Nieuws/Partnercontent
3653807
Partnercontent
Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf.
Pictet Asset Management
Gesponsord
Pictet Asset Management beheert als onafhankelijke vermogensbeheerder circa €160 miljard. Het Zwitserse fondsenhuis onderscheidt zich door te beleggen in themafondsen die inspelen op megatrends die wereldwijd veranderingen bepalen, zoals vergrijzing, klimaatverandering en bevolkingsgroei.

Zo houden we overvolle steden comfortabel

We willen in toenemende mate in steden wonen, maar toch klagen we veel over drukte. Zogenoemde Smart Cities moeten ons leven comfortabel houden.

De verstedelijking die ontegenzeggelijk in rap tempo gaande is, legt veel druk op onder meer de infrastructuur.

Ruim de helft van de wereldbevolking leeft nu al in een stedelijk gebied, maar over ruim 30 jaar is dat 70 procent. In diezelfde periode zal volgens de Verenigde Naties (VN) de wereldbevolking groeien van ruim 7,5 miljard naar ongeveer 10 miljard.

Steden en de bewoners krijgen het dus zwaar te verduren. De eisen omtrent levenskwaliteit zullen echter alleen maar toenemen. Een discrepantie die behoorlijk wat investeringen zal vergen.

Duurzame verstedelijking

Hoe houden we de mobiliteit in steden op aanvaardbaar niveau? En niet alleen de fysieke infrastructuur, ook de digitale snelweg vormt een belangrijk vraagstuk in de komende jaren.

Pictet Asset Management is een Zwitserse vermogensbeheerder die op zoek gaat naar de bedrijven die investeren in steden om die letterlijk smart te maken. Deze intelligente steden verbeteren de levenskwaliteit van bewoners en zorgen ervoor dat de aanhoudende verstedelijking duurzaam is. Zo zal er veel aandacht zijn voor goede infrastructuur voor fietsers, om luchtvervuiling tegen te gaan en zodoende ondanks de toename van de bevolking toch de duurzame doelstellingen te halen. Een goed voorbeeld daarvan is Kopenhagen. In deze Deense hoofdstad is een slim fietsverkeerssysteem geprogrammeerd waardoor fietsers op weg naar kantoor alleen maar groene verkeerslichten tegenkomen.

Dominantie van steden

Wereldwijd werken overheden steeds nauwer samen met de particuliere sector in een poging om steden veiliger, duurzamer en beter verbonden te maken. Pictet AM belegt in wereldwijde beursgenoteerde bedrijven die nauwlettend betrokken zijn bij de inrichting van Smart Cities.

Volgens verschillende financiële experts valt daarbij veel winst te boeken voor beleggers. Er wordt gesproken over rendementen van 15 procent bij investeringen in bedrijven die zich bezighouden met bijvoorbeeld mobiliteit en infrastructuur.

Die voorspellingen zijn natuurlijk niet uit de lucht gegrepen. Het is overduidelijk dat er fiks geïnvesteerd dient te worden in het leefbaar houden van stedelijke gebieden.

Steden mogen volgens de VN dan nog geen 3 procent van het landoppervlak van de aarde innemen; ze zijn de thuisbasis van meer dan de helft van de wereldbevolking en genereren 80 procent van alle economische output. En hun dominantie is alleen maar groeiende.

De wereldbevolking groeit in hoog tempo en mensen verhuizen naar steden om hun kansen te verbeteren of door veranderende levensstijlen. Traditionele infrastructuur zal simpelweg onvoldoende worden om deze toestroom van mensen te ondersteunen. Innovatie is het toverwoord.

Enorme kansen

Zo moeten de elektriciteitsnetwerken en de waterleidingen bijvoorbeeld meegroeien met de groei van de stadsbevolking. Dat klinkt logisch, maar is niet zo simpel als het lijkt. In Londen zal dat een hele kluif worden. Daar stamt een groot deel van het waterleidingnetwerk nog uit de negentiende eeuw. Al voordat je daar de kraan opendraait, is een kwart van het drinkwater verloren gegaan door lekken. Een schone taak dus voor ondernemingen om dat probleem te tackelen. Er zullen op deze manier de komende decennia honderden miljarden worden uitgegeven om door middel van innovatie van stedelijke gebieden prettige leefomgevingen te maken.

En daar liggen dus enorme kansen voor ondernemingen die hun steentje kunnen bijdragen aan dat proces. Pictet AM is de partij die het beleggers mogelijk maakt om mee te liften op het financiële succes van dit soort bedrijven.

Wie meer wil weten over de mogelijkheden die Pictet AM biedt, kan een kijkje nemen op de site.