Nieuws/Sport
75953
Sport

Voetbalbestuurders profs en amateurs aan de ketting

KNVB wil macht terug in Zeist

Als de afgevaardigden van het prof- en amateurvoetbal instemmen met de voorgestelde structuurwijziging van de KNVB, dan pakt de voetbalbond de macht terug in Zeist

Als de afgevaardigden van het prof- en amateurvoetbal instemmen met de voorgestelde structuurwijziging van de KNVB, dan pakt de voetbalbond de macht terug in Zeist

Als de afgevaardigden van het prof- en amateurvoetbal dinsdag aanstaande instemmen met de voorgestelde structuurwijziging van de KNVB (zie graphic) dan pakt de KNVB de macht terug in Zeist en kunnen de prof- en amateursectie niet langer volledig zelfstandig besturen.

Als de afgevaardigden van het prof- en amateurvoetbal instemmen met de voorgestelde structuurwijziging van de KNVB, dan pakt de voetbalbond de macht terug in Zeist

Als de afgevaardigden van het prof- en amateurvoetbal instemmen met de voorgestelde structuurwijziging van de KNVB, dan pakt de voetbalbond de macht terug in Zeist

Dit is het resultaat na onderzoek door een adviescommissie bestaande uit John Jaakke en Niek Jan van Kesteren op verzoek gedaan door Michael van Praag als voorzitter van het bondsbestuur. Hij wil dat de governance op de schop gaat omdat het bondsbestuur een bijna ceremoniële rol vervulde binnen de KNVB.

Het ligt in de bedoeling het bondsbestuur te vervangen voor een Raad van Commissarissen met 1 voorzitter en 6 commissarissen, waarin plaats is voor een vertegenwoordiger van de profclubs en een van de amateurs en vier onafhankelijke commissarissen. De voorzittersrol is voorbestemd voor de huidige bondsvoorzitter Van Praag.

De invulling van de zes commissarissen ligt nog open, maar het ligt voor de hand dat er sowieso een plaats wordt ingeruimd voor Pier Eringa en Simon Kelder.

Onder dit gezelschap toezichthouders moet komen een uitvoerend bestuur met een nog te benoemen voorzitter en twee bestuurders met respectievelijk de portefeuille Betaald Voetbal en Amateur Voetbal. Het profvoetbal heeft op dit moment na het vertrek van Bert van Oostveen Jean-Paul Decossaux als interim-directeur terwijl Dirk Jan van der Zee de directeurspositie bezet bij de amateurs.

Als de nieuwe bestuursstructuur wordt aangenomen zal de KNVB – met hulp van de profclubs verenigd in de ECV – op zoek gaan naar een nieuwe directeur als opvolger van Decossaux. Een van de kandidaten is de huidig operationeel directeur Gijs de Jong.

In de nieuwe organisatie verdwijnen de rvc Betaald Voetbal en de raad van toezicht Amateurvoetbal. De Bondsvergadering met 30 prof- en 30 amateurafgevaardigden blijft de baas bij de KNVB.

Met deze nieuwe structuur krijgt de nieuwe rvc meer invloed bij de prof- en amateurtak in Zeist. Het was Van Praag een doorn in het oog dat hij ondanks de bestuurlijke puinhoop bij de profs in de tweede helft van 2016 geen enkele macht had om in te grijpen in de crisis. Hoewel de naam van de KNVB te grabbel werd gegooid en hijzelf door de buitenwacht wel verantwoordelijk werd gehouden voor de heisa bij de profs. In de nieuwe structuur kunnen de profs en amateurs het besturen niet meer op eigen houtje doen en keert de macht bij de KNVB terug naar Zeist.

Dat schuurt met de wensen van de profclubs. Tijdens diezelfde bestuurscrisis lieten de clubs uit het betaald voetbal juist weten meer zeggenschap en macht te willen over de bestuurlijke uitvoerders (directie Betaald Voetbal), die veel te veel op eigen houtje functioneerden en daarbij de belangen van de profclubs ondermijnden.

De profsectie wil niet vooruitlopen op zijn standpunt tijdens de Buitengewone Bondsvergadering dinsdag als de prof- en amateurafgevaardigden zich over de nieuw voorgestelde organisatiestructuur buigen. Directeur Jacco Swart van de Eredivisieclubs laat doorschemeren dat de voorstellen niet één-op-één zomaar worden aangenomen: „We hebben met de profclubs een constructief en inhoudelijk antwoord geformuleerd wat we tijdens de vergadering zullen inbrengen.”