1015712
Partnercontent
Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf.
Get into the FUTURE
Gesponsord
TMG is founding partner en exclusieve mediapartner van SingularityU The Netherlands, omdat we het gedachtegoed van SingularityU NL omarmen. SingularityU NL is de autoriteit op het gebied van technologieën die onze maatschappij in rap tempo veranderen. Kunstmatige intelligentie, blockchain, nano- en gentechnologie, 3D-printing, neuroscience: technologieën die exponentieel groeien en sectoren als zorg, financiën, voedsel, wonen en energie in toenemende mate beïnvloeden. De Financiële Telegraaf brengt samen met SingularityU NL een crossmediaal concept: Get Into The FUTURE.

Technologie voor een beter leven

Singularity University werd in 2008 opgericht in Silicon Valley, met als doel een globaal netwerk te creëren van wetenschappers en experts. Een netwerk dat burgers, bedrijven en politiek uitdaagt om mee te denken over de snelheid waarmee innovaties de wereld veranderen. Ons land is het eerste ter wereld met een dependance van deze denktank.

De onderwerpen die de bij Singularity University aange-sloten experts wereldwijd aansnijden, zijn indrukwekkend. Big data, genetica, kunstmatige intelligentie, nanotechnologie: er gaan verjaardagen voorbij dat je het er niet over hebt. Desondanks loont het de moeite je toch eens goed over deze topics te laten voorlichten. Want wie de tijd neemt om alles eens goed op zich te laten inwerken, realiseert zich dat de mens een vernuftiger wezen is dan we ooit hadden durven dromen.

Want wat ooit was voorbehouden aan sciencefiction, blijkt al lang geen ‘ver-van-je-bed-show’ meer. Of zoals oprichters van SingularityU Nederland Jim Stolze en Diederick Croese het samenvatten: “The future is now.

Croese: “Up-to-date kennis van de ontwikkeling van technologieën helpt je om goede keuzes in je eigen leven te maken. Om bij wijze van spreken morgen geen videotheek te starten, maar iets dat past binnen deze tijdgeest.”

Dat geldt voor ons, onze kinderen, bedrij-ven, maar bijvoorbeeld ook voor politici. “Waarom debatteren over meer asfalt, als nu al bekend is dat zelfrijdende auto’s straks de norm zijn? Waarom geld stoppen in kolencentrales, terwijl iedereen weet dat fossiele brandstoffen eindig zijn en het lonender is om te investeren in wind- of zonne-energie?”

Wereldwijde dialoog

Singularity University is in 2008 in de VS opgericht in de wetenschap dat technologie in de nabije toekomst in staat is problemen op te lossen waar de mensheid tekort schiet. Die toekomst is al begonnen. Zo gebruikt de bank JP Morgan sinds kort artificiële intelligentie (AI) om financiële contracten sneller te kunnen verwerken. Het nieuwe programma Contract Intelligence (Coin) kan in enkele seconden een werklast behandelen waaraan voordien juristen en kredietspecialisten jaarlijks ruim 360.000 uur besteedden.

Stolze, expert op het gebied van AI: “Soms heerst de angst dat als deze systemen te veel macht krijgen, dat ze misschien beslissingen gaan nemen in het nadeel van de mens. Denk aan de Terminator-films waar Skynet zich tegen zijn scheppers keert, de wereld in as achterlatend. Heel eerlijk: dat is belachelijk. Het is hetzelfde als met kinderen: je leert hen dingen en corrigeert waar nodig. Zo gaat het ook met algoritmes. Wij zijn de baas. We programmeren mee dat hun beslissingen ethisch verantwoord moeten zijn.”

Croese vult aan: “Het probleem is allen: wat vanuit sociaal of ethisch oogpunt verantwoord is, verschilt per regio. Daarom is het goed dat er nu een vestiging in Nederland is. En dat elders ook soortgelijke denktanks starten – van Chili tot Zuid-Afrika tot Nieuw Zeeland. Zo kan ieder voor zich bepalen hoe je het beste alle nieuwe technologieën kunt inzetten om de levensomstandigheden te verbeteren. Als je dat aan de Amerikanen overlaat, accepteer je de normen en waarden die in hun techniek zijn verweven, vanuit hun opvattingen over een goed leven en een goede maatschappij. Nu ontstaat er juist een wereldwijde maatschappelijke dialoog over hoe wij onze innovaties het beste kunnen aankleden en vormgeven.”

Om burgers, bedrijven en de politiek te inspireren over de snelheid waarmee innovaties de wereld veranderen, richtte SingularityU NL een internationale ‘Faculty’ van experts op die de impact van technologieën, zoals robotica, nanotechnologie, genetica, AI, big data en 3D-printen, kunnen duiden in sectoren zoals voedsel, financiën, zorg en de bouw. Met als achterliggend doel om grote problemen, van water- en voedselvoorziening tot de grote aan-tallen vluchtelingen tot betaalbaarheid van de gezondheidszorg, op te lossen door al deze technologieën met elkaar te verbinden.

Uitdagingen

Om zoveel mogelijk mensen te bereiken, organiseert SingularityU NL regelmatig rondleidingen aan schoolklassen. Kinderen kunnen dan zelf ervaren hoe 3D-geprint voedsel smaakt of hoe het is om een drone te besturen. Ook zijn er cursussen en tech-bijeenkomsten te volgen in de Innovation Hub in Eindhoven en wordt er regelmatig een wedstrijd uitgeschreven om mensen uit allerlei sectoren te inspi-reren om mee te denken over één van de elf vastgestelde wereldwijde uitdagingen (Global Grand Challenges): armoede, bestuur, duurzaamheid, energie, gezondheid, onderwijs, rampenbestendigheid, ruimtevaart, veiligheid, voedsel en water.

“Nederland mag trots zijn op het talent dat hier rondloopt. De chipmachines van ASML, de solar powered cars van de Technische Universiteit Eindhoven of hun voetbalrobots die op de WK RoboCup onlangs de derde wereldtitel in de wacht hebben gesleept; ze zijn allemaal wereldleidend. Dat mogen we vaker uitspreken.”

Zo was de Stella Lux van de TU Eindhoven de eerste gezinsauto die op zonnecellen kan rijden. Zo efficiënt dat ze meer energie opwekt, dan dat ze verbruikt, zelfs in Hollandse weeromstandigheden. Een goed voorbeeld van moonshot thin-king: iets dat als je het bedenkt zo absurd is, dat je niet kunt geloven dat het daadwerkelijk mogelijk is. Onlangs behaalde in navolging van de overwinning van het Delftse team ook Solar Team Eindhoven de eerste prijs bij de World Solar Challenge, dit keer met hun Stella Vie. Croese: “Het is baanbrekend wat wij als klein landje allemaal verwezenlijken.”

Singulariteit: de wereld in 2045

Het patroon waarin de menselijke vooruitgang steeds sneller gaat naarmate de tijd verstrijkt, noemt grondlegger van Singularity University en futuroloog Ray Kurzweil de ‘Wet van de versnellende opbrengsten’ (The law of accelerating returns). Dit wil zeggen dat meer geavanceerde samenlevingen zich in een sneller tempo kunnen ontwikkelen dan minder ontwikkelde samenlevingen, juist omdat ze geavanceerder zijn.

Logisch dus dat innovaties zich nu veel sneller ontwikkelen dan een halve eeuw geleden, want we hebben nu betere technologie. Volgens Kurzweil is er tussen 2000 en 2014 net zoveel technologische ontwikkeling geweest als in de gehele 20e eeuw, en zullen we in 2021 nog eens diezelfde hoeveelheid vernieuwing hebben doorgemaakt.

Kurzweil gelooft dat de wereld er in 2045 zo anders uitziet dat we deze niet meer herkennen. Deze voorspelling werd lang als overdreven beschouwd, maar door de snelle ontwikkelingen wint zijn theorie aan populariteit. Bovendien is het twistpunt voor experts doorgaans niet of zijn voorspelling klopt, maar wanneer deze uitkomt. Artificial Intelligence (AI) heeft dan de status van ‘superintelligentie’ bereikt.

AI is breder dan robots; het is de computer in de robot. Siri in de iPhone is een voorbeeld van AI, net als een schaakcomputer of een computer die in een fractie van een seconde berekeningen kan maken, veel beter dan een mens. Op dit moment gaan we richting een generatie intuïtieve computers die juist de dingen kunnen die wij zonder nadenken doen: leren, redeneren en problemen oplossen. Het stadium daarna is superintelligente, waarbij de computer slimmer is dan de knapste koppen op aarde, zowel op sociaal gebied als op het gebied van wetenschappelijke en algemene kennis. In theorie zijn deze computers in het begin een fractie slimmer, maar op den duur een triljoen keer slimmer.