Nieuws/Sport
729958717
Sport

Angst dat drempel voor slachtoffers wordt verhoogd

KNGU overweegt beroep tegen vrijspraak Wevers: ’Als een bom ingeslagen’

Vincent Wevers (rechts) arriveert bij de rechtbank in Arnhem.

Vincent Wevers (rechts) arriveert bij de rechtbank in Arnhem.

Het bestuur van de Koninklijke Nederlandse Gymnastiek Unie (KNGU) heeft het voornemen om in beroep te gaan vrijspraak van Vincent Wevers bij het Instituut Sportrechtspraak (ISR). Dat heeft het ISR woensdag na intern beraad besloten. Inmiddels zijn de voorbereidingen daartoe begonnen en zijn betrokkenen ook al geïnformeerd.

Vincent Wevers (rechts) arriveert bij de rechtbank in Arnhem.

Vincent Wevers (rechts) arriveert bij de rechtbank in Arnhem.

De turncoach werd maandag door het ISR vrijgesproken van grensoverschrijdend gedrag. Volgens de tuchtcommissie is onvoldoende vast komen te staan dat de turncoach zich schuldig heeft gemaakt aan tuchtrechtelijk verwijtbaar gedrag.

„Daar waar wij ons al realiseerden dat de impact voor alle betrokkenen groot is, zijn wij inmiddels van mening dat een belangrijk deel van de gronden waarop deze uitspraak tot stand gekomen is, niet anders dan als een schoffering kan voelen voor de melders”, aldus de KGNU over het mogelijke beroep.

„Uit onderzoek blijkt hoe moeilijk het is voor deze groep om daadwerkelijk melding te maken van hetgeen hen overkomen is. Een vrijspraak die met name op formele gronden is gestoeld, zal als een bom zijn ingeslagen bij betrokkenen en zal op geen enkele wijze bijdragen aan herstel en leedverwerking.”

„We betreuren dat zeer en spreken ons grote ongenoegen daarover uit. Daarnaast acht de KNGU met deze uitspraak de kans groot dat de drempel voor andere (toekomstige) slachtoffers van grensoverschrijdend gedrag om melding te maken, hierdoor nog meer wordt verhoogd.”

De KNGU vindt bovendien dat de uitspraak van het ISR laat zien ’dat het noodzakelijk is dat er een verdere professionalisering van het sport-tuchtrecht in het algemeen en de onderzoeksfase in het bijzonder plaats moet vinden’.

„Daarnaast wil zij graag nog verder gaan werken aan een eenduidig normenkader voor grensoverschrijdend gedrag binnen de sport. Over deze maatregelen zal de KNGU de komende periode met NOC*NSF, partners en collega-bonden in gesprek gaan.”

Aanklager

Ook de aanklager van het ISR gaat in beroep. Dat heeft directeur Henk van Aller laten weten. De aanklager had een schorsing van 28 maanden geëist, waarvan 24 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar. De tuchtcommissie oordeelde ook dat de (gespreksverslagen van de) interviews met de melders en betrokkenen van onvoldoende kwaliteit zouden zijn. Op die kritiek wilde Van Aller niet ingaan. „Daar kan ik nu niets over zeggen. De beroepscommissie wordt ingeschakeld. Die gaat zich nu verder over de zaak buigen.”