Nieuws/Sport
3449438
Sport

Sportkoepel lanceert website veilig sporten

Van Zanen - Nieberg nieuwe voorzitter NOC*NSF

Anneke van Zanen, nieuwe voorzitter NOC-NSF

Anneke van Zanen, nieuwe voorzitter NOC-NSF

ARNHEM - De algemene vergadering van NOC*NSF heeft unaniem gekozen voor Anneke van Zanen - Nieberg als nieuwe voorzitter.

Anneke van Zanen, nieuwe voorzitter NOC-NSF

Anneke van Zanen, nieuwe voorzitter NOC-NSF

De 55-jarige Van Zanen volgt op 20 mei André Bolhuis op wiens maximale termijn in november zou verlopen. Met het oog op het olympische jaar 2020 besloot de voormalig tophockeyer een halfjaar eerder een stap opzij te doen.

Van Zanen is geen onbekende bij de sportkoepel waar ze van 2010 tot 2016 als penningmeester zitting had in het bestuur. Een vertrouwenscommissie schoof haar als beste kandidaat naar voren, waarna het bestuur die voordracht ondersteunde. Het was aan de leden om maandagavond in te stemmen met haar benoeming. Dat gebeurde zoals verwacht.

Vertrouwen

„Dank voor het vertrouwen, ik kijk er enorm naar uit”, zei Van Zanen, die op 20 mei de voorzittershamer overneemt van Bolhuis. „Ik moet nu nog even rustig blijven, maar ik heb er zin in om samen met jullie een nog sterker NOC*NSF te maken. Ik krijg een mooie erfenis, we staan in het top 10-lijstje van topsportlanden, zowel olympisch als paralympisch. En we zijn sporters, dus willen we het nog beter doen, bijvoorbeeld door talenten te blijven ontwikkelen.”

Een ander speerpunt is heel Nederland naar een sportclub te helpen. „We hebben nog wat te winnen om sport voor iedereen in de samenleving toegankelijk te maken, om te zorgen dat iedereen kan sporten. We streven ernaar dat iedereen aan sport kan meedoen, dat er geen drempels zijn: niet financieel, niet door een geestelijke of lichamelijke beperking of door een migratieachtergrond, die er misschien voor zorgt dat de weg naar de sportclub nog niet is gevonden.”

Oud-handbalster Van Zanen was een jaar bestuursvoorzitter van de accountantsorganisatie Baker Tilly. Een combinatie met haar nieuwe, onbezoldigde functie, bleek niet haalbaar. Eerder was ze onder meer werkzaam als directeur van de Algemene Rekenkamer, plaatsvervangend secretaris-generaal bij het ministerie van Justitie en Veiligheid en leidde ze de Auditdienst Rijk. Ze heeft wellicht nuttige contacten in Den Haag.

„Met Anneke krijgt NOC*NSF een voorzitter met een brede en bestuurlijke ervaring in en buiten de sport”, sprak Jan Willem Maas, voorzitter van de vertrouwenscommissie.

Website

NOC*NSF heeft maandag een website geopend waarop mensen terechtkunnen die vermoedens hebben over grensoverschrijdend gedrag in de sport. Het is een voortvloeisel van het rapport dat de onderzoekscommissie De Vries in december 2017 presenteerde over seksuele intimidatie en misbruik in de sport. Daarin stonden 42 aanbevelingen om te komen tot een veiliger sportklimaat.

De site heeft onder meer een chatfunctie. „Het is cruciaal dat meer mensen over dit onderwerp durven te praten”, lichtte Emiel Krijt, namens NOC*NSF verantwoordelijk voor het project, tijdens een extra algemene vergadering toe. „En dan niet alleen de slachtoffers zelf, maar vooral alle andere mensen die vermoedens hebben van seksuele intimidatie en misbruik.”