Nieuws/Sport
1572011911
Sport

Triatlete Kingma blij met excuses bond: ’Het lag niet aan ons’

Kingma in actie in Tokyo

Kingma in actie in Tokyo

De Nederlandse Triathlon Bond heeft lange tijd grensoverschrijdend gedrag genegeerd. Dat blijkt uit onafhankelijk onderzoek dat in opdracht van de bond is uitgevoerd. Donderdagochtend werd het rapport opgeleverd.

Kingma in actie in Tokyo

Kingma in actie in Tokyo

Het onderzoek richtte zich op de verhalen die oud-triatleten begin vorig jaar naar buiten brachten en waarin zijn spraken van psychische en fysieke mishandeling op het Nationaal Training Centrum.

„De conclusie van het onderzoek luidt, dat er sprake was van een groepsdynamiek waarin zich groepsvorming, uitsluiting, roddelen en pestgedrag voordeden binnen het Nationaal Training Centrum en het topsportprogramma, zowel in het recente als in het verdere verleden. Sommige atleten hadden hier meer mee te maken en anderen minder. Niet alleen atleten onderling, maar ook stafleden droegen hier in meer of mindere mate aan bij”, aldus het onderzoek door bureau Unravelling. „Binnen de voormalige directie en staf zijn deze signalen en vragen helaas onvoldoende opgepakt en deels genegeerd. De ernst van de zaak is niet ingezien.”

Steken laten vallen

De bond zegt de gebeurtenissen, tussen 2007 en 2021, te betreuren en biedt excuses aan. „Dit rapport bevestigt dat de NTB steken heeft laten vallen en dat de verantwoordelijken niet hebben gedaan wat er van hen verwacht mocht worden. Helaas heeft een aantal sporters zich lang niet gehoord en gezien gevoeld. Hiervoor zijn excuses zeker op zijn plaats”, aldus voorzitter Alexander Vandevelde. „Ook is de NTB Maya Kingma, onder andere in haar rol als de voorzitter van de Atletencommissie erkentelijk voor haar vasthoudendheid om deze zaak onder de aandacht te brengen en op de agenda te houden.”

In het rapport staan zeven aanbevelingen, die volgens de bond allemaal worden overgenomen. Een van de aanbevelingen is dat de bond „passende erkenning voor (oud-)atleten moet bieden in de vorm van excuses en in specifieke, individuele gevallen mogelijk een financiële tegemoetkoming.” Tevens moet de triatlonbond „oog hebben voor integriteit en (de schijn van) belangenverstrengeling, door kritisch te kijken naar onder meer gedragscodes, klachtenprocedures en familiebanden binnen de organisatie.”

Begin januari meldde de NTB nog dat de verwachting was dat de conclusies eind april gepresenteerd zouden worden. In november 2021 had onderzoeksbureau Fijbes al een rapport over grensoverschrijdend gedrag binnen het nationale trainingscentrum gepresenteerd, maar dat was gericht op de huidige situatie. De uitkomsten uit dat rapport leidden al tot het vertrek van onder meer het voltallige bestuur van de NTB.

Blij met excuses

Triatlete Maya Kingma is blij met de excuses van de triatlonbond voor het leed dat haar en talrijke andere triatleten de afgelopen jaren is aangedaan in het nationaal topsportcentrum in Sittard. „Met die excuses begint de erkenning die je als slachtoffer zoekt en dat is het belangrijkste. Eindelijk geeft de bond toe dat het gewoon fout was hoe het eraan toeging. Het lag niet aan ons”, zegt ze in reactie op de uitkomsten van het onderzoeksrapport naar de misstanden binnen het topsportprogramma van de NTB.

Het bureau Unravelling heeft in een lijvig rapport in kaart gebracht wat er allemaal is misgegaan in de periode van 2007 tot en met 2021 in het nationale trainingscentrum. De conclusie is dat signalen over grensoverschrijdend te lang zijn genegeerd. Het gaat om pesten, roddelen, buitensluiten, emotionele mishandeling, zich aangezet voelen tot gewichtsverlies en tot overmatig trainen.

Kingma kan daarover meepraten. Het is dankzij de inspanningen van de nummer 11 van de olympische triatlon in Tokio dat het uitgebreide onderzoek naar de misstanden er eindelijk kwam. „Ik heb heel vaak bij de bond aangeklopt met mijn problemen, maar keer op keer werden ze weggewuifd en gebeurde er niets mee. Het lag aan mij, ik was mentaal niet weerbaar genoeg, kreeg ik meestal te horen. ’Wij zijn toch niet zoals de turnbond’, werd er gezegd.”

Atletencommissie

Pas toen ze zich opwierp als voorzitter van de atletencommissie kon ze iets forceren. „Ik moest het doorzetten. Die overtuiging kreeg ik door de verhalen van die vele andere triatleten die soms zelfs in tranen hun verhalen kwamen doen.”

De onderzoekers concluderen dat sommige triatleten tot op de dag van vandaag lijden onder mentale of fysieke klachten, zoals eetproblemen, depressieve gevoelens en overtraindheid. „Dat klopt”, zegt Kingma. „Ook ik merk dat ik er nog steeds last van heb. Zo is bij mij een afgescheurde enkelband genegeerd. Ik moest gewoon door met trainen en mocht geen foto laten maken toen ik klaagde over pijn. Ik werd gewoon niet geloofd. Met die enkel moet ik nog altijd voorzichtig zijn. Ik ben soms onzeker over hoe ik over mezelf denk, omdat ik jarenlang belachelijk ben gemaakt.”

Kingma onderschrijft de aanbevelingen in het rapport. „Ze zijn passend, maar ook te vrij te interpreteren. Er horen wel acties bij om echte verandering teweeg te brengen.”