Nieuws/Sport
71400258
Sport

Onderzoek: binnensporten ’hard’ geraakt door coronapandemie

Bij 4 op de 10 sportverenigingen is het ledenaantal in de afgelopen twaalf maanden gedaald.

Bij 4 op de 10 sportverenigingen is het ledenaantal in de afgelopen twaalf maanden gedaald.

Vooral binnensportverenigingen hebben te maken met teruglopende ledenaantallen als gevolg van de coronacrisis. Dat staat in de vierde Monitor Sport en Corona, opgesteld door het Mulier Instituut. Bij 4 op de 10 sportverenigingen is het ledenaantal in de afgelopen twaalf maanden gedaald.

Bij 4 op de 10 sportverenigingen is het ledenaantal in de afgelopen twaalf maanden gedaald.

Bij 4 op de 10 sportverenigingen is het ledenaantal in de afgelopen twaalf maanden gedaald.

Het Mulier Instituut doet al sinds het uitbreken van de coronacrisis onderzoek naar de gevolgen daarvan op de financiering van de sport en op het sport- en beweeggedrag van Nederlanders. Het onderzoeksinstituut krijgt steun van het ministerie van VWS, sportkoepel NOC*NSF en de Vereniging Sport en Gemeenten. De vierde monitor is aangeboden aan de Tweede Kamer.

De onderzoekers concluderen onder meer dat de sportsector „veerkrachtig” is gebleken, ook dankzij de financiële steunmaatregelen van de overheid. Het sport- en beweeggedrag is als gevolg van de coronapandemie wel veranderd. Zo wordt meer buiten dan binnen gesport en minder in georganiseerd verband. Het leidt tot een afname van de ledenaantallen, met name bij de binnensporten. De fitnessbranche heeft, in vergelijking met de situatie van net voor de uitbraak van het coronavirus, bijna een kwart van de leden verloren.

„Ook op basis van de ledentallen van sportbonden kan geconcludeerd worden dat de binnensport hard door de coronacrisis geraakt wordt”, staat in het rapport. De veldsportverenigingen hebben vooral te maken met afname van het aantal vrijwilligers, met name trainers/coaches en bestuurders. „Dit aandeel is meer dan verdubbeld ten opzichte van de meting in het voorjaar van 2021.”

De zorgen onder verenigingsbestuurders over het voortbestaan van hun club zijn afgenomen. Iets meer dan 20 procent zegt bezorgd te zijn, een jaar geleden was dat ruim 40 procent. Dankzij steunmaatregelen kunnen de meeste clubs hun omzetverlies opvangen en salarissen blijven doorbetalen. De financiële impact van de pandemie blijft hierdoor beperkt. Zo’n 3 procent van de verenigingen zegt op omvallen te staan, vergelijkbaar met de situatie in het voorjaar. De onderzoekers hielden een peiling bij ruim 1000 sportverenigingen.

„Hoewel de gevolgen van de coronacrisis voor de ondersteuningsstructuur van de sport merkbaar zijn geweest, zijn sportbonden, NOC*NSF, het Platform Ondernemende Sportaanbieders en gemeenten in de periode van 1 januari tot 1 september 2021 over het algemeen voldoende veerkrachtig gebleken”, staat in de monitor. „Zij zien de (nabije) toekomst met gematigd optimisme tegemoet. Hierbij moet benadrukt worden dat het om gematigd optimisme gaat, omdat de ondersteuningsstructuur van de sport aangeeft op dit moment nog wel afhankelijk te zijn van de hulp en ondersteuning die de overheid biedt.”