Nieuws/Partnercontent
785502
Partnercontent
Deze inhoud valt buiten de verantwoordelijkheid van de hoofdredactie van De Telegraaf.
Get into the FUTURE
Gesponsord
SingularityU NL is de autoriteit op het gebied van technologieën als kunstmatige intelligentie, blockchain, nano- en gentechnologie, die exponentieel groeien en sectoren als zorg, financiën, voedsel, wonen en energie in toenemende mate beïnvloeden.

Backcasting als toverwoord bij KvK

Wil je als bedrijf over een aantal jaar nog bestaan, dan moet je van tijd tot tijd het lef hebben je onderneming onder de loep te nemen om radicaal veranderingen en innovaties door te voeren. De Kamer van Koophandel (KvK) volgt de veranderingen op de voet, innoveert zelf en helpt ondernemers met innoveren. ‘Backcasting’ is daarbij het toverwoord: het dwingt je te denken in scenario’s.

Soms is het toeval dat leidt tot baanbrekende innovaties. Soms zijn het nieuwe businessmodellen die slim aansluiten op actuele trends. Veel bedrijven doen aan ‘forecasting’, door zich af te vragen: Waar staan we nu? Wat willen we komend jaar bereiken? Wat moeten we doen om dat te realiseren? Innovatie gaat dan vaak in kleine stapjes. Niet verkeerd, maar als je echt stappen wilt zetten als bedrijf, is ‘backcasting’ een slimmer alternatief.

Scenario’s

“Backcasting is denken in scenario’s,” zegt Harald Feijth, bedrijfsadviseur en productmanager bij de KvK. “Je stelt vragen als: Wat als we radicaal stoppen met…? Welke scenario’s kunnen we bedenken om in business te blijven en te groeien? Welke ontwikkelingen en trends signaleren we die bij die scenario’s passen? Hoe zouden klanten daarmee omgaan? En, welke kennis hebben we nodig om naar die nieuwe stip op de horizon te groeien?”

De fusie tot één KvK in 2014 heeft ervoor gezorgd het bedrijf zijn dienstverlening onder de loep nam. Feijth: “We hebben gebroken met enkele ‘oude’ diensten en zijn het digitale pad op gegaan. Iedere ondernemer kent ons als beheerder van het handelsregister. Dat beheer moet meebewegen met nieuwe maatschappelijke eisen en inspelen op nieuwe mogelijkheden. Privacy, cybercriminaliteit, open data en veranderende wetgeving spelen daarbij een belangrijke rol. Welke technieken zijn beschikbaar om het beheer anders in te vullen? Kan blockchain daar een rol in spelen, en zo ja, hoe dan? Door deze vragen te stellen, ontstaan de scenario’s die je inzicht en richting kunnen geven. Momenteel doen wij onderzoek naar blockchain-toepassingen en we oefenen daar op kleine schaal mee. Onze dienstverlening speelt zich dan ook steeds meer online af.”

In scenario’s denken wil de KvK niet alleen in haar eigen organisatie, maar ook bij ondernemers stimuleren. Daarom ontwikkelt de KvK een keur aan digitale hulpmiddelen om ondernemers gericht te voorzien van informatie, maar blijven voor advies ook telefonisch beschikbaar en organiseren grote themabijeenkomsten: denk aan de jaarlijkse Startersdag van afgelopen 5 november en Dag van de Innovatie van 29 september. Overigens hebben dit jaar voor het eerst ruim 4000 mensen de Startersdag thuis, online bijgewoond.

Uitdaging

De grootste uitdaging van de KvK is om de ondernemers die nog niet zo met innovatie bezig zijn, mee te nemen en te laten zien wat het hen kan brengen. Feijth: “De Online InnovatieBootcamp is van start gegaan op 1 november. In 3 modules van 2 weken gaan we in op de vragen ‘wat is het juiste idee’, ‘hoe pak ik het aan’ en ‘hoe breng ik het naar de markt’. Inmiddels leren de ruim 800 deelnemers niet alleen van ons en de experts, maar ook van elkaar. De Online InnovatieBootcamp biedt de ondernemers nieuwe inzichten en worden zo gestimuleerd om manieren te vinden die een positief effect kunnen hebben op hun omzet, de werkgelegenheid en uiteindelijk op onze economie.”

De Kamer van Koophandel wil het leven van ondernemers makkelijker maken met zinvolle informatie. Op het juiste moment, objectief, altijd toegankelijk, op maat en naar behoefte. Feijth: “Uiteindelijk willen wij de beste onafhankelijke digitale dienstverlener worden voor ondernemend Nederland. Met onze tools en apps willen we ondernemers ondersteunen. Zo biedt onze nieuwe app ‘LocatieScan’ een factsheet met basisinformatie over de bevolking en concurrentie in een gekozen gebied (gemeente of wijk), afgezet tegen het Nederlands gemiddelde. Met onze Trendjournaals zoomen wij in op ondernemers die met hun businessmodel op specifieke trends inspelen. Op onze website bieden wij onder ‘Advies & Innovatie’ een wegwijzer op gebieden als samenwerking, organisatievernieuwing, Internet of Things en big data. Via ons matchmaking platform nlgroeit.nl worden ondernemers van ‘scale-up’ bedrijven gekoppeld aan ervaren mentoren. En tot slot organiseren we ‘hackatons’ waarbij binnen 48 uur concrete IT-oplossingen worden ontwikkeld voor uitdagingen die zijn aangedragen door grote partijen.”