Sport/Voetbal
1135454384
Voetbal

De Graafschap en Cambuur beroepen zich op ’gebrekkige procedure KNVB’

Trainers Henk de Jong van Cambuur (l) en Mike Snoei van De Graafschap.

Trainers Henk de Jong van Cambuur (l) en Mike Snoei van De Graafschap.

UTRECHT - In een bijzondere setting vanwege de coronamaatregelen heeft voor de rechtbank van Utrecht het kort geding gediend dat SC Cambuur en De Graafschap hebben ingediend tegen de KNVB. Slechts een klein aantal mensen mocht aanwezig zijn in de zittingszaal. Clubmensen als technisch directeur Foeke Booy van SC Cambuur wachtten de uitkomst van de zaak af op het plein voor het gerechtsgebouw evenals vele cameraploegen. Een tiental verslaggevers mocht de zaak in een nabijgelegen videozaal volgen.

Trainers Henk de Jong van Cambuur (l) en Mike Snoei van De Graafschap.

Trainers Henk de Jong van Cambuur (l) en Mike Snoei van De Graafschap.

SC Cambuur en De Graafschap werden vertegenwoordigd door sportadvocaat Dolf Segaar, die bekendheid geniet als de advocaat die FC Twente bijstond in de zaken tegen de KNVB enkele jaren geleden. De KNVB werd vertegenwoordigd door KNVB-jurist Mark Boetekees en advocaat Harro Knijff.

Segaar begon zijn betoog met het aan de kaak stellen of het bestuur betaald voetbal gerechtigd was om het besluit te nemen over het niet laten promoveren van beide clubs en baseerde zich daarbij op de eigen KNVB-reglementen. Volgens Segaar is het juridisch niet onderbouwd dat het bestuur betaald voetbal deze bevoegdheid had.

’Zeer gebrekkige procedure’

Het betoog van Segaar spitste zich daarna toe op door hem geconstateerde procedurele onzorgvuldigheid. De advocaat repte van een „zeer gebrekkige procedure. De commotie in het betaald voetbal over hoe het besluit is genomen is niet voor niets zo groot.”

Ook vindt Segaar het „onbegrijpelijk waarom zo’n belangrijk besluit zo snel er doorheen is gejaagd” in de inmiddels video-conference op 24 april. „Het is niet voor te stellen dat in zo’n kort tijdsbestek zo’n belangrijk besluit zorgvuldig kan worden genomen.”

Segaar ging speciaal in op de veelbesproken raadpleging van de clubs en met name de manier waarop de KNVB is omgegaan met de negen onthoudingen. Die werden door de voetbalbond meegeteld bij de tegenstemmen, omdat werd aangegeven dat 16 van de 34 clubs voor hadden gestemd en dat dat geen meerderheid was. „Wetende dat er onthoudingen zijn heeft de KNVB verzuimd vooraf aan te geven wat daar de gevolgen van zijn. De clubs zullen ervanuit zijn gegaan dat blanco stemmen ongeldig zijn”, aldus Segaar.

„Een grondige analyse had het volgende beeld laten zien. Als je de niet objectieve stemmen, die van ADO Den Haag en RKC Waalwijk, en die van de Centrale Spelersraad niet meetelt, zijn er maar zes van de 34 clubs tegen promotie/degradatie. En dan heb je het over twintig procent waar directeur betaald voetbal Eric Gudde na afloop van zei: „Als het 80/20 was geweest, hadden we anders besloten.”

Bovendien benadrukte Segaar dat in een normale vergadering betaald voetbal een 16/9 stemverhouding voldoende was geweest om het voorstel om tot promotie/degradatie over te gaan was aangenomen. Om daaraan toe te voegen: „Twee clubs die zich hebben onthouden, AZ en FC Utrecht, hebben inmiddels in de media gezegd dat ze voor promotie waren geweest als duidelijker was geweest wat een blanco stem inhield.”

Reglementswijziging

Ook de omgang van de KNVB met de reglementen werd ter discussie gesteld door advocaat Segaar. „De KNVB heeft een nieuw element toegevoegd aan het reglement. De KNVB heeft toegevoegd toe dat elke club tweemaal tegen dezelfde tegenstander moet hebben gespeeld om tot promotie/degradatie te komen. Maar je kunt niet met terugwerkende kracht regelgeving aanpassen zonder dat er een algemene ledenvergadering aan ten grondslag ligt.”

Om daaraan later toe te voegen: „Dit besluit wijzigt het reglement wedstijden betaald voetbal en de daarvan afgeleide promotie/degradatieregeling. Deze vinden niet plaats, terwijl het reglement voorschrijft dat de KNVB promotie en degradatie moet vaststellen.”

Ook de discrepantie tussen de beslissingen die de KNVB heeft genomen over de toewijzing van de Europese tickets enerzijds en promotie en degradatie anderzijds. „De KNVB geeft aan dat de Europese tickets worden verdeeld op basis van de richtlijnen van de UEFA om te komen tot transparante, sportieve en objectieve uitgangspunten. Bij de beslissing over promotie/degradatie geeft de KNVB aan dat richtlijnen van de UEFA niet hoeven te worden gevolgd en daarmee concluderen wij dat een beslissing wordt genomen op niet-transparante, niet-sportieve en niet-objectieve gronden.”

Segaar besloot zijn betoog met het verzoek aan de rechter om de KNVB te verplichten een algemene vergadering betaald voetbal te beleggen door de reguliere vergadering betaald voetbal van 17 juni naar voren te halen.

Inmiddels is de zitting gesloten. De rechter geeft aan volgende week met een uitspraak te willen komen en noemt donderdag 14 mei als streefdatum om dat uiterlijk te doen.