Sport/Voetbal
1429945872
Voetbal

Lijnrecht tegenover clubbestuur

SC Heerenveen-mascotte Heero weigert veld te ruimen: ’Nu niet en nooit niet’

Heero

Heero

HEERENVEEN - Heerenveenmascotte Heero is door de Friese voetbalclub de wacht aangezegd. Maar de 52-jarige Heerenvener die 22 jaar in het pak schuilging, laat dit niet zomaar over zijn kant gaan. Hij wil zijn baan behouden en vocht zijn ontslag maandag aan bij de kantonrechter.

Heero

Heero

„Er is een onwerkbare situatie ontstaan”, zei advocaat Joost Funke van sportclub Heerenveen maandagochtend in de rechtbank in Leeuwarden. De betaaldvoetbalorganisatie (bvo) wenste „te ontkomen aan nieuwe bedreigingen.” Die waren, aldus Funke, „onacceptabel.”

Heero zou uitspraken hebben gedaan als „er ligt een bom onder deze club” en „ik kan de club maken en breken. Ik weet zoveel van jullie.” De man sprak dit tegen.

26 jaar SC Heerenveen

Het gaat om een 52-jarige inwoner van Heerenveen. Hij is al 26 jaar betrokken bij sportclub Heerenveen. Eerst als vrijwilliger, in onder meer fanwinkel De Feanstore. Sinds 2000 moedigt hij als mascotte Heero de spelers aan en zweept hij het publiek op.

Dit deed hij dusdanig verdienstelijk dat hij ook als mascotte voor andere evenementen werd gevraagd zoals wedstrijden van het Nederlands elftal en de meerdaagse wielerwedstrijd Vuelta. In 2009 kreeg de man, van origine schilder, een betaalde baan bij de club als onderhoudsmedewerker.

Ontslag

Maar sinds 24 februari 2022 is het gedaan met zijn activiteiten voor de bvo. Toen kreeg hij tijdens een gesprek met algemeen directeur Cees Roozemond en HR-manager Suzanne de Vries zijn ontslag aangezegd. Er was volgens hen sprake van „een ernstig verstoorde arbeidsverhouding.”

De 52-jarige Heerenvener was het daar niet mee eens. Geflankeerd door zijn advocaten Stephan de Vries en Megan Bakker zat hij voor de kantonrechter, enkele meters verwijderd van Roozemond, De Vries en hun raadsman Funke.

Een paar Heerenveense oudgedienden namen het voor ’Heero’ op. Zo gaf oud-voorzitter Riemer van der Velde in een schriftelijke verklaring aan de man te kennen als iemand „met een groot clubhart.” Het bericht van zijn „non-actiefstelling heeft mij dan ook zeer verrast en het raakt mij zeer dat de club die zich bij de achterban afficheert als sympathieke betaaldvoetbalorganisatie, voornemens is op deze wijze afscheid te nemen van een trouwe medewerker.”

Ook voormalig mental coach Tjalling van den Berg, die aanwezig was bij de zitting, uitte zich lovend over de 52-jarige, door hem in een verklaring „een gouden kracht” te noemen.

Onwerkbaar

Volgens Funke waren deze verklaringen „niet relevant.” Want „geen van deze personen waren aanwezig op het moment dat de Heerenvener zijn bedreigingen uitte.” De raadsman betoogde dat „keer op keer bleek” dat de 52-jarige „niet voor rede vatbaar was” en dat het een „ernstig verstoorde arbeidsrelatie” betrof.

De club stelde dan ook dat er niets anders op zat dan „te komen tot een einde van de arbeidsovereenkomst.” Er was een „onwerkbare situatie” ontstaan, aldus de advocaat van de voetbalclub.

Volgens Megan Bakker, raadsvrouw van Heero, weigert de 52-jarige het veld te ruimen. „Nu niet en nooit niet.” Haar cliënt beticht Roozemond van „draaien.” Tijdens een gesprek met Roozemond trok de ’mascotte’ de volgende conclusie: „Dus het komt erop neer dat jij mij kwijt wilt?” Waarop Roozemond reageerde: „Nee, nee. Ik ga kijken of er een andere optie is voor jou.”

Advocaat Bakker benadrukte vervolgens dat er door de club nooit eerder gesprekken zijn gevoerd met de Heerenvener over zijn functioneren. „Er is geen dossieropbouw.”

Heero voelde zich geschoffeerd door Roozemond toen hij bij hem zijn zorgen uitte over het handelen van de commercieel directeur, Martin Koopman. Die zou in coronatijd kennissen hebben toegelaten tot een wedstrijd zonder dat zij hun QR-code hoefden te laten zien. De 52-jarige vond dat de covid-regels ook voor Koopman golden. Heero kreeg echter te horen dat hij „zijn bek moest houden.”

Ook zou Roozemond hebben gezegd dat hij de zoon van Heero van de club af zou halen. De algemeen directeur betwistte dit. „Het is Heero die de waarheid geweld aandoet”, sprak raadsvrouw Bakker.

Gesprek

Volgens Heero werd alles „nu zo gedraaid dat ik zou hebben gedreigd. Maar over elke overtreding die zij maken, mag niet gesproken worden. Als ik ergens iets van zei, moest ik mijn mond houden.” Zo legde hij bij HR-manager De Vries eens een klacht over Koopman neer, omdat de commercieel manager hem bij zijn gezicht had gepakt. De Vries kon er niets mee. „We hebben het wel over Martin Koopman”, kreeg Heero van haar te horen.

Toen de vrouw hem na deze opmerking honend weglachte, schoot de 52-jarige vol. Koopman zou hem bellen voor een gesprek, kreeg hij van de man zelf te horen. „Maar dat moet hij nog steeds doen”, aldus Heero.

Wat er nu moest gebeuren, vroeg de rechter aan beide partijen. Heero gaf aan bij sportclub Heerenveen aan het werk te willen blijven en stemde niet in met ontbinding van de arbeidsovereenkomst. Dat hij Roozemond, Koopman (wiens zoon nu het mascottepak draagt) en De Vries dan zou blijven tegenkomen, was voor hem geen probleem.

Roozemond dacht daar anders over. Op de vraag van de rechter of de 52-jarige nog als vrijwilliger bij de club aan de slag kon, antwoordde hij resoluut: „Nee.”

„Is er nog een opening of moet ik de knoop doorhakken?”, wilde de magistraat vervolgens weten. „Dat laatste”, antwoordde Stephan de Vries, die met Bakker Heero bijstond. Funke gaf aan zijn best te hebben gedaan „dit te schikken.”

De rechter doet op 14 september uitspraak.

Bron: Leeuwarder Courant

Lees via de tweets van verslaggever Wietske Koen hieronder het verloop van de rechtszaak