Sport/Voetbal
3646893
Voetbal

Nieuwe hoop gloort voor FC Den Bosch en Jordania junior

Kakhi Jordania

Kakhi Jordania

DEN BOSCH - De toekomst van FC Den Bosch ziet er mogelijk toch weer zonnig uit, nu de Beroepscommissie van de KNVB heeft laten weten dat zij van mening is dat de maatstaf die de licentiecommissie van de voetbalbond heeft gehanteerd bij het beoordelen van de overname van de aandelen van FC Den Bosch door Kakhi Jordania, ’te zwaar’ is geweest.

Kakhi Jordania

Kakhi Jordania

De Brabantse club verheugde zich vorig jaar op de overname door de Russische ondernemer Jordania. Sportief gezien ging het na zijn komst direct een stuk beter dan in de jaren daarvoor, mede dankzij zijn eerste investeringen en de komst van een aantal nieuwe spelers.

Tussenvonnis

Maar de licentiecommissie van de KNVB gooide halverwege het seizoen roet in het eten, door de overname niet goed te keuren. Jordania, zoon van voormalig Vitesse-eigenaar Merab, is in beroep gegaan en deze zaterdag kwam er een nieuwe uitspraak. Het tussenvonnis geeft daarbij zowel de club als Jordania de hoop dat de overgang toch doorgang kan vinden.

„We hebben een positief gevoel overgehouden aan de overwegingen van de Beroepscommissie. Hoewel dit nog geen garanties geeft ten aanzien van de bevindingen van de deskundigen, hebben we vertrouwen in een goede afloop”, aldus mr. Rob Kleijzen, namens de Raad van Commissarissen van FC Den Bosch.

Nieuwe deskundigen

De licentiecommissie wees de geplande overname op 29 maart af, waartegen FC Den Bosch in beroep ging. De mondelinge behandeling diende eerder deze maand, op 7 mei in Zeist. Over de punten van beroep die toen door het advocatenteam van FC Den Bosch uiteen zijn gezet, heeft de commissie zich inmiddels dus gebogen. In de ’tussenbeslissing’ van zaterdag heeft de commissie aan partijen meegedeeld dat hun afwegingen hebben geleid tot het inschakelen van een tweetal, nieuwe deskundigen.

Eén van de vragen waarop de Beroepscommissie antwoord wil, heeft betrekking op het hernieuwde normenkader en hoe zich dit verhoudt tot de situatie Kakhi Jordania/FC Den Bosch. De deskundigen is een termijn van drie weken gegeven om de commissie voor te lichten over de gestelde vragen. Hierna velt de Beroepscommissie van de KNVB een eindoordeel.