Podcastprogramma

Kwestie van Centen

Draait belastingbetaler weer op voor bankenmalaise?

Door alle problemen bij banken in Amerika en Zwitserland is een scenario zoals in 2008 niet ondenkbaar. Welke lessen zijn er getrokken na de vorige bankencrisis? In de podcast Kwestie van Centen gaan Martin Visser en Robbert Ophorst stuk voor stuk na welke veranderingen er zijn doorgevoerd na het omvallen van Lehman Brothers. Hoe is het gesteld met de diversiteit binnen de financiële sector? Is het gelukt om de overmatige schuldengroei te temmen? En blijft de belastingbetaler dit keer buiten schot?

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

'Moet de overheid bepalen wat een pak melk kost?'

In de maand mei was de inflatie weer hoger dan in april en maart. De prijzen liggen gemiddeld 6,1% hoger dan die van een jaar ervoor. Kan de consument hier nog aan ontkomen? Is het aan bedrijven met veel marktmacht om de maatschappelijke onvrede te temperen? Of moet de overheid juist paal en perk stellen? Die vragen beantwoorden Martin Visser en Robert Ophorst in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen. Daarnaast legt Visser uit waarom grote bedrijven op dit moment kunnen doen wat ze willen met hun prijzen.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Nieuw pensioen: 'Hier moet je goed op letten!'

De kogel is door de kerk: er komt een nieuw pensioenstelsel. Nu de Eerste Kamer het voorstel heeft goedgekeurd is er een einde gekomen aan vijftien jaar bakkeleien in de polder en in de politiek. Hoe gaat de overgangsperiode van het oude naar het nieuwe systeem eruitzien? Wat zijn de gevaren in de uitvoering de komende jaren? En waar moet je als pensioengerechtigde vooral zelf heel goed op letten? Die vragen beantwoorden financieel verslaggever Martin Visser en presentator Robbert Ophorst in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

‘We worden aan twee kanten genept in nieuw pensioenstelsel’

Als de Eerste Kamer volgende week instemt met het nieuwe pensioenstelsel zal de komende jaren 1500 miljard euro aan pensioenvermogen, oftewel anderhalf keer de omvang van de Nederlandse economie, worden overgeheveld. Na vijftien jaar lang steggelen zijn er nog altijd veel zorgen en bezwaren. Hoe kun je immers het vertrouwen in het pensioensysteem herwinnen met een nieuw stelsel dat zo ingewikkeld en onzeker is? In de podcast Kwestie van Centen schetst financieel journalist Martin Visser hoeveel je erop voor- en achteruit kan gaan in economisch goede en slechte tijden. ,,Het kan behoorlijk schommelen.”

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Verbazing over krimpende economie: ‘Cijfers zitten vol tegenstellingen’

Er lijkt een einde gekomen aan de snelle opleving van de Nederlandse economie na corona. Veel economen zijn verbaasd over de opvallend slechte cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) deze week presenteerde over de eerste maanden van dit jaar. De nieuwe krimpcijfers zitten vol tegenstellingen, zegt Martin Visser. In een nieuwe aflevering van Kwestie van Centen schetst de financieel journalist met presentator Robbert Ophorst hoe onze economie er op dit moment voor staat. Wat betekent deze tegenvaller voor het kabinet -en voor een volgend kabinet- want het woord bezuinigingen is al gevallen? En hoe zorgen we dat we elkaar niet de put inpraten?

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

‘Bedonderen spaarders riskant voor banken’

De Nederlandse grootbanken lijken weinig last te hebben van de stijgende rente. Integendeel: het geld klotst er tegen de plinten. Maar voor rekeninghouders is er weinig reden tot feest. Want terwijl banken de hypotheekrente met snelle sprongen verhogen, blijft de rente op spaargeld laag. In een nieuwe aflevering van de podcast ’Kwestie van Centen’ legt Martin Visser uit waarom deskundigen vinden dat de consument op deze manier wordt bedonderd. De banken komen er nu weliswaar mee weg, maar ze lopen volgens Visser op termijn wel degelijk een risico.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

'Loonbod FNV is onwaarschijnlijk gênant'

Supermarkten, het OV, de zorg, de kinderopvang en zelfs de FNV zelf. Het stakingsseizoen is in volle gang. Maar is een staking anno 2023 nog wel effectief? In een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen onderzoeken Martin Visser en Robbert Ophorst het fenomeen stakingen. Ondanks dat het CBS meldt dat het aantal stakingen gegroeid is, constateert Visser dat er ‘niets historisch’ is aan de huidige situatie. Daarnaast zet de DFT-verslaggever een vraagteken bij de rol van vakbond FNV aan de onderhandelingstafel.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

'Deeltijdprinsesjes zijn het echte probleem niet'

Het gemopper op het grote aantal parttimers- met name vrouwen - in Nederland is de laatste jaren niet van de lucht. Deeltijdprinsesjes worden ze genoemd, die leven in een ‘mutsenparadijs’. Maar is die kritiek wel terecht? Ja, Nederlanders zijn kampioen deeltijdwerken en dat heeft zeker nadelen, legt Martin Visser uit in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen, maar zo zwartwit als critici het doen voorkomen is volgens hem zeker niet. Sterker nog, werkend Nederland doet het internationaal gezien op veel vlakken juist heel goed. Dat er in de discussie over parttimers meestal naar werknemers wordt gewezen is volgens Visser bovendien onzinnig. De sleutel tot meer fulltimers ligt ergens anders, betoogt hij.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Hierom krijg je amper rente op spaargeld

Terwijl de hypotheekrente bijna verdubbelde in de afgelopen periode blijft de rente op spaargeld achter. Hoe kan dat? „Het voelt oneerlijk maar wat banken doen is goed verklaarbaar”, stelt DFT-verslaggever Martin Visser. In een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen gaat Visser samen met Willemijn van Benthem in op de nieuwe ramingen van het Internationaal Monetair Fonds. Dat voorziet een ‘gevaarlijke fase’ voor de wereldeconomie. Waarin inflatie, groeiende financiële onzekerheid en stijgende rentes een belangrijke rol gaan spelen.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

'Zzp'ers mopperen over nieuwe verplichtingen'

De arbeidsmarkt gaat flink op de schop. Karien van Gennip, minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, presenteerde deze week haar plan om de arbeidsmarkt radicaal te hervormen. Wat gaan deze veranderingen betekenen voor zzp’ers en werknemers met vaste contracten? Komt het ondernemingsklimaat in het geding? En worden deze gepresenteerde plannen daadwerkelijk realiteit of stranden zij in schoonheid? Dat bespreken DFT-verslaggevers Martin Visser en Willemijn van Benthem in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

'Je kunt goed gedrag niet afdwingen via belasting'

Volgens het Centraal Planbureau moet de overheid terughoudender zijn met belastingen om het gedrag van burgers te beïnvloeden. Het belastingsysteem is volgens het CPB inmiddels veel te complex en lang niet alle heffingen en accijnzen werken goed. Wat kan de overheid dan doen om gezond en duurzaam gedrag te stimuleren? Dat bespreekt Martin Visser samen met Willemijn van Benthem in een nieuwe aflevering van de podcast ’Kwestie van Centen’. „De overheid moet een zakelijkere aanpak gebruiken die ook duidelijkheid schept voor burgers”, stelt Visser.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

‘Weinig geleerd van bankencrisis in 2008’

Grote onrust in de financiële wereld door de problemen bij onder meer de Amerikaanse Silicon Valley Bank en het Zwitserse Credit Suisse. Is dit het begin van een bankencrisis à la 2008? Dat bespreekt DFT-verslaggever Martin Visser samen met Robbert Ophorst in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen. Er zijn wel lessen geleerd van de vorige crisis, maar het systeem is nog steeds erg kwetsbaar, zegt Visser. ,,De huidige eisen voor banken gaan niet ver genoeg.”

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

'Toeslagen moeten lomper worden'

Waarom is het zo moeilijk om de toeslagen af te schaffen? Het kabinet wil een radicaal ander systeem, maar de eerste aanpassingen aan huurtoeslag en kinderopvangtoeslag lijken al te mislukken. Martin Visser en Robbert Ophorst duiken in de podcast ’Kwestie van Centen’ in de historie van de toeslagen en leggen uit waarom dit rondpompcircus van geld ooit een goed idee leek. „Als je de toeslagen aanpast raak je bijna elke Nederlander in zijn portemonnee”, zegt Visser. Inmiddels gaat er 19 miljard euro in om, daarom is dit toeslagensysteem niet zomaar te veranderen.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Moeten starters nu toeslaan op de woningmarkt?

Tegenstrijdige berichten over de kansen van starters op de huizenmarkt. Ondanks dat de dalende huizenprijzen er nog niet voor hebben gezorgd dat koopwoningen beter betaalbaar zijn geworden voor starters, zien makelaars juist deze groep toeslaan op de woningmarkt. In een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen analyseren Martin Visser en Robbert Ophorst de huidige stand van de huizenmarkt en de plannen van Hugo de Jonge. De minister van Volkshuisvesting jaagt iedereen tegen zich in het harnas met zijn nieuwe woonwet. Is de kritiek terecht?

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

‘Kabinet gewaarschuwd voor eigen klimaatbeleid’

In een nieuw rapport waarschuwt de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) voor scheefgroei tussen inkomensgroepen door klimaatbeleid. Subsidies voor verduurzaming komen vooral bij hoge inkomens terecht terwijl lagere inkomens niet kunnen profiteren en met hoge energierekeningen zitten. DFT-verslaggever Martin Visser onderstreept de bevindingen uit het rapport in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen: „Een eerlijke verdeling van de kosten is nog belangrijker dan het klimaatbeleid zelf.”

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

'Multinationals hebben probleem: burger pikt dit niet meer'

Er heerst groot ongemak bij burgers en politiek over de gigantische winsten van onder andere Shell, ABN Amro & Unilever. „De burger ziet zijn portemonnee slinken terwijl dit soort bedrijven astronomische winsten laten optekenen”, constateert DFT-verslaggever Martin Visser in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen. Grote bedrijven worden door toenemende transparantie en mondigheid van buitenaf steeds meer in een maatschappelijke rol geduwd. „Er worden steeds minder dingen gepikt die voorheen wel werden gepikt”, concludeert Visser.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

’Wonder dat de euro nog overeind staat'

De plannen voor een nieuw Europees miljardenfonds waren aanleiding voor een stevige ruzie tussen premier Rutte en minister Kaag (Financiën). Ook binnen de EU zet de Brusselse geldjacht de verhoudingen op scherp. Tekent Nederland uiteindelijk ’gewoon’ weer bij het kruisje? Martin Visser en Robbert Ophorst bespreken het in een nieuwe aflevering van de podcast ’Kwestie van Centen’. De nood is hoog in Brussel, horen ze van correspondent Alexander Bakker. Maar hebben we de lessen van de eurocrisis wel voldoende geleerd? En hoe houdbaar is de euro nog?

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

'Gewilde werknemers stellen veel meer eisen'

Eén op de vijf werkenden wisselt van baan, zo blijkt uit onderzoek. Nu werkgevers schreeuwen om personeel kunnen werknemers eisen stellen. Dat kan extra loon zijn, zoals blijkt bij cao-onderhandelingen. Maar ook komen er wensen op tafel om vaker thuis te werken of op andere manier werk en privé beter te kunnen combineren. Dit bespreken Martin Visser en Robbert Ophorst in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen. De hoge looneisen leiden her en der al tot stakingen. Maar die zijn zo versnipperd dat Visser geen massale stakingsgolf verwacht.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

'Politiek te nonchalant richting bedrijfsleven'

Het vestigingsklimaat van bedrijven in Nederland staat onder druk. Uit onderzoek blijkt dat bijna een kwart van de bedrijven overweegt om zijn activiteiten te verplaatsen uit Nederland. Volgens DFT-verslaggever Martin Visser is dit toe te rekenen aan de ‘nonchalante houding’ van de politiek richting het bedrijfsleven. In een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen beschrijft Visser wat deze houding gaat doen met de Nederlandse economie. Ook bespreekt hij samen met Herman Stam het jaarlijkse World Economic Forum dat in Davos plaatsvond.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

'Stijgende rente funest voor huizenmarkt'

Wat staat ons komend jaar op de financiële markten te wachten? De beurs deed het in de eerste twee weken verrassend goed. Maar de stijgende rente zit consumenten juist dwars. Zo blijft de hypotheekrente maar stijgen, met dalende huizenprijzen tot gevolg. Hoewel de hypotheekbedragen nu een stuk hoger liggen dan tijdens de huizencrisis van pakweg 10 jaar geleden, is er volgens Martin Visser nu toch een cruciaal element dat het verschil zal gaan maken. Verder blikken Martin en presentator Robbert Ophorst in deze nieuwe aflevering van de Kwestie van Centen terug op het rampzalige beursjaar 2022.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Dit zijn de economische lichtpuntjes voor 2023

In de eerste podcast van het nieuwe jaar blikken Martin Visser en Herman Stam vooruit. Wat gaat 2023 brengen? Ze lopen drie grote economische thema’s langs: de huizenmarkt, de arbeidsmarkt en de inflatie. Wordt het kommer en kwel in het nieuwe jaar? Misschien is er ook wel reden voor optimisme, stelt Visser in Kwestie van Centen. We zitten dan wel in een recessie, hoge werkloosheid is voorlopig niet te verwachten. „Een baan is de beste garantie voor je koopkracht.” Op de huizenmarkt domineert de onzekerheid.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Prijsbewust aan de kerstdis? 'Neem sigaar en cognac'

In de laatste Kwestie van Centen van 2022 blikken verslaggevers Martin Visser en Herman Stam terug op een bewogen jaar. De coalitie sloot een jaar geleden een regeerakkoord dat vooral gericht was op het uitgeven van geld. Zien we daar al effect van? En hoe lang kan het kabinet deze koers aanhouden in tijden van crisis? Ook gaan Visser en Stam in op de vraag of een eurocrisis een reëel scenario kan zijn. Tot slot geeft Visser tips om het kerstdiner zo goedkoop mogelijk te maken en er wordt vooruit geblikt op 2023.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Zo krijg je meer salaris in het nieuwe jaar

Werkgevers spreken zich negatief uit over een hogere loonstijging om de inflatie te compenseren. Volgens Martin Visser is dit opmerkelijk: „De zuinigheid druipt er vanaf.” In een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen bespreekt Visser samen met Herman Stam de loonontwikkeling en wat werknemers nu moeten doen om er meer geld bij te krijgen. Ook gaan ze in op de explosieve groei van het aantal zzp’ers en de gevolgen voor de arbeidsmarkt. En Visser en Stam delen richting het nieuwe jaar tips voor salarisonderhandelingen met je werkgever.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

‘Pas op, energiesteun is niet oneindig’

Er is eindelijk meer duidelijkheid over het prijsplafond voor stroom en gas, waardoor de energierekening van huishoudens per 1 januari flink omlaag gaat. In een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen houden Martin Visser en Herman Stam de compensatieregeling tegen het licht. Wat betekent het voor je portemonnee en wat staat ons nog te wachten? „Reken maar dat dit een enorme politieke discussie gaat worden”, zegt Visser. Ook bespreken de financieel journalisten de gevolgen van de nieuwe EU-boycot op Russische olie.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Inflatie daalt, maar is dat wel goed nieuws?

Voor het eerst in lange tijd is de inflatie fors lager dan eerdere maanden. Maar volgens Martin Visser is het vreemd dat we een stijging van elf procent als goed nieuws beschouwen. De financieel journalist benadrukt in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen dat de huidige inflatiecijfers uitzonderlijk hoog zijn en alleen zijn te vergelijken met cijfers ten tijden van wereldoorlogen. Ook beantwoordt Visser met Herman Stam de vraag of deze daling door kan zetten en hoe de ECB kijkt naar de huidige inflatiecijfers.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

‘Britse crisis moet wijze les zijn voor Nederland’

Wat moet premier Rishi Sunak doen om een economische crisis in het Verenigd Koninkrijk af te wenden? Dat bespreken verslaggevers Martin Visser en Herman Stam in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen. Sunak moet hard zijn best doen om het vertrouwen van beleggers te herwinnen. Willen de Britten alsnog een Zwitsers EU-model hanteren? Welk gevaar schuilt er in het grensgebied tussen Ierland en Noord-Ierland? En hoe moet de Europese Unie zich opstellen? „Als er ergens economisch voordeel ontstaat, waarom niet”, stelt Visser.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Is omvallen platform FTX dodelijk voor crypto?

De crash van het cryptoplatform FTX heeft de rumoerige wereld van de crypto’s andermaal flink opgeschud. De waarde van onder andere de bitcoin is hard gedaald sinds de ineenstorting van het platform. Is de zeepbel van de cryptowereld nu daadwerkelijk geknapt? Of is dit juist een uitstekend instapmoment? En hoe zit het met de flamboyante oprichter van FTX, komt hij ongehavend uit deze strijd? Dat bespreken verslaggevers Martin Visser en Herman Stam met crypto-verslaggever Theo Besteman in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Recessie op komst: ‘Inflatie-ellende voorlopig niet voorbij’

Consumenten zijn nog nooit zo somber geweest over de economie en hun persoonlijke, financiële situatie. Ondertussen gaat iedereen nog op vakantie, zitten de restaurants vol en is het dringen in de Ikea. Terwijl multinationals als Facebook, Philips en Tupperware in zwaar weer verkeren vanwege de hoge inflatie, schiet de winst van bedrijven als Ahold Delhaize juist omhoog. Wat zeggen deze wisselende doch onheilspellende geluiden precies over onze economie? In een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen vragen Martin Visser en Herman Stam zich af hoe zwaar de recessie wordt en belangrijker nog, hoe lang het gaat duren.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

'Onzekerheid over nieuw pensioen neemt alleen maar toe'

Een recessie staat voor de deur, de inflatie is hoog en de rente stijgt: is dit wel het goede moment om een nieuw pensioenstelsel in te voeren? Steeds meer experts betwijfelen of deze ongekende financiële operatie verantwoord is, zo bespreken Martin Visser en Herman Stam in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen. Het politieke debat lijkt een gelopen race, aldus Visser. „Pieter Omtzigt gaat heel lang praten en aan het eind gaat alles gewoon door", aldus de financieel verslaggever van de Telegraaf.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

‘Grote kans dat woningmarkt hard onderuit gaat’

De ECB verhoogt de rente nog eens met 0,75 procentpunt om de inflatie te beteugelen. Alle signalen voor een milde recessie zijn er. In een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen bespreken Martin Visser en Herman Stam wat de impact van die ongekende renteverhoging gaat zijn op de economie. Goed nieuws voor de pensioenen en de spaarrekening, daartegenover koelt de woningmarkt snel af. Door de oplopende rente zullen de huizenprijzen volgens Martin mogelijk harder dalen dan wordt geschetst. De financieel verslaggever van De Telegraaf legt uit wat het probleem is van de Nederlandse huizenmarkt en hoe de woningbouwplannen van minister De Jonge ervoor staan.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

‘Energiesteun wel voor sauna, niet voor bakker?’

Veel ondernemers hebben kritiek op de steunmaatregelen die het kabinet vrijdag presenteert voor energie-intensieve mkb’ers. Bakkers, slagers en andere ondernemers in de detailhandel klagen dat ze de steun gaan mislopen door strenge criteria. „Je moet ergens een grens trekken”, zegt Martin Visser. „Maar of deze grens logisch is? Het is verschrikkelijk ingewikkeld.” In een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen analyseert de financieel verslaggever van De Telegraaf alle noodmaatregelen. Hoe voorkomen we dat de overheid niet verandert in een all inclusive verzekeringsbedrijf? Ook bespreekt hij met collega Herman Stam de heftige respons van de financiële markten in het Verenigd Koninkrijk en het interview met oud-CPB-directeur Coen Teulings die stelt dat de grens aan nivellering is bereikt in Nederland.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

‘Groot plan voor aanpak energiecrisis ontbreekt’

Met een energieplafond en compensatie wil het kabinet de gevolgen van de energiecrisis onderdrukken en burgers tegemoet komen. DFT-verslaggever Martin Visser kijkt kritisch naar het plan: „Het is te onduidelijk op essentiële details”, stelt Visser in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen. Kan het mkb zijn hoofd boven water houden met de maatregelen? En laat het kabinet met dit plan een langetermijnvisie zien? Ook bespreekt Visser samen met collega Herman Stam de bevindingen van ‘duizend-dingen-doekje’ Johan Remkes. Is de opschudding die hij veroorzaakt bij het kabinet genoeg om de stikstofcrisis op te lossen?

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

‘Leefbaarheid gemeente onder druk door energiecrisis’

De gevolgen van de energiecrisis zijn pijnlijk zichtbaar. Steeds meer mensen kunnen de gasnota niet betalen, bedrijven gaan failliet. Maar wat voor impact heeft dat op de lokale samenleving? Dat bespreken Martin Visser en Herman Stam in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen. Voor een speciale serie heeft Visser het gevoel van de straat vastgelegd. De financieel verslaggever ging op bezoek bij een gigantisch sportcomplex in Dordrecht, waar de energiekosten de halve begroting opeten. Gezien het belang voor de gemeente kan een dergelijke vereniging niet zomaar de deuren sluiten. „De leefbaarheid van gemeentes staat onder druk. Zitten we er bovenop of laten we het gebeuren?”, vraagt Visser zich af.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

'Na Prinsjesdag meeste zorg over middenklasse'

Het kabinet presenteerde afgelopen dinsdag een ongekend groot koopkrachtpakket, een halfbakken energieprijsplafond en een vage belofte voor compensatie voor mkb’ers. Martin Visser en Herman Stam bespreken in de nieuwste aflevering van de podcast Kwestie van Centen deze bijzondere Prinsjesdag. Visser is kritisch op het pakket: „Het is allerminst zeker of er genoeg wordt gedaan voor de middeninkomens.” Ook bespreken Visser en Stam welke impact een Telegraaf-interview met twee AOW’ers had in de Tweede Kamer.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Paniekvoetbal rond Prinsjesdag: deze plannen liggen op tafel

Nooit eerder hing er zoveel mist rond Prinsjesdag. Sinds het is doorgedrongen in Den Haag dat mensen de rekeningen niet meer kunnen betalen, ziet financieel verslaggever Martin Visser alleen maar paniekvoetbal. Op de valreep wordt er nog flink getimmerd aan de Miljoenennota. In een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen probeert Visser met collega Herman Stam orde te scheppen in alle chaos. Welke plannen liggen er nu op tafel, zowel voor de korte termijn als die uit Brussel? En wat kunnen we verder verwachten met Prinsjesdag?

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Energiemarkt op omvallen: ‘Vergelijkbaar met Lehman Brothers’

Brussel maakt zich zorgen over de komende winter in Europa. Om de torenhoge energieprijzen te drukken denken EU-ministers aan ingrijpen op de energiemarkt. In een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen vragen Martin Visser en Herman Stam zich af wat voor gevolgen dit gaat hebben. Te gast is Theo Besteman, die een kijkje achter de schermen geeft bij de onderhandelingen over de gasprijzen. Wat zijn de plannen voor een prijsplafond, welke bedrijven lopen binnen door deze crisis, en is dit de laatste winter dat Europa in de greep zit van het politieke spel van president Poetin?

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

‘Koopkrachtdeal heel opmerkelijk en riskant’

Het kabinet trekt miljarden uit om huishoudens tegemoet te komen die in financieel zwaar weer verkeren. In een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen bespreken Martin Visser en Herman Stam de opvallende maatregelen uit de koopkrachtdeal. Vermogenden en middelgrote bedrijven betalen de rekening, terwijl ook zij last hebben van torenhoge prijzen. Visser sprak met MKB-voorman Jacco Vonhof en VNO-voorzitter Ingrid Thijssen en legt uit waar de onvrede bij ondernemers precies zit.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

‘Koopkrachtdeal laat te lang op zich wachten’

Wat gaat het kabinet doen tegen de koopkrachtdaling? Dat is de vraag die centraal staat in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen. Verslaggevers Martin Visser en Herman Stam buigen zich over de kwestie waarmee politiek Den Haag in zijn maag zit. Door de torenhoge inflatie kachelt de koopkracht in doorsnee met 6,8% achteruit. Wie gaat er gecompenseerd worden? Moeten de lonen verder omhoog? En hoe gaat de komende tijd er economisch uitzien? „Het belooft een zware tijd te gaan worden”, concludeert Martin profetisch.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

‘Goed plan! 250 euro energiecompensatie voor iedereen’

In de zomerspecial van de podcast Kwestie van Centen beantwoorden Martin Visser en Herman Stam allerlei ingestuurde vragen van luisteraars. Want waarom is er een aflossingsplicht voor een eigen huis? Is de automatische loonsverhoging die België hanteert een vloek of een zegen? Is het mogelijk om iedereen in Nederland een netto bedrag te geven als inkomensondersteuning? En gaan er de komende tijd lastenverlichtingen plaatsvinden? Tot slot tippen Herman en Martin boeken, series en films.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Moet huizenbezitter opdraaien voor scheve vermogensverdeling?

Pas op met het blind zwaarder belasten van vermogen, waarschuwt DFT-verslaggever Martin Visser naar aanleiding van een recent verschenen onderzoek waaruit blijkt dat de welvaart in ons land niet eerlijk verdeeld is. De tien procent rijkste Nederlanders heeft maar liefst 61 procent van het totale vermogen in handen. Moet de eigen woning belast worden om deze verschillen te verkleinen, zoals de onderzoekscommissie adviseert? En hoe ongewenst is die kloof tussen arm en rijk eigenlijk? Dat bespreken Martin Visser en Herman Stam in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Tips: zo hou je stijgende energienota in de hand

Op het Energiespreekuur van De Telegraaf kwamen talloze vragen binnen over de hoge energienota. Wat kun je doen om gas en elektra betaalbaar te houden? Bernard Vogelsang van DFT Geld legt dat uit in de podcast. Verder bespreken Herman Stam en Martin Visser in een nieuwe aflevering van Kwestie van Centen de gevolgen van de aanhoudend hoge inflatie. Komt er een koopkrachtdeal tussen kabinet, werkgevers en vakbonden voor Prinsjesdag? „Daarmee zou het kabinet het signaal afgeven dat het voorbereid wil zijn op een recessie.”

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

'Hoger pensioen helpt gepensioneerde niet'

De grote pensioenfondsen gaan gezien de hoge inflatie de pensioenen ophogen. Indexatie van de pensioenen heeft niet meer plaatsgevonden sinds de financiële crisis van 2008. Is dit de oplossing waar gepensioneerden al jaren op wachten of is het slechts een druppel op de gloeiende plaat? Dat bespreken DFT-verslaggevers Martin Visser en Herman Stam in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

'Noodscenario in gascrisis komt steeds dichterbij'

Met frisse tegenzin maakte minister Rob Jetten van Klimaat bekend dat een aantal Nederlandse kolencentrales weer op volle toeren moeten gaan draaien. Jetten neemt deze maatregel om een eventueel Russisch gastekort voor te kunnen zijn. Zijn kolen daadwerkelijk de oplossing voor een dreigende energiecrisis? Wat gaan bedrijven en consumenten merken van deze kanteling? En moet Groningen zich zorgen gaan maken mocht Rusland de gaskraan nog verder dichtdraaien? Dat bespreken DFT-verslaggevers Martin Visser en Herman Stam in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

Staan we aan de rand van een nieuwe eurocrisis?

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft in een spoedoverleg besloten om landen met hoge schulden, zoals Italië en Griekenland, extra tegemoet te komen. DFT-verslaggever Martin Visser kijkt kritisch naar dit besluit: ,,Dit plan kan de euro ontzettend verzwakken.” In een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen bespreekt Visser samen met DFT-collega Herman Stam wat dit besluit inhoudt en wat de mogelijke gevolgen voor Nederland kunnen zijn. Ondertussen trappen verschillende centrale banken keihard op de rem met een rentestijging om de inflatie in bedwang te houden. Maar wat gaat deze rentestijging betekenen voor hypotheekschulden, pensioenen en spaartegoeden? Dat en meer in deze podcast.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

‘Kabinet schuift inflatieprobleem voor zich uit’

Wat gaat het voorlopige EU-akkoord over een stijging van het minimumloon opleveren? Zijn mensen die het minimumloon verdienen in een klap van al hun zorgen af? Of is het slechts een doekje voor het bloeden? In een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen bespreken Martin Visser en Herman Stam wat deze nieuwe Europese deal inhoudt voor de lonen en de arbeidsmarkt in Nederland. Ook bespreken Visser en Stam hoe de gesprekken tussen de werkgevers, vakbonden en kabinetsleden over cao-verbeteringen verlopen en wat het kabinet nog kan doen om de economische klappen in de maatschappij op te vangen.

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

In recessie door olieboycot? ‘Rekening houden met alle scenario’s’

Torenhoge inflatie, oplopende rente, een boycot van Russische olie en lockdowns in China. Het risico op een recessie wordt steeds groter. In een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen vergelijken Martin Visser en Herman Stam onze huidige economische situatie met crises uit het verleden. Een herhaling van de eurocrisis uit 2010 ligt op de loer. Wat voor gevolgen heeft dat voor de huizenprijzen? ,,Starters houden het moeilijk op de woningmarkt.’’

De podcast Kwestie van Centen is ook te beluisteren via Apple Podcasts, Google Podcasts en Spotify.

’Kabinet, stop stapelen van schuld op schuld’

Stevenen we af op een recessie? En zijn we als Nederland wel genoeg voorbereid als het zover gaat komen? ,,Het kabinet blijft geld lenen in plaats van bezuinigen, terwijl de rente oploopt.” Martin Visser maakt zich er zorgen over, zo laat hij in de podcast Kwestie van Centen met Herman Stam weten. ,,Geld lenen kost geld. We zitten niet meer in de situatie dat Nederland tegen 0% kan lenen. Daar waarschuwen ambtenaren ook voor.” Visser denkt dat de problemen in de zuidelijke landen nog groter kunnen worden als we de begrotingsdiscipline laten varen.

Waarom je geld verdampt op de beurs

De onzekerheid over de oorlog in Oekraïne, de hoge inflatie en oplopende rente zorgt voor nervositeit onder beleggers. De koersen op de aandelenmarkt schommelen gigantisch. „Die richtingloosheid is interessant”, zegt Martin Visser in de podcast Kwestie van Centen. De financieel verslaggever analyseert met collega Herman Stam de huidige ontwikkelingen op de beurs, de cryptomarkt en het beleid van de Europese Centrale Bank (ECB), die onder invloed van DNB-baas Klaas Knot in juli mogelijk de rente gaan verhogen. Hoe zullen de financiële markten daarop reageren?

Is de vierdaagse werkweek nog wel van deze tijd?

Scholen die maar vier dagen open zijn, lange rijen bij Schiphol en horecazaken die gesloten blijven vanwege een personeelstekort. „De huidige krapte op de arbeidsmarkt is alle records aan het verbreken”, stelt DFT-verslaggever Martin Visser in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen. Samen met Herman Stam bekijkt Visser wat deze krapte voor gevolgen gaat hebben voor de maatschappij. Moeten pensionado’s weer aan de slag? Is de ’hippe’ vierdaagse werkweek nog wel realistisch? Of gaat het nieuwe migratieplan van de Europese Commissie een oplossing bieden?

‘Wiebelbeleid kabinet funest voor bedrijven’

Ondernemers krijgen het gevoel dat zij ‘de pinautomaat’ zijn van politiek Den Haag. Om de miljardengaten in de schatkist te dichten, klopt het kabinet aan bij het bedrijfsleven. Is dat terecht? In de podcast Kwestie van Centen onderzoeken Martin Visser en Herman Stam ‘het ‘wiebelende beleid’ van de afgelopen jaren en de lastenontwikkeling voor bedrijven. Klopt het dat bedrijven minder zwaar worden belast dan burgers? Is zo’n lastenverzwaring voor ondernemers verdedigbaar nu de economie weer op volle toeren draait? En wat zijn de gevolgen, in deze toch al onzekere tijden?

Spaartaks was diefstal, hoe lost kabinet dat op?

Het kabinet moet spaarders en beleggers compenseren van de Hoge Raad. Dat leidt tot een fikse kostenpost voor Den Haag. Maar wie worden precies gecompenseerd? Alleen de 60.000 mensen die meededen aan de rechtszaak of ook alle andere betalers van de spaartaks? En hoe werkt die compensatie precies? Martin Visser en Herman Stam leggen het uit in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen.

Is dit het moment om een huis te kopen?

Dalende huizenprijzen, oplopende hypotheektarieven en een torenhoge inflatie vanwege de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne. Is dit het moment om toe te slaan op de huizenmarkt? In de podcast Kwestie van Centen werpen Martin Visser en Herman Stam een kritische blik op alle rapporten die onlangs zijn verschenen. Ondertussen slaat de bouwsector alarm. Minister De Jonge voor Volkshuisvesting belooft wel dat er ieder jaar 100.000 nieuwe woningen bijkomen, maar er is grote scepsis of hij dit gaat halen. Lost hij de bouwcrisis wel op?

'Levert Kaag ons over aan Zuid-Europa?'

Verder: de opmerkelijke samenwerking tussen Nederland en Spanje om de Europese schuldenberg aan te pakken en de invloed van de verkiezingen in Hongarije en Frankrijk. Wat als de eurosceptische Marine le Pen aan de macht komt?

Naar een nieuw pensioen: als dat maar goed gaat

Drie jaar nadat het pensioenakkoord is gesloten ligt er eindelijk een wetsvoorstel in de Tweede Kamer. In een historisch grote financiële operatie moet er straks €1800 miljard aan geld worden overgeheveld van het ene pensioencontract naar het andere. Gaat dat allemaal wel goed? Martin Visser en Herman Stam bespreken in de nieuwe aflevering van Kwestie van Centen wat het nieuwe pensioen voor gevolgen heeft voor ouderen, jongeren en voor de leeftijdsgroep daar tussenin. Waarom is dat nieuwe pensioenstelsel eigenlijk nodig en komt er meer keuzevrijheid?

Boodschappen alsmaar duurder: ‘Dit is nog maar het begin’

Wie denkt dat het plafond is bereikt in de supermarkt of aan de pomp heeft het mis. Het is wachten tot de volgende prijsstijgingen worden doorgevoerd, zegt Martin Visser in een nieuwe aflevering van Kwestie van Centen. ,,Niet de consument, maar het bedrijfsleven vangt op dit moment de grootste klappen.” In de podcast gaat het uitgebreid over de strijd die achter de schermen wordt gevoerd tussen boeren, fabrikanten en supermarkten. Hoever kunnen zij de hoge brandstof- en grondstofprijzen doorrekenen aan de klant? Moet Nederland meer gaan produceren in eigen land? En wat zijn de gevolgen van de oorlog in Oekraïne voor de rest van de wereld?

Hoe stappen we van het Russische gas af?

Klimaatminister Rob Jetten Staat voor een grote uitdaging. Jetten wil zo snel mogelijk van het Russische gas af, maar hoe gaat hij dit voor elkaar krijgen? Moeten we ons gas elders inkopen, en waar dan? En krijgen we voortaan koude wintermaanden omdat we onze gasvoorraad niet op orde hebben? Of moet ieder huis zo snel mogelijk verduurzamen? En kunnen mensen dat wel betalen en hoe moet dat dan met de subsidies daarvoor? Dat bespreken Martin Visser en Herman Stam in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Kwestie van Centen’.

'19 cent per kilometer kan nog steeds niet uit'

De oorlog in Oekraïne heeft grote economische en financiële gevolgen in Nederland. Steeds meer economen vrezen voor een recessie. Na grote druk komt het kabinet met compensatie voor de koopkracht. De verlaging van de benzineaccijns is een onverwachte stap. Hoe zien de koopkrachtplaatjes eruit? En kunnen we snel loskomen van Russisch gas? Dat bespreken Martin Visser en Herman Stam in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen. De podcast is te beluisteren op www.dft.nl en de podcastapps.

'Wat als Rusland de gaskraan volledig dichtdraait?'

Gasprijzen die met 60 procent per dag stijgen en de benzineprijs die op een ‘all-time high’ staat. De inval van Rusland in Oekraïne begint steeds meer financiële en economische gevolgen te krijgen voor Europese landen. Maar wat gebeurt er als Rusland de gaskraan volledig dichtdraait? Staat het Nederlandse kabinet dan klaar om burgers te helpen met de oplopende energienota? Ook als dat betekent dat de groene coalitieplannen voorlopig uitgesteld moeten worden? Dat bespreken DFT-verslaggevers Martin Visser en Herman Stam in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen.

‘Dit is hét moment om loonsverhoging te vragen’

De krapte op de arbeidsmarkt is ook in het vierde kwartaal van 2021 gegroeid. Het aantal vacatures steeg en de hoeveelheid werklozen daalde. Is dit het ideale moment om van baan te wisselen of moet je nu juist honkvast zijn en om salarisverhoging vragen? Dat bespreken DFT-verslaggevers Martin Visser en Herman Stam in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen. Ook bespreken zij wat de overheid moet doen om dit groeiende probleem te stoppen en welke sectoren schreeuwen om nieuwe arbeidskrachten.

'Woede richting ECB over stijgende prijzen'

De inflatie in Nederland piekt naar recordhoogte. De onvrede over de snel stijgende prijzen aan de pomp en in de supermarkt neemt toe. Intussen wordt met argusogen gekeken naar het kabinet en de Europese Centrale Bank (ECB). Wanneer komen zij in actie om huishoudens uit de brand te helpen? In de podcast Kwestie van Centen vraagt Martin Visser zich af hoe groot het draagvlak voor de eurozone blijft als zuidelijke landen meer profiteren van het beleid dan het noorden. Het geeft volgens hem voeding voor irritatie over de eurozone.

‘Spaartaks-schandaal treft niet alleen de rijken’

Opeens is er paniek rond de spaartaks. De Hoge Raad heeft eind december besloten dat tienduizenden spaarders geld terugkrijgen van de Belastingdienst vanwege de ‘oneerlijke’ vermogensrendementsheffing. Martin Visser spreekt in de podcast Kwestie van Centen van een schandaal. Hoe heeft dit kunnen gebeuren, wie ontvangt geld van de fiscus, en wat is het alternatief voor de gehate heffing? Ook spreken Visser en collega Herman Stam met Jurgen de Vries van de Bond voor Belastingbetalers, die goede hoop heeft dat alle Nederlandse spaarders die te veel belasting hebben betaald worden gecompenseerd.

Waarom is het zo’n puinhoop bij de Belastingdienst?

„Vergeet de afschaffing van de jubelton, vergeet de 0% belasting op groente en fruit. Het is niet mogelijk, eerst moet alle achterstallige puin worden opgeruimd”, zegt DFT-verslaggever Martin Visser in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen. Samen met collega’s Herman Stam en Leon Brandsma bespreekt Visser de enorme uitdagingen die er liggen voor de nieuwe ministers en staatssecretarissen. Visser voorspelt: „als staatssecretaris Van Rij over vier jaar vertrekt bij de Belastingdienst dan is de boel nog steeds niet op orde.”

'Staatsschuld explodeert door klimaataanpak'

Het nieuwe kabinet wil de komende jaren miljarden uitgeven om onder andere het klimaatprobleem en de stikstofcrisis aan te pakken. Volgens het CPB zorgen deze uitgaven in de toekomst voor een torenhoge staatsschuld, een trendbreuk met eerdere kabinetten van Rutte. Waar komt deze omslag in het beleid van Rutte vandaan? Is het erg dat de staatsschuld de komende decennia enorm zal toenemen? Wat betekent dit voor komende kabinetten? En levert het oplossen van o.a. het klimaatprobleem onze economie ook iets op? Dat bespreken DFT-verslaggevers Martin Visser en Herman Stam in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Kwestie van Centen’.

Hogere prijzen in 2022, maar je loon stijgt niet zomaar mee

In de speciale eindejaars-aflevering van de podcast Kwestie van Centen blikken Martin Visser en Herman Stam traditiegetrouw terug op de grote economische thema’s van 2021.

Leven met corona: ‘Kerstdiner in de zomer?’

Den Haag houdt er sterk rekening mee dat het coronavirus voorlopig nog niet zal verdwijnen. Er wordt geschreven aan een langetermijnplan over hoe de samenleving moet leren leven met het coronavirus. In een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen bespreekt Martin Visser met Herman Stam hoe dit plan eruit kan gaan zien: „Carnaval en kerst in de zomer vieren zou realiteit kunnen worden.” Ook schetst Visser een toekomstbeeld waar ondernemers rekening moeten gaan houden met het ‘corona-seizoen’.

Gezocht: minister van Financiën met spilzucht

Miljarden voor klimaat, onderwijs, stikstof, defensie en woningbouw. De plannen van kabinet Rutte IV zijn ambitieus en risicovol, legt Martin Visser uit. Martin wordt naar eigen zeggen nogal cynisch van het akkoord: „De politiek probeert het vertrouwen van de kiezer terug te kopen. Ik ben benieuwd wat hier over twee jaar van terecht is gekomen.” De DFT-verslaggever analyseert met collega Herman Stam wat het regeerakkoord betekent voor de portemonnee van huizenbezitters, gepensioneerden, werkenden en zzp’ers. Ook de ‘bezuinigingen’ in de zorg komen aan bod, net als de nieuwe bestuurscultuur en de zoektocht naar een minister van Financiën met spendeerzucht.

Trailer

In de podcast Kwestie van Centen van De Telegraaf analyseren Martin Visser en Herman Stam actuele thema’s uit de financiële wereld.

Hoe lang houden extreme prijsstijgingen aan?

„Met het inflatiecijfer van 5,2% kunnen we spreken van een historisch moment”, stelt DFT-verslaggever Martin Visser. In bijna 40 jaar was het inflatiecijfer niet zo hoog en voorlopig zal het niet zomaar dalen. In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Kwestie van Centen’ bespreekt Visser samen met collega Herman Stam hoe het komt dat de inflatie zo historisch hoog is. Ook gaan zij in op de gevolgen voor het nieuwe kabinet. Tot slot vragen Visser en Stam zich af of de centrale bankiers in paniek raken over deze extreme cijfers.

'Huizenbezitters onrustig door belastingplan DNB'

Als het aan De Nederlandsche Bank (DNB) ligt zullen de fiscale voordelen voor huizenbezitters langzamerhand afgebouwd worden. DNB wil met dit nieuwe voorstel de oververhitte huizenmarkt doen bedaren. Of de fiscale voordelen daadwerkelijk verdwijnen is nog maar de vraag. Intussen maken huizenbezitters zich zorgen en kijken angstig naar Den Haag. Wat wil DNB precies veranderen? Lost het iets op? En wordt het straks fiscaal voordeliger om niet meer af te lossen op je huis? Dat bespreken DFT-verslaggevers Martin Visser en Herman Stam in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Kwestie van Centen’

Is Nederland echt geen belastingparadijs?

De naam van demissionair minister van Financiën Wopke Hoekstra in de ‘Pandora Papers’ heeft veel stof doen opwaaien. Toch is Nederland al jaren een land dat op grote schaal belastingwijking faciliteert. „Dankzij Nederland lopen andere landen 25 miljard aan belastinggeld mis”, dat vertelt hoogleraar Arjan Lejour in de podcast ‘Kwestie van Centen’. Wat zou er gebeuren als Nederland zou stoppen met het faciliteren van belastingontwijking? Waarom doet Nederland het nog steeds? En moeten we Nederland vergelijken met belastingparadijzen als Bermuda en de Britse Maagdeneilanden?

Hier zou Prinsjesdag eigenlijk over moeten gaan

Hoe kan het dat een welvarend land als Nederland het onderwijs, de huizenmarkt en de arbeidsmarkt laat versloffen? Om de urgentie van deze ingewikkelde dossiers te benadrukken heeft DFT-verslaggever Martin Visser in aanloop naar Prinsjesdag de troonrede herschreven. Den Haag mist de connectie met de gewone man, en dus ging Visser te rade bij Telegraaf-lezers en luisteraars. Wat ontbreekt er in de speech van de koning? Dat hoor je in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen met presentator Herman Stam.

‘Zelfs de VVD laat bedrijfsleven barsten’

Ingehouden optimisme, grote bedrijven in het verdomhoekje en het saaiste koopkrachtbeeld ooit. In een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen analyseert DFT-verslaggever Martin Visser alles wat hem opviel tijdens Prinsjesdag en de Algemene Beschouwingen. „Zelfs de VVD laat het bedrijfsleven barsten”, concludeert Visser in gesprek met presentator Herman Stam. Hij waarschuwt dat de bakker en de slager niet de dupe mogen worden van gemor over multinationals.

Energieprijzen schieten omhoog: erger dan de oliecrisis

Tanken is nog nooit zo duur geweest, de energierekeningen rijzen de pan uit en tot overmaat van ramp wordt het Westen steeds afhankelijker van het gas uit Rusland. Volgens DFT-verslaggever Edwin van der Schoot zitten we midden in een ‘energiecrisis’. “Door het afschalen van gaswinning in Nederland heeft Poetin ineens alle kaarten in handen,” zegt Van der Schoot in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Kwestie van Centen’. Wat betekent deze machtspositie voor Rusland? Hoeveel gaat de energierekening nog stijgen? En moet Nederland zich voorbereiden om weer te gaan boren in Groningen?

Minder werken voor hetzelfde geld, wie wil dat nou niet?

De vierdaagse werkweek wint na succesvolle onderzoeken wereldwijd aan terrein. Voor werknemers een uitkomst, voor werkgevers een enorme puzzel. Hoe interessant is een werkweek van vier dagen voor deeltijdkampioen Nederland? Hoe kun je als (kleine) ondernemer mee in de hype? Wat betekent de kortere werkweek voor de verdeling tussen mannen en vrouwen op de arbeidsmarkt, en welke adder zit er onder het gras? Te gast is DFT-verslaggever Joost Spijker.

'Nederlandse spaarder de dupe van rentebesluit ECB'

De Zuid-Europese ‘duiven’ en de Noord-Europese ‘haviken’ hebben met gespitste oren geluisterd naar het rentebesluit van de Europese Centrale Bank. De belangrijke vergadering had een voorzichtige conclusie waarin het rentebeleid ongewijzigd blijft. Welke landen hebben profijt van deze koers van de ECB? Wat betekent dit besluit voor Nederland? En hoe gaat de Europese economie er de komende jaren uitzien? Dat bespreken DFT-verslaggevers Martin Visser en Herman Stam met DFT-collega Dorinde Meuzelaar in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Kwestie van Centen’.

Doemscenario hangt boven aandelenmarkt

Nadat er het afgelopen jaar beursrecord na beursrecord werd genoteerd lijkt er voor het eerst in lange tijd een wat mindere periode aan te komen. De nervositeit op de aandelenmarkt neemt toe nu de centrale banken hinten op een afbouw van de steunprogramma’s. Moeten particulieren hun aandelen zo snel mogelijk verkopen? En hoeveel zijn de beursrecords van de afgelopen tijd nog waard? Dat bespreken DFT-verslaggevers Martin Visser, Herman Stam en Theo Besteman in een nieuwe aflevering van ‘Kwestie van Centen’.

Economie bloeit, waarom gaan wij er dan niet op vooruit?

De economie groeit dit jaar met bijna 4 procent, maar dit zal de consument niet merken in de portemonnee. Dat blijkt uit de nieuwste vooruitzichten van het Centraal Planbureau. In de podcast Kwestie van Centen bespreken Martin Visser en Herman Stam de opvallendste details uit de ramingen, die de basis vormen voor Prinsjesdag. Visser wijst op de corona-ellende die niet is terug te zien in de cijfers, de grote verschillen tussen de voorspellingen van ABN Amro en het CPB, en de opmerkelijke, dalende investeringen.

'De nieuwe Elon Musk komt uit Azië'

Wie is de rijkste? Elon Musk of toch Jeff Bezos? De laatste jaren doen deze twee superrijken niet voor elkaar onder. Waar de oudere generatie miljardairs, Bill Gates en Warren Buffett, enigszins terughoudend en bescheiden is, trekt de nieuwe generatie juist alles uit de kast. Van ruimtereizen tot aan gastrollen in Star Trek, niets lijkt te gek. Maar hoeveel verschilt de nieuwe generatie van de oude generatie rijken? En waarom vrezen regeringen de macht van Bezos en Musk? Dat bespreken DFT-verslaggevers Martin Visser en Herman Stam samen met collega Bernard Vogelsang in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Kwestie van Centen’.

Hoelang kunnen we geld blijven bijdrukken?

De Europese Centrale Bank blijft geld in de economie pompen en de staatsschulden lopen op. De grote vraag is: hoelang blijft dat goed gaan? En welk prijskaartje hangt er aan de eindeloze toevoer van nieuw geld? Dat bespreken Herman Stam en Martin Visser in de podcast Kwestie van Centen met Rabobank econoom Wim Boonstra. De moderne geldtheorie komt uitgebreid aan bod, net als de economische situatie in Japan. Bewijst het welvarende Aziatische land het gelijk van de Amerikaanse hoogleraar Stephanie Kelton die geen probleem ziet in de wereldwijde schuldenberg?

Van coronacrisis naar werkcrisis: hoe komen we hieruit?

Na een periode met weinig werk door corona is er nu sprake van een schreeuwend personeelstekort. Werkgevers halen alles uit de kast om nieuw personeel te lokken; van bonussen tot onbeperkte vakantiedagen. Martin Visser spreekt van een ongekend werkgelegenheidswonder, maar wijst ook op de gevaren van de steeds nijpendere krapte op de arbeidsmarkt. In een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen gaat de DFT-verslaggever met collega’s Marlou Visser en Herman Stam op zoek naar oplossingen.

'Onbezorgd op vakantie nog steeds ver weg'

Nederland maakt zich op voor de zomervakantie, maar de massale boekingen naar het buitenland blijven uit. De angst voor de opkomende delta-variant en belemmeringen bij de grenzen zorgen ervoor dat de reisbranche niet op volle toeren kan draaien. In een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen bespreken DFT-verslaggevers Martin Visser, Herman Stam en Yteke de Jong hoe de reisbranche gebukt gaat onder de groeiende onzekerheid.

Heeft het nog zin om bitcoin te kopen?

Op ieder feestje valt de term vroeg of laat wel een keer: cryptovaluta. Het nieuwe geldsysteem is in korte tijd razend populair geworden en lijkt aan populariteit alsmaar te winnen. Maar waar ontstond dit revolutionaire product? En hoeveel geld heeft Elon Musk in crypto zitten? In deze aflevering van de podcast Kwestie van Centen begeven DFT-verslaggevers Martin Visser en Herman Stam zich samen met crypto-kenner Theo Besteman in de wondere wereld van crypto. Want komt er uiteindelijk een cashloze maatschappij waar men alles met Bitcoin betaald of barst de bubbel en is iedereen zijn geld kwijt?

Inflatie: wordt echt alles duurder?

‘Het inflatiespook ligt op de loer’, aldus DFT-verslaggever Martin Visser. Visser benadrukt wel dat deze prijsstijgingen de eerste tekenen zijn van economisch herstel. “Het klinkt wellicht wat krom dat wanneer eindelijk alles weer mag, het leven duurder is geworden. Maar dit is natuurlijk en hopelijk ook tijdelijk”, aldus Visser. In een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen geven Martin Visser en Herman Stam antwoord op de vraag hoe inflatie nou precies in elkaar steekt. Zijn de prijsstijgingen structureel of tijdelijk, en wat gaat dit betekenen voor de lonen?

Zo goed draait onze economie na coronadal

Na twee lockdowns en een zware crisis krabbelt de Nederlandse economie weer op. En hoe. Dat bespreken DFT-verslaggevers Martin Visser en Herman Stam in een nieuwe aflevering van Kwestie van Centen. In de podcast buigt Visser zich over de pintransacties, het consumentenvertrouwen, en de reusachtige spaar- en schuldenberg. Grote vraag is of we kunnen rekenen op die langverwachte Summer of Love. En is het wel nodig om onszelf de crisis uit te investeren, zoals de overheid beweert?

Grote onzekerheid zzp’ers na polderdeal

„Wat moet je hiermee?" Dat vraagt DFT-verslaggever Martin Visser zich hardop af na het bestuderen van het nieuwe flexakkoord dat deze week gepresenteerd werd door de Sociaal-Economische Raad. „Het nieuwe flexakkoord roept meer vragen dan antwoorden op en het is zonde dat er nog veel losse eindjes zijn in het akkoord”, zegt Visser in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen. Samen met DFT-collega Herman Stam bekijkt Visser hoe historisch dit akkoord is en wat voor een impact het akkoord gaat hebben op werknemers, werkgevers en de huidige arbeidsmarkt.

Rechters dicteren ons klimaatbeleid: vloek of zegen?

Na een historische uitspraak moet Shell de CO2-uitstoot drastisch reduceren. Wat gaat dit betekenen voor het olieconcern? En maken andere bedrijven zich zorgen om dit oordeel van de rechter? Dat bespreken DFT-verslaggevers Martin Visser en Herman Stam in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Kwestie van Centen’. Samen met verslaggever Edwin van der Schoot geven zij ook antwoord op de vraag wat de consument van al deze opschudding gaat merken.

Waarom kan ik geen betaalbaar huis vinden?

Het kraakt en knelt op de huizenmarkt. De woningnood is groter dan in de jaren tachtig, het tekort loopt op tot zeker 2025. Hoe lost een nieuw kabinet deze crisis op? Dat wordt een van de hoofdpijndossiers in de formatie. In de podcast Kwestie van Centen zetten Herman Stam en Martin Visser uiteen waar de woningmarkt dreigt vast te lopen. Ook spreken de DFT-verslaggevers met de wethouder in Alphen aan den Rijn over de patstelling binnen zijn gemeente. Het ontbreekt aan urgentie, ziet Visser. „Geen krakersrellen, geen massale demonstraties. Starters en middeninkomens lijden in stilte.”

Belastingen op formatietafel: ‘Dit raakt iedereen in de portemonnee’

Schiet je er netto mee op als je een dag meer gaat werken? Wat zijn de financiële consequenties als je in het huwelijksbootje stapt of gaat scheiden? Door de huidige jungle van kortingen en toeslagen is dit nauwelijks te berekenen. Alle partijen zijn het erover eens: de belastingen en toeslagen moeten grootschalig op de schop. Maar hoe? Dat wordt een van de hoofdpijndossiers in de formatie. In de podcast Kwestie van Centen analyseren Martin Visser en Herman Stam de monsterklus die de politiek te wachten staat. Komt het nieuwe kabinet met een radicale belastinghervorming en wat zullen wij daarvan merken?

‘Stijging van netto-inkomen lijkt ver weg’

Een rapport van het CBS over het besteedbaar inkomen heeft veel stof doen opwaaien. Volgens het CBS is het besteedbaar inkomen in de afgelopen vijftig jaar verdubbeld. Deze conclusie staat recht tegenover de conclusie van een rapport van de Rabobank uit 2018. De Rabobank stelt namelijk dat de afgelopen veertig jaar het besteedbaar inkomen van huishoudens vooral is gestagneerd. Wie heeft er gelijk? En wat gaan deze rapporten betekenen voor de komende jaren? Dat bespreken DFT-verslaggevers Martin Visser & Herman Stam in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Kwestie van Centen’.

'Problemen stapelen zich op voor volgend kabinet'

Elk kabinet kan één grote hervorming aan. Zo luidt een bekend gezegde in Den Haag. De agenda van de nieuwe regering is echter nu al loodzwaar met een woon-, klimaat-, en toeslagencrisis. De afgelopen vier weken kwamen al deze hoofdpijndossiers aan bod in de financiële podcast Kwestie van Centen met Martin Visser en Herman Stam. In deze vierde en laatste aflevering: de arbeidsmarkt. Komt er een einde aan doorgeslagen flexwerk? En is er consensus over het bestrijden van schijnzelfstandigheid, het versoepelen van het ontslagrecht en het al dan niet snijden in de sociale zekerheid?

Mogen Nederlanders meebeslissen over klimaat?

Hoe zorg je ervoor dat er wel ingrijpende klimaatwijzigingen worden doorgevoerd, maar voorkom je dat burgers in opstand komen? En wat gaat de burger merken van alle klimaatregels die nu boven hun hoofd hangen? Vrijwel iedere partij ziet het belang in van veranderingen op het gebied van klimaat, maar de plannen per partij verschillen enorm. In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Kwestie van Centen’ buigen DFT-verslaggevers Martin Visser en Herman Stam zich over het moeilijke maar belangrijke hoofdpijndossier in de formatie: klimaat.

MKB-voorman: ‘Pas in 2024 hersteld van deze crisis’

„Het kan niet zo zijn dat de overheid de ene groep mensen beschermt tegen het coronavirus en de andere groep eraan kapot laat gaan.” Dat zegt Jacco Vonhof in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen. De voorzitter van ondernemersorganisatie MKB-Nederland bespreekt met DFT-verslaggevers Martin Visser en Herman Stam het herstelplan voor ondernemers die zwaar zijn getroffen door de coronacrisis. Volgens Vonhof hebben ondernemers vooral rust nodig en geen nieuw politiek beleid.

'Seksspeeltjes en tuinmeubelen slachtoffers van Suez-fiasco'

Hollands glorie in het Suezkanaal, de hele wereld keek toe hoe het Nederlandse bedrijf Boskalis het vastgelopen containerschip de Ever Given los wist te krijgen. Er werd wereldwijd opgelucht adem gehaald, maar wat zijn de gevolgen van deze operatie? Dat bespreken DFT-verslaggevers Martin Visser en Herman Stam in een nieuwe aflevering van ‘Kwestie van Centen’. Samen met DFT-verslaggevers Yteke de Jong en Edwin van der Schoot wordt doorgenomen hoe afhankelijk bedrijven zijn van productie elders in de wereld en waarom dit het uitgelezen moment is voor de havenarbeiders in Rotterdam om een betere cao uit het vuur te slepen.

Hoe raken de verkiezingen mijn portemonnee?

In aanloop naar de verkiezingen scheppen DFT-verslaggevers Martin Visser & Herman Stam orde in de wirwar van verkiezingsbeloftes. Wat gaat de burger merken van alle gedane beloftes? Die vraag staat centraal in een nieuwe aflevering van de podcast ‘Kwestie van Centen’.Visser neemt de verkiezingsprogramma’s minutieus door en praat je in vijftig minuten volledig bij wat de partijen in petto hebben met je koopkracht, het minimumloon, de pensioenen en het belastingstelsel. Ook wordt uitgebreid stilgestaan of de rekening vooral wordt gelegd bij de grote bedrijven of dat toch ook de kleinere ondernemers de klos zijn.

Formatie: 'Straks meer betalen voor vliegen en energie?'

Met elk een eigen verkenner lijkt het vrijwel zeker dat de twee grootste partijen VVD en D66 gaan regeren. Samen met het CDA vormen zij het zogenoemde 'motorblok'. In een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen bespreken Martin Visser en Herman Stam hoe de economische agenda van het nieuwe kabinet eruit gaat zien. Klimaat, belastingen, wonen, arbeidsmarkt: waar zullen de partijen elkaar vinden in de formatie en waar liggen de pijnpunten?

Verkiezingen: investeringen nodig, geen belastingen

‘De tegenstellingen zijn groot’, stelt Martin Visser na het bestuderen van de doorrekeningen van de verkiezingsprogramma’s. In een nieuwe aflevering van de podcast ‘Kwestie van Centen’ worden de doorrekeningen uitvoerig doorgenomen. De mate van de lastenverzwaring voor het bedrijfsleven creëert een ‘klassieke links-rechts tegenstelling’, volgens Visser. Ook oud-staatssecretaris van Financiën Willem Vermeend constateert deze verschillen en voorziet problemen. „Door deze grote verschillen zetten de linkse partijen zichzelf buitenspel. Dit is een overreactie op de vorige verkiezingsnederlaag”, aldus Vermeend.

Gaan de huizenprijzen ooit nog dalen?

Een miljoen nieuwe woningen in tien jaar. Dat ambitieuze plan ligt op tafel in aanloop naar de verkiezingen. Is bouwen in het groen de oplossing voor de wooncrisis en worden huizen daardoor echt goedkoper? Dat bespreken Martin Visser en Herman Stam in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen. Volgens Visser verdwijnen de problemen op de huizenmarkt ‘niet vanzelf’ met 100.000 extra woningen per jaar. In de podcast gaan de DFT-verslaggevers uitgebreid in op de invloed van de coronacrisis op de huizenmarkt, de verkiezingsplannen en vragen van luisteraars.

'Een jaar loon matigen, daarna kan het weer los'

De les uit de vorige crisis is dat we niet meer zo allemachtig lang moeten wachten met het uitdelen van loonsverhogingen, stelt DFT-columnist Martin Visser. Volgens Visser kan dit gevaren met zich meebrengen als dit te lang duurt en dat je daarmee zo weer in een nieuwe crisis belandt.In wekelijkse podcast Kwestie van Centen bespreekt Visser met presentator Herman Stam verder grote ontslagrondes bij bedrijven als Heineken en Rabobank die het nieuws domineerden de afgelopen week. De grote vraag is of dit het begin is van nog meer ellende tijdens deze crisis of dat we rond de zomer weer stevig in de lift komen te zitten.

‘Trage vaccinatie veel erger dan avondklok’

„Is er nou serieus een hele dag gedebatteerd over het verschuiven van de avondklok met een half uur?” Martin Visser kan er met de pet niet bij, laat hij weten in een nieuwe aflevering van de podcast Kwestie van Centen. Volgens de DFT-verslaggever moet alle aandacht gaan naar de vaccinatiestrategie en de leerachterstanden in het onderwijs. „We bungelen onderaan in het rijtje van traagst vaccinerende landen in Europa. Dát heeft pas economische impact.” In de podcast gaat het verder over de flink uitgebreide coronasteun. Ondernemers zien door de bomen het bos niet meer, en dus zetten Visser en Stam alle maatregelen op een rij.