strenger is voor mensen die te weinig doen om aan de slag te komen. Ook krijgen gemeenten nu meer vrijheid voor maatwerk.”

CNV: 'Hardste kantjes eraf'

CNV-voorzitter Maurice Limmen: „Het CNV blijft de voorgestelde Bijstandwet spijkerhard vinden, maar met de wijzigingen van vandaag zijn een aantal van de hardste kantjes eraf. Het CNV heeft de Kamer meerdere malen opgeroepen om de wachttijd van 4 weken voordat mensen een bijstandsuitkering kunnen ontvangen, uit de plannen te schrappen. Ook hoeven Wajongers die nog wel kunnen werken straks niet eerst hun huis op te eten. Maar het CNV heeft ook zorgen. Zo krijgen de gemeenten veel vrijheid bij het invullen van de tegenprestatie voor bijstandsgerechtigden. Daarmee kan willekeur ontstaan. Bovendien kan elke gemeente afzonderlijk invullen wat de tegenprestatie moet zijn. We moeten blijven opletten dat hiermee geen verdringing van regulier werk optreedt. Het is wel positief dat de staatssecretaris heeft besloten dat mantelzorg ook kan gelden als tegenprestatie voor een uitkering. Gelet op de toekomst is het van groot belang dat deze ruimte er nu is.”