Sport/Voetbal
741744071
Voetbal

Voetbalbond wil voor iedere jongere geld om te kunnen sporten

KNVB: ’Structurele aanpak nodig voor dichten gezondheidskloof’

Het bondsbureau van de KNVB in Zeist.

Het bondsbureau van de KNVB in Zeist.

De KNVB wil dat er voor iedere jongere geld komt om te kunnen sporten. De bond merkt dat de betaalbaarheid van sport steeds meer onder druk komt te staan en pleit daarom bij de overheid voor een zogenoemd ’sportbudget’ voor iedere jongere, waarvan de invulling nog moet worden bepaald.

Het bondsbureau van de KNVB in Zeist.

Het bondsbureau van de KNVB in Zeist.

De bond hoopt dat dit besproken wordt tijdens het commissiedebat armoede- en schuldenbeleid, dat woensdag wordt gehouden in de Tweede Kamer. „Wij roepen minister Schouten (Armoedebeleid) op met een structurele aanpak te komen voor het dichten van de gezondheidskloof, met daarin sport als essentieel onderdeel”, zegt Jan Dirk van der Zee, directeur amateurvoetbal bij de KNVB. „Juist nu het leven duurder wordt is het belangrijk om hier een langetermijnvisie op te ontwikkelen. Via het sportbudget vormen we een brug die bijdraagt om de kloof te dichten. Sporten is namelijk voor iedereen, dat moeten we zien te behouden.”

Volgens de bond is voor één op de elf kinderen voetballen door geldzorgen niet vanzelfsprekend. Uit onderzoek van het Mulier Instituut en het Kenniscentrum Sport en Bewegen is gebleken dat minder dan de helft van de kinderen uit gezinnen met een laag inkomen wekelijks sport, terwijl ruim driekwart van de kinderen uit gezinnen met een hoog inkomen iedere week een sport beoefent. Ouders en jongeren lijken de weg naar bestaande fondsen, regelingen en subsidies nauwelijks te vinden.

Nu inzetten op een sportbudget voor jongeren betaalt zich volgens de KNVB uit in de toekomst. „Wie namelijk tot zijn achttiende in clubverband sport, blijft ook later langer sporten en bewegen blijkt uit cijfers van NOC*NSF. Daarnaast worden hiermee miljarden bespaard aan zorgkosten en op het begeleiden van mensen naar bestaande regelingen”, meldt de bond.