Nieuws/Sport
15081866
Sport

KNGU betreurt uitspraak, oud-turnster Witjes noemt het ’triest’

Turncoach Wevers weer vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag: ’Lachwekkend’

Vincent Wevers.

Vincent Wevers.

Turncoach Vincent Wevers is ook in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Dat is de uitspraak van de commissie van beroep van het Instituut Sportrechtspraak (ISR).

Vincent Wevers.

Vincent Wevers.

Wevers werd mei vorig jaar door de tuchtcommissie al vrijgesproken. Volgens de tuchtcommissie was onvoldoende vast komen te staan dat de turncoach zich schuldig heeft gemaakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag. De commissie oordeelde tevens dat de (gespreksverslagen van de) interviews van onvoldoende kwaliteit zouden zijn.

De aanklager van het ISR en gymnastiekunie KNGU gingen tegen die uitspraak in beroep.

Bewijs

„De commissie van beroep komt net als de tuchtcommissie in eerste aanleg tot de conclusie dat de verklaringen die zijn opgenomen in het onderzoeksrapport niet als bewijs kunnen worden gebruikt”, valt te lezen in de geanonimiseerde uitspraak. „Het onderzoeksrapport bevat onvoldoende gegevens om de betrouwbaarheid van die verklaringen te kunnen beoordelen.”

De aanklacht gaat volgens het ISR in op gedragingen in de periode tussen 1998 en 2012. „Maar de KNGU is per 1 januari 2011 aangesloten bij het ISR. De KNGU en haar leden zijn voor die datum niet gebonden aan de gedragsnormen van het ISR. Dit betekent dat de aanklacht slechts kan worden beoordeeld voor zover die betrekking heeft op gedragingen in de periode 1 januari 2011 tot en met 31 december 2011.”

Woede-uitbarstingen

Volgens het ISR is er van alle verklaringen maar één die betrekking heeft op gedragingen uit die periode. Het gaat daarbij om een turnster die verklaarde dat Wevers „buiten de zaal een aardige man was, maar in de zaal schreeuwde en duwde.” Ook zegt de meldster dat hij last had van woede-uitbarstingen. Wevers heeft de beschuldigingen volgens het ISR „uitdrukkelijk ontkend en daarbij twee gespreksverslagen overlegd.” Volgens het ISR bevatten die verslagen van gesprekken, waarbij ook derden aanwezig waren, aanwijzingen dat de meldster al bij haar vorige trainer was getraumatiseerd en stress ervoer. „Ten overvloede overweegt de commissie van beroep dat zij in haar gevolgtrekking wordt gesterkt doordat geen van de deelnemers aan die gesprekken destijds in het voorval aanleiding heeft gezien een tuchtprocedure aanhangig te maken.”

Volgens de beroepscommissie is het geruime tijd na de voorvallen zowel voor de slachtoffers als beklaagde lastig gebeurtenissen „met veel detail” te herinneren. „De commissie van beroep stelt daarom ook niet vast dat die feiten niet hebben plaatsgevonden. Maar om te komen tot een tuchtrechtelijke veroordeling is dat niet genoeg.”

Mishandeling, scheldpartijen en schreeuwen

Wevers werd beschuldigd van fysieke mishandeling, het negeren van blessures, scheldpartijen en schreeuwen, het wegen van turnsters in de zaal, machtsmisbruik en het isoleren van zijn sporters.

Wevers behoorde tot de coaches naar wie bij het ISR een onderzoek naar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag liep. Dat onderzoek werd in de zomer van 2020 geopend toen na een bekentenis van coach Gerrit Beltman diverse verklaringen van oud-turnsters naar buiten kwamen.

De coach van onder meer de zussen Sanne en Lieke Wevers en Naomi Visser werd vanwege de lopende zaak door gymnastiekbond KNGU buiten de begeleidingsstaf op de Olympische Spelen van Tokio gehouden. Ook werd zijn dienstverband bij de bond beëindigd.

KNGU vreest voor negatieve effecten vrijspraak Wevers

Gymnastiekunie KNGU is niet te spreken over de uitspraak van de beroepscommissie van het Instituut voor Sportrechtspraak (ISR) in de zaak van Vincent Wevers. De turncoach werd in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag.

„Als KNGU menen wij dat deze vrijspraak een groot negatief effect kan hebben op eventuele toekomstige meldingen in relatie tot grensoverschrijdend gedrag in de turnsport, maar ook in breder verband. Wij betreuren het dat de melders wederom aan het kortste eind trekken, en indien gewenst zullen wij ze bijstaan met begeleiding en nazorg”, zegt directeur Remco Boer.

„Wij hopen niet dat deze vrijspraak de in gang gezette ontwikkelingen voor een positief en veilig sportklimaat tegenwerkt”, meldt Boer verder in een verklaring. Volgens Boer gaat de bond door op de „ingezette weg” en bouwt het aan een veilig en optimaal sportklimaat. „Verdere professionalisering van het sport-tuchtrecht in het algemeen en de onderzoeksfase in het bijzonder zijn al eerder in gang gezet en blijken eens te meer hard nodig. Daarnaast wil de KNGU graag verder blijven werken aan een eenduidig normenkader voor grensoverschrijdend gedrag binnen de sport. Over deze maatregelen zal de KNGU met NOC*NSF, partners en collega-bonden in gesprek blijven.”

„Uit onderzoek blijkt hoe moeilijk het is voor sporters die te maken krijgen met sociale veiligheid om daadwerkelijk melding te maken van hetgeen ze overkomen is”, zegt Boer. „Dat is ook wel gebleken bij meldingen van grensoverschrijdend gedrag binnen andere sectoren zoals cultuur en media, die vaak jaren na dato plaatsvinden. Een vrijspraak die opnieuw met name op formele gronden is gestoeld, kan op geen enkele wijze bijdragen aan herstel- en leedverwerking.”

Wevers werd mei vorig jaar door de tuchtcommissie al vrijgesproken. De aanklager van het ISR en gymnastiekunie KNGU gingen tegen die uitspraak in beroep. „De commissie van beroep komt net als de tuchtcommissie in eerste aanleg tot de conclusie dat de verklaringen die zijn opgenomen in het onderzoeksrapport niet als bewijs kunnen worden gebruikt”, valt te lezen in de geanonimiseerde uitspraak. „Het onderzoeksrapport bevat onvoldoende gegevens om de betrouwbaarheid van die verklaringen te kunnen beoordelen.”

Oud-turnster Witjes noemt vrijspraak Wevers ’lachwekkend’

Oud-turnster Petra Witjes noemt het vonnis van de beroepscommissie van het Instituut Sportrechtspraak (ISR) in de zaak Wevers triest en ’lachwekkend’. De turncoach werd in hoger beroep vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag.

„Het komt erop neer dat er opnieuw niet op inhoud is beoordeeld, kennelijk staan vooral procedurele zaken voorop. Met andere woorden; in mijn ogen is de hele zaak voor niets geweest”, zegt Witjes. „Waarom is zowel het ISR als de KNGU nalatig geweest met betrekking tot het feit dat beschuldigingen voor 2011 blijkbaar niet beoordeeld kunnen worden, omdat de KNGU toen nog geen lid was van het ISR? Dit wisten ze van tevoren toch ook al?”

De oud-turnster liet zich al vanaf het begin van de zaak, die sinds de zomer van 2020 bij het ISR ligt, kritisch uit over de handelwijze van het instituut. „Wéér komen we terug bij de vraag die ik 2,5 jaar geleden al stelde: kan het ISR deze zaak wel aan, weten jullie wel wat jullie aan het doen zijn? Weer blijkt dat ze maar wat deden en de kaders van hun eigen werk niet duidelijk hadden. Daarbij zegt het denk ik al genoeg dat er maandenlang geen communicatie is geweest in deze zaak en er plotseling zonder aankondiging een uitspraak op de mail gegooid wordt.”

„Er is een juridisch steekspel over onze hoofden gespeeld, zonder te beseffen dat het over mensenlevens gaat”, vervolgt Witjes. „Ondanks de noodkreten bleven ze doorgaan voor eigen belang en zijn de slachtoffers volledig buitenspel gezet. Ik heb zelf een jaar geleden de controle teruggepakt door voor mezelf deze zaak te laten voor wat het is. Ik kan blijven roepen en waarschuwen, maar als de oren en ogen niet geopend zijn, heeft het geen nut. Achteraf blijkt maar weer dat ons dit allemaal bespaard had kunnen blijven”, zegt Witjes.

Wevers niet meer per definitie uitgesloten als trainer bij EK

Volgens directeur Remco Boer van gymnastiekunie KNGU is Wevers niet meer per definitie uitgesloten van de begeleidingsstaf voor toernooien als de EK en WK turnen. Boer zegt dat het verleden van Wevers geen reden meer kan zijn hem buiten de staf te houden.

„Als hij schuldig was bevonden, was het helder geweest”, legt Boer uit. „Maar nu is de afweging aan technisch directeur Jeroen van Leeuwen. Hij moet nu op andere gronden dan het verleden gaan bepalen of Vincent als trainer mee mag. Daarover heb ik met hem korte lijntjes, maar we geven Jeroen de ruimte.”

De directeur zegt dat bijvoorbeeld de onrust die de aanwezigheid van Wevers met zich mee kan brengen, een reden kan zijn om hem niet mee te nemen. Het eerstvolgende toernooi zijn de EK turnen in het Turkse Antalya, volgende maand. Wevers is - buiten de KNGU om - persoonlijk coach van onder anderen Naomi Visser, die kans maakt op deelname aan dat toernooi.

Wevers behoorde tot de coaches naar wie bij het ISR een onderzoek naar ongewenst en grensoverschrijdend gedrag liep. Dat onderzoek werd in de zomer van 2020 geopend toen na een bekentenis van coach Gerrit Beltman diverse verklaringen van oud-turnsters naar buiten kwamen.

De coach van onder anderen de zussen Sanne en Lieke Wevers en Visser werd vanwege de lopende zaak door gymnastiekbond KNGU buiten de begeleidingsstaf op de Olympische Spelen van Tokio en de afgelopen EK’s en WK’s gehouden. Ook werd zijn dienstverband bij de bond beëindigd. Wevers behoorde bij de EK van 2021 voor het laatst tot de coachingsstaf van een internationaal toernooi.