Nieuws/Partnercontent
3667535
Partnercontent
Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf.
Special Beleggen
Gesponsord

Duurzaam beleggen: hoe ver ga je?

Wereldwijd groeit het bewustzijn dat er drastische maatregelen nodig zijn om de aarde leefbaar te houden. Het is dan ook niet zo verwonderlijk dat duurzaam beleggen aan terrein wint. Waar moet je op letten?

Vroeger beoordeelden beleggers bedrijven uitsluitend op hun financiële verdiensten. Was een onderneming voldoende winstgevend? En konden aandeelhouders een graantje meepikken, dankzij een loyaal dividendbeleid? Tegenwoordig leggen beleggers bedrijven ook naast een duurzame meetlat, waarbij wordt gekeken naar sociale aspecten en de prestaties van een bedrijf op het gebied van milieu (environment) en goed ondernemingsbestuur (governance): de zogeheten ESG-criteria. Er wordt bijvoorbeeld op gelet of een bedrijf zich niet schuldig maakt aan kinderarbeid en of de onderneming zich voldoende inspant om corruptie aan te pakken en het milieu zo min mogelijk te belasten.

Focus op lange termijn

Wie denkt dat dit een betrekkelijk nieuw fenomeen is, heeft het mis. Duurzaam beleggen vindt zijn wortels in de zeventiende eeuw in de Verenigde Staten. Daar besloot een christelijk genootschap, genaamd de Quakers, niet langer te investeren in bedrijven die gebruik maakten van slavenarbeid.

Sindsdien is duurzaam beleggen gaandeweg een steeds belangrijkere rol gaan spelen in de wereld. Volgens cijfers uit 2016 van Eurosif, de Europese vereniging voor duurzame beleggingen, betrekt inmiddels 94% van de Nederlandse pensioenfondsen al een of meer ESG-criteria in de beoordeling van beleggingen.

Ook onder particuliere beleggers wint duurzaam beleggen terrein. Uit een recente enquête van BinckBank onder actieve Nederlandse beleggers blijkt dat inmiddels bijna de helft (49%) duurzame beleggingsfondsen of aandelen bezit. Niet zo verwonderlijk, want diverse onderzoeken wijzen uit dat duurzame beleggingsfondsen vaak even goed of zelfs beter presteren dan traditionele fondsen. De Amerikaanse zakenbank Morgan Stanley signaleerde bijvoorbeeld eens dat een index van bedrijven die hoog scoren op ESG-criteria het op de lange termijn 45 basispunten beter doen dan de S&P 500-index.

Bedrijven die duurzaamheid hoog in het vaandel hebben staan, zijn immers meer gefocust op de lange termijn. Een bedrijf dat, bijvoorbeeld, zuinig omspringt met elektriciteit, is minder kwetsbaar voor prijsstijgingen van energie.

Spreiding in je portefeuille

Het is enorm arbeidsintensief om bedrijvente beoordelen op zowel financiële als duurzaamheidsaspecten. De eenvoudigste manier om duurzaam te beleggen, is via een beleggingsfonds. Dit heeft als extra voordeel dat je meteen een goede spreiding aanbrengt in je portefeuille.

Daarnaast is het voor een groot beleggingsfonds natuurlijk makkelijker om richting bedrijveneen vuist te maken dan als individuele belegger. De fondsbeheerder kan de dialoog aangaan met bedrijven om het beleid te veranderen. Vaak trekken banken, vermogensbeheerders, pensioenfondsen en beleggingsfondsen hierbij samen op.

Behalve voor een actief beheerd beleggingsfonds kun je ook kiezen voor een ETF: een fonds dat een index volgt. Er is inmiddels volop keuze op dit terrein. Omdat de beheerder van een ETF niet zelf aandelen selecteert, maar een index volgt, zijn de beheerkosten een stuk lager dan van een actief beheerd fonds. Daar staat wel tegenover dat er bij de actief beheerde fondsen inhoudelijk meer te kiezen valt, want de verschillen in het beleggingsbeleid zijn groot.

Verschillendestrategieën

Beleggingsfondsen gebruiken verschillende strategieën om hun duurzame beleggingsbeleid vorm te geven.

1 UITSLUITING

Aan de ene kant van het spectrum bevinden zich fondsen die zich beperken tot het uitsluiten van bedrijven die betrokken zijn bij controversiële activiteiten, zoals tabaksfabrikanten, gokbedrijven en fabrikanten van clusterbommen. Dit is de oudste en nog steeds meest gebruikte methode, maar met duurzaamheid heeft dit weinig te maken.

2 SELECTIE OP BASIS VAN ESG-CRITERIA

Een stapje verder gaan fondsen die daarnaast ook bedrijven beoordelen op basis van de

ESG-criteria (sociaal beleid, milieu en goed ondernemingsbestuur) die zijn opgesteld door de Verenigde Naties. Bedrijven die niet aan die normen voldoen, worden uit de portefeuille geweerd.

3 BEST IN CLASS

Weer een trede hoger op de ladder bevinden zich fondsen die de bedrijven selecteren die binnen een bepaalde sector het best scoren op de ESG-criteria.

Deze strategie leidt niet per defi nitie tot een portefeuille met duurzame aandelen, want er worden geen vervuilende sectoren uitgesloten, zoals de olie- en gassector. De beheerder selecteert alleen in elke sector de beste jongetjes in de klas.

4 ACTIEF AANDEELHOUDERSCHAP

Een strategie die steeds meer in opmars is, is actief aandeelhouderschap. Hierbij laten fondshuizen hun stem horen bij bedrijven, in gesprekken of op aandeelhoudersvergaderingen.

Net als bij de best in class-strategie sluiten zij geen sectoren uit. In plaats daarvan kiezen ze ervoor om via een actief aandeelhouderschap veranderingen bij bedrijven te realiseren.

5 IMPACT-BELEGGEN

Aan de andere kant van het spectrum zitten beleggingsfondsen die maatschappelijk rendement voorop zetten en via hun beleggingen willen bijdragen aan een beter milieu of een betere maatschappij.

6 THEMA-BELEGGEN

Tot slot zijn er fondsen die zich richten op een bepaald thema, zoals hernieuwbare energie, biologische voeding of watermanagement.

Al deze verschillen maken het er voor beleggers natuurlijk niet eenvoudiger op. Bedenk welke criteria voor jou het belangrijkst zijn en hoe ver je wil gaan met je maatschappelijke betrokkenheid. Kies je voor duurzaamheid light? Of wilt je echt bijdragen aan een betere wereld?