Nieuws/Sport
1562954593
Sport

Door lockdown

NOC*NSF: nog nooit zo weinig gesport

Van de Nederlanders ging 52 procent minder sporten of stopte als gevolg van de lockdown.

Van de Nederlanders ging 52 procent minder sporten of stopte als gevolg van de lockdown.

Zelden of nooit is in Nederland zo weinig gesport als in 2020. Dat blijkt uit het in opdracht van NOC*NSF uitgevoerde onderzoek Zo Sport Nederland, naar trends en ontwikkelingen in sportdeelname. Voorzitter Anneke van Zanen-Nieberg van de sportkoepel noemt de uitkomst „dramatisch. Bij elke verzwaring van de maatregelen tegen corona zagen we een kentering.” Het betrof met name kinderen.

Van de Nederlanders ging 52 procent minder sporten of stopte als gevolg van de lockdown.

Van de Nederlanders ging 52 procent minder sporten of stopte als gevolg van de lockdown.

Van de Nederlanders ging 52 procent minder sporten of stopte als gevolg van de lockdown, zo komt naar voren uit het onderzoek. De impact is het grootst bij kinderen van 5 tot en met 18 jaar. 52 procent van deze groep is minder gaan sporten en 10 procent is gestopt. In totaal is 62 procent van de kinderen minder gaan sporten of helemaal gestopt, waarbij de grootste klappen bij de binnensporten vielen. Die waren lange tijd geheel verboden. Bij de 65-plussers valt vooral het grote aandeel stoppers op, 31 procent.

Volgens de onderzoekers is er een vrij directe relatie tussen de twee lockdowns en de wekelijkse sportdeelname van Nederlanders. Tijdens iedere lockdown daalt de sportdeelname. Iedere versoepeling voor de sport zorgt voor een stijging van de wekelijkse sportdeelname van Nederlanders.

Motivatie

9 procent van de Nederlanders, ofwel 1,4 miljoen mensen, heeft aangegeven het oude sportgedrag na de lockdown niet op te pakken. 45 procent staat er neutraal in of weet het nog niet. Voor 52 procent van de Nederlanders, die als gevolg van de coronacrisis minder is gaan sporten of is gestopt, is de sluiting van de sportclub daarvoor de hoofdreden. Daarnaast zijn gebrek aan motivatie en het niet kunnen sporten in teamverband belangrijke redenen om minder te gaan sporten.

Ook bleek dat de afname van sportdeelname sterker is onder mensen met een lager opleidingsniveau en inkomen.

Sportvissen

Sportvisserij Nederland, inmiddels na de KNVB de grootste bond, kreeg daarentegen de meeste nieuwe leden, met een plus van 80.000. Ook de golffederatie en de hockeybond zagen een stijging.