Sport/Voetbal
2011858972
Voetbal

Aandeelhouders NAC stappen op

BREDA - Drie aandeelhouders van NAC kunnen niet leven met de gebeurtenissen afgelopen weken bij de club en verkopen hun aandelen. In een statement – zie hieronder – geeft het trio de beweegredenen. Afgelopen woensdag stapte technisch directeur Ton Lokhoff op en gisteren gaf trainer-coach Maurice Steijn er de brui aan na bedreigingen aan zijn adres. Terwijl Steijn en zijn vrouw op vakantie zijn, moesten zijn zoon en dochter vanwege de veiligheidssituatie het huis tijdelijk verlaten.

De aandeelhouders Wim van Aalst, Rob van Weelde en Paul Burema weigeren langer onderdeel uit te maken van een club, die bestuurd moet worden via een supportersultimatum. De drie maken later bekend op welke wijze, en aan wie zijn hun aandelen van de hand doen.

Hieronder staat het statement van de drie aandeelhouders waarin zij verklaren waarom zij tot hun opmerkelijke en ongekende actie zijn overgegaan. En tevens hoe zij de club afgelopen 7,5 jaar van afstand hebben geleid en welke normen en waarden daarbij leidend waren en dat deze niet langer te garanderen vielen.

„Zo’n 7,5 jaar geleden hebben de aandeelhouders een faillissement van NAC Breda ternauwernood voorkomen en ook nu nog is dit de enige reden dat de club vandaag de dag in leven is. We troffen een club aan in zwaar verval: een groot negatief eigen vermogen, een berg schulden, lijken in de kast, een vertroebelde relatie met zowel KNVB als ook de gemeente Breda, de laagste FRS rating met bijbehorende curatele, een chaotische organisatie met beperkte financiële kennis van zaken.

"Bij een club, waarbij dit soort exorbitante en kwalijke praktijken niet als volstrekt onacceptabel worden benoemd en het risico in zich dragen om te verworden tot norm, voelen wij ons niet meer thuis"

Met grote hulp van directieleden en commissarissen hebben we veel bereikt gedurende deze tijd, waardoor de club - zelfs na een corona jaar - financieel stabiel is. Als grootaandeelhouders hebben wij geprobeerd deze processen met raad en daad bij te staan en dat laatste kwam maar al te vaak neer op het verlenen van extra financiële steun wanneer en waar nodig. Altijd in het belang van NAC Breda en zonder enige vorm van eigen belang. We hebben dit gedaan in de luwte met gepaste anonimiteit. Onze enige drijfveer hierbij was de liefde voor de club.

De corporate governance, die na ons aandeelhouderschap zijn intrede heeft gedaan, hebben wij hoog in ere gehouden zoals het hoort bij een volwassen organisatie met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. De beperkingen enerzijds en verantwoordelijkheden anderzijds die dit met zich meebracht zijn wellicht niet voor alle fans altijd even duidelijk geweest.

Mauriece Steijn

Mauriece Steijn

Zeer recentelijk hebben we te maken gekregen met acties van sommige individuen die alle normen van fatsoen hebben overschreden. Een club kan niet worden bestuurd via een supporters ultimatum, met als gevolg bedreigingen naar een trainer en meerdere clubbestuurders en hun familieleden. Voor ons drieën is hiermee een grens gepasseerd die wij niet accepteren. Ook de gelatenheid, waarmee sommige NAC geledingen dit schouwspel hebben gevolgd of zelfs geëntameerd, hebben wij als zeer stuitend ervaren.

Bij een club, waarbij dit soort exorbitante en kwalijke praktijken niet als volstrekt onacceptabel worden benoemd en het risico in zich dragen om te verworden tot norm, voelen wij ons niet meer thuis. Daarom hebben wij besloten om met onmiddellijke ingang al onze financiële betrokkenheid bij NAC Breda te beëindigen. Dit houdt onder meer in dat wij, de drie grootaandeelhouders, onze aandelen te koop zullen aanbieden. Over de manier waarop dit gebeurt zal nadere berichtgeving volgen.”

Wim van Aalst Rob van Weelde Paul Burema