Nieuws/Sport
386744042
Sport

Ledenaantallen sportverenigingen in tweede golf verder onder druk

Corona brengt badminton, dammen, schaken en bridge in gevaar

„Je ziet dat mensen vooral bij de binnensporten afhaken, bijvoorbeeld badminton, maar ook dammen, schaken en bridge”, aldus Janine van Kalmthout.

„Je ziet dat mensen vooral bij de binnensporten afhaken, bijvoorbeeld badminton, maar ook dammen, schaken en bridge”, aldus Janine van Kalmthout.

De ledenaantallen van sportverenigingen zijn tijdens de tweede coronagolf nog verder onder druk komen te staan. Drie op de tien clubs zegt te maken te hebben met een dalend aantal leden, veelal gerelateerd aan het coronavirus. Dat meldt het sociaalwetenschappelijk sportonderzoeksinstituut Mulier Instituut op basis van een peiling eind september en begin oktober.

„Je ziet dat mensen vooral bij de binnensporten afhaken, bijvoorbeeld badminton, maar ook dammen, schaken en bridge”, aldus Janine van Kalmthout.

„Je ziet dat mensen vooral bij de binnensporten afhaken, bijvoorbeeld badminton, maar ook dammen, schaken en bridge”, aldus Janine van Kalmthout.

Met name zaalsporten hebben het momenteel moeilijk als gevolg van de geldende coronamaatregelen. „Je ziet dat mensen vooral bij de binnensporten afhaken, bijvoorbeeld badminton, maar ook dammen, schaken en bridge”, aldus Janine van Kalmthout, die onderzoek doet naar de gevolgen van het coronavirus voor sportverenigingen.

„Clubs ervaren negatieve gevolgen als ze de cijfers van september 2019 met die van september 2020 vergelijken. Maar het is niet alleen maar kommer en kwel. Sporten als tennis en golf ervaren juist dat sporters overstappen en ook de watersporten, zoals roeien, doen het niet slecht.”

"Sporten als tennis en golf ervaren juist dat sporters overstappen en ook de watersporten, zoals roeien, doen het niet slecht"

Uit een enquête van BAV, de belangenorganisatie van het amateurvoetbal, blijkt dat bijna een kwart van de voetbalclubs ledenverlies ervaart bij de junioren; 2,6 procent substantieel en 22 procent in enige mate. Bij de senioren ligt dat percentage iets lager: 0,4 procent substantieel en 16,5 in enige mate.

Ouderen

Volgens Van Kalmthout zijn het vooral specifieke groepen die afhaken. „Het zijn iets vaker de ouderen of mensen die om gezondheidsredenen ermee stoppen. Of de mensen die toch al aan het twijfelen waren en dachten; willen we nog wel sporten?”

Zestig procent van de verenigingen zegt te maken te hebben met leden die het niet aandurven om te komen sporten.

Trouwe leden

Verenigingen ondernemen verwoede pogingen om de leden aan zich gebonden te houden. „Dat je ergens langdurig lid bent, is de kracht van een vereniging. Een club moet het hebben van trouwe leden, want de contributie is de belangrijkste inkomstenbron. Dus die leden moet je koesteren en daarom worden er ook alternatieve activiteiten bedacht”, aldus Van Kalmthout.

„Tijdens de eerste lockdown vlogen de yogamatjes over de toonbank. Maar er zijn genoeg mensen die niet kunnen wachten om weer naar hun ’cluppie’ te gaan en echt niet zo makkelijk van sport veranderen of stoppen.”

Contributie

Een op de vijf clubs heeft de contributie of een deel daarvan teruggestort of niet geïnd. Gekeken naar de voetbalclubs werd bij meer dan de helft van de verenigingen de huurvergoeding kwijtgescholden, ondervond BAV: 53,6 procent. 56,9 procent van de voetbalverenigingen heeft te maken met het verlies van sponsoren: 6,5 procent substantieel en 50,4 procent in beperkte mate.