Nieuws/Partnercontent
2762922
Partnercontent
Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf.
Shell
Gesponsord
Royal Dutch Shell is een Nederlands-Britse multinational, behorend tot de supermajors, de zes grootste staats-onafhankelijke oliemaatschappijen van de wereld.

Shell maakt vaart met snelle tankstations elektrische auto

Marjan van Loon is als President-Directeur van Shell Nederland, naast alle reguliere zaken, verantwoordelijk voor de uitdaging die energietransitie heet; het beleid om van fossiele brandstoffen over te stappen naar volledig duurzame energiebronnen zoals zonne-, en windenergie. Van Loon is daar geknipt voor. Ze staat voor vernieuwen, verbinden, samenwerken en versnellen.

Wat zijn de grootste uitdagingen bij de energietransitie in Nederland?

,,Ten eerste lopen we nogal achter als het gaat om het aandeel duurzame energie, dat is nu nog maar zeven procent. Nou komt dat mede doordat we een dichtbevolkt, klein landje zijn met veel industriële activiteiten, waardoor het energieverbruik per inwoner erg hoog is. Maar toch. We moeten versnellen. Het valt me op dat veel mensen denken dat we al een stuk verder zijn dan die paar procent. Men ziet natuurlijk steeds meer windmolens en zonnepanelen verschijnen. Maar daarmee redden we het niet. Elektriciteit is maar 20 procent van ons energieverbruik. Die andere 80 procent met gas, olie en steenkolen, is veel lastiger om te buigen. Het goede nieuws is dat het wel kán. Technologisch is het mogelijk. Maar er moet veel meer worden samengewerkt en – minstens zo belangrijk – er moet heel veel worden geïnvesteerd. En om geld aan te trekken hebben we een langetermijnbeleid met duidelijke doelen nodig. Een heldere visie op de toekomst. Daar ontbreekt het nog een beetje aan, maar daar wordt hard aan gewerkt door de overheid. De mede door ons geïnitieerde Transitiecoalitie heeft gezegd: stel ambitieuze doelen, maar wel op de lange termijn. En zorg voor consistent beleid, want de aansturing moet loskomen van de dagelijkse politiek. We hebben echt een Deltaplan nodig. Het beleid daarvoor werd immers ook niet elke vier jaar omgegooid en heeft juist daarom iets unieks gebracht. De energietransitie moet op een vergelijkbare wijze worden aangestuurd zoals onze bescherming tegen het water: met een visie en een plan op de lange termijn, met durf om te veranderen en te investeren. Consumenten en investeerders willen duidelijkheid op de lange termijn.”

Langetermijnvisie, da’s één. Zijn er meer voorwaarden voor een succesvolle transitie?

,,Die consistente visie is essentieel, maar we moeten ook zorgen dat er kapitaal beschikbaar is. Dat we investeren in de transitie niet zien als een kostenpost, maar als een investering in de toekomst. Een investering in economische groei. We hoeven niet altijd te kiezen voor de goedkoopste oplossing, als het op de lange termijn maar duurzaamheid en groei oplevert. En we moeten veel meer in systemen denken, in samenwerkingen. Een goed voorbeeld is ons restwarmteproject in Pernis. In zo’n raffinaderij kan je met water dat onder de 100 graden komt niet zoveel meer doen. Maar in de bebouwde omgeving kan je dat warme water heel goed gebruiken. We verwarmen met onze restwarmte 16.000 huishoudens in de omgeving. Onze buren. Tot dat soort oplossingen kom je alleen als je in systemen denkt en minder voor de hand liggende samenwerkingen aangaat. Mijn rol bij Shell is om dit soort ontwikkelingen te stimuleren en kansen te benutten. Er is nog zóveel potentie.”

Waar liggen de kansen voor Nederland?

,,Wind op zee is heel belangrijk. En de huidige plannen moeten veel ambitieuzer worden. Heel veel van de niet-elektrische energie zullen we duurzaam moeten maken via groene stroom. En dat kan. Bijvoorbeeld door met windenergie waterstof te maken. Gelukkig hebben we in Nederland met de Noordzee een fantastische bron dichtbij huis: veel wind, relatief ondiep en dicht op de markt. En er ligt al een heel goede infrastructuur in het Noorden van ons land. Een andere kans voor Nederland is elektrificatie. Elektrische personenauto’s gaan, veel sneller dan veel mensen denken, gemeengoed worden in Nederland. Daar geloven we bij Shell in. Er komen betaalbare elektrische auto’s op de markt en de infrastructuur moet dus snel op orde worden gebracht. Daar zijn wij druk mee bezig. Wij zijn begonnen met het plaatsen van snelladers op onze tankstations, onder de naam Shell Recharge, daarnaast zijn wij partner in het IONITY consortium van Duitse automerken dat bouwt aan een Europees netwerk van snelle laadpalen. En wij hebben NewMotion overgenomen, een van de leidende bedrijven in Europa op het gebied van laadoplossingen en laadpassen. Zo zijn we in de hele keten betrokken: van het opwekken van duurzame energie tot de eindgebruiker op ons tankstation.”

En hoe pakken we het zware transport aan?

,,Voor zwaar transport en scheepvaart denken wij dat waterstof een goede oplossing is. En daarvoor moeten we eerst duurzame energie gaan omzetten in groene waterstof. Ook daar kan Shell een grote rol spelen. De ontwikkelingen in zwaar transport vergen helaas wat meer tijd, en dat is de reden dat we ook werken aan tussenoplossingen. Nu al kunnen dieselmotoren op schone, synthetische GTL diesel rijden. Daarmee reduceren we weliswaar niet zoveel CO2, maar brengen we wel de hoeveelheid fijnstof terug, en dat is weer goed voor de luchtkwaliteit. LNG is ook interessant voor zwaar transport en scheepvaart, want heeft een 20 procent lagere CO2-emissie vergeleken met conventionele diesel. En datzelfde geldt voor grijze waterstof, met aardgas als basis. Allemaal prima oplossingen totdat groene waterstof een optie is. Wij spelen in de hele keten een belangrijke rol, De energietransitie is voor Shell serious business. Maar we kunnen het niet alleen. Ik kan het niet vaak genoeg zeggen: nieuwe samenwerkingen, duidelijk overheidsbeleid, denken buiten bestaande kaders, en denken in grote systemen, is essentieel. Daarin proberen wij echte voortrekkers te zijn. Wij hebben gezegd: praten is goed, maar wij gaan het gewoon doen. Samen met anderen.”

Wie is Marjan van Loon?

Marjan van Loon (52) werd geboren in Helmond, studeerde af aan de TU Eindhoven en werkte voor Shell in onder meer Pernis, Maleisië en Australië. Sinds 1 januari 2016 is ze President-Directeur van Shell Nederland. Een rol waarin ze naar eigen zeggen minimaal de helft van haar werktijd besteed aan de energietransitie. Weliswaar heeft ze een technische achtergrond en veel ervaring in de gassector, ze is vooral een gedreven aanjager van nieuwe ontwikkelingen en samenwerkingen.