Nieuws/Sport
1385962429
Sport

Tuchtcommissie spreekt turncoach Vincent Wevers vrij van grensoverschrijdend gedrag

Turncoach Vincent Wevers (L) in het gerechtshof.

Turncoach Vincent Wevers (L) in het gerechtshof.

Turncoach Vincent Wevers is door het Instituut Sportrechtspraak (ISR) vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Dat bevestigen ingewijden maandag. De uitspraak is anoniem.

Turncoach Vincent Wevers (L) in het gerechtshof.

Turncoach Vincent Wevers (L) in het gerechtshof.

Volgens de tuchtcommissie is onvoldoende vast komen te staan dat de turncoach zich schuldig heeft gemaakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. De commissie oordeelt tevens dat de (gespreksverslagen van de) interviews van onvoldoende kwaliteit zouden zijn. „De tuchtcommissie is van oordeel dat onderdelen van de werkzaamheden van de onderzoekscommissie respectievelijk de inhoud van het onderzoeksdossier, waarop de aangifte is gebaseerd, als kwalitatief onvoldoende moeten worden aangemerkt”, valt op te maken uit het vonnis. De aanklager eiste een schorsing van 28 maanden, waarvan vier onvoorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

Gymnastiekunie KNGU meldt in een korte reactie dat ze „kennis heeft genomen van de uitspraak van de tuchtcommissie van het ISR in de zaak Vincent Wevers.” „Wij zullen deze nader moeten bestuderen, maar los van de juridische duiding realiseren wij ons dat de impact voor alle betrokkenen, zeker ook voor de melders die naar voren zijn getreden, groot is. De KNGU zal zich intern verder beraden op deze uitspraak van de tuchtcommissie.”

Bekentenis Beltman

Wevers behoorde tot de coaches naar wie bij het ISR een onderzoek naar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag liep. Dat onderzoek werd in de zomer van 2020 geopend toen na een bekentenis van coach Gerrit Beltman diverse verklaringen van oud-turnsters naar buiten kwamen.

Wevers verscheen om ’medische redenen’ zelf niet bij de zitting die op 21 maart plaatsvond in Nieuwegein en zei eerder geen commentaar te willen geven zolang de zaak bij het ISR loopt.

Wevers werd vanwege de lopende zaak door gymnastiekbond KNGU buiten de begeleidingsstaf op de Olympische Spelen van Tokio gehouden. Ook werd zijn dienstverband bij de bond beëindigd.

Opluchting

De trainer was vooral heel erg opgelucht toen hij hoorde dat de tuchtcommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) hem had vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. „Ik heb het resultaat met vertrouwen tegemoet gezien, maar de afgelopen anderhalf, twee jaar, zijn bepaald geen pretje geweest”, heeft hij in een schriftelijke verklaring aan de NOS laten weten.

Tegen Wevers werden sinds 2020 door meerdere oud-turnsters klachten ingediend over grensoverschrijdend gedrag. Volgens de tuchtcommissie is onvoldoende vast komen te staan dat de turncoach zich schuldig heeft gemaakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. De commissie oordeelt ook dat de (gespreksverslagen van de) interviews met de melders en betrokkenen van onvoldoende kwaliteit zouden zijn.

Verwijten niet overtuigend bewezen

De tuchtcommissie is van oordeel dat er uit het dossier en hetgeen door aanklager en de getuigen ter zitting is aangevoerd weliswaar een zeker beeld is ontstaan van bepaalde door beklaagde veroorzaakte misstanden. Maar volgens de tuchtcommissie zijn de verwijten aan het adres van Wevers niet overtuigend bewezen.

Wevers is opgelucht, maar baalt ook hoe alles is verlopen. „Het heeft grote impact om als een veroordeelde behandeld te worden zonder dat daar een proces aan vooraf is gegaan”, laat hij weten. „We hebben in Nederland een (rechts)systeem om een onafhankelijke instantie te laten oordelen over een bepaalde zaak. Dat is in mijn geval niet gebeurd. Het proces heeft veel impact op mij persoonlijk, mijn familie en mijn omgeving gehad, zoals de turnsters met wie ik elke dag in de zaal stond. De KNGU heeft mij als werkgever niet beschermd en is tegenover mij gaan staan.