Sport/Schaatsen

Nieuwe bezuinigingsplannen wekken wrevel van atleten en teams

Weer onrust in schaatsen: 'We zijn verbolgen'

Door Frank Woestenburg

Sven Kramer

Sven Kramer

Hollandse Hoogte

Minder dan een half jaar voor het begin van de olympische winter is er alweer heibel in de schaatswereld. Nieuwe bezuinigingsplannen, die ingaan tegen vorig seizoen gemaakte afspraken, hebben voor wrevel gezorgd bij (top)schaatsers en de merkenteams. Van hen wordt komend seizoen een ‘eenmalige solidariteitsbijdrage’ gevraagd ter hoogte van 400.000 euro.

Sven Kramer

Sven Kramer

Hollandse Hoogte

Een speciaal geformeerde Expertgroep, met daarin vertegenwoordigers van KNSB, gewesten, teams en atleten, heeft een rapport met dat advies rondgestuurd aan de Ledenraad van de KNSB. Daarin doet men tevens concrete voorstellen hoe teams en schaatsers de solidariteitsbijdrage kunnen ophoesten, namelijk via de organisatie van een gala-avond, via extra bijdragen van sponsors en via het kwijtschelden van een openstaande schuld (prijzengeld) van de bond aan de schaatsers ter hoogte van 150.000 euro.

Ledenraadvergadering

Het rapport staat bij de komende ledenraadvergadering (20 mei) op de agenda. In de Expertgroep zijn oud-shorttracker Cees Juffermans en Clafis-directeur Bert Jonker de vertegenwoordigers van respectievelijk de schaatsers en de teams.

"We zijn verbaasd en verbolgen”, reageert Tim Senden, de teammanager van de succesvolle Lutto-Jumbo-formatie van onder andere Sven Kramer, Kjeld Nuis en Jan Smeekens. "De plannen zijn niet gedeeld met de eigen achterban en druisen in tegen gemaakte afspraken. Ik ga er gewoon vanuit dat reeds gemaakte afspraken gewoon nagekomen worden.” Patrick Wouters van den Oudenweijer wil namens Team JustLease.nl (de ploeg van Ireen Wüst en Jan Blokhuijsen) nog niet reageren. 

Onverantwoord

Volgens de Expertgroep zijn op korte termijn ingrijpende bezuinigingen nodig om een faillissement van de noodlijdende KNSB te voorkomen. "Alle scenario’s laten zien dat zonder ingrijpen de huidige organisatie niet kan voortbestaan, omdat er onvoldoende zekerheid is dat de inkomsten de kosten dekken. Daarbij is het weerstandsvermogen onverantwoord laag. Er moet dus iets gebeuren”, zo valt in het rapport te lezen. De KNSB schrijft al jaren rode cijfers. Volgens de Expertgroep moet het kostenniveau voor het einde van komend seizoen al met 1.050.000 euro omlaag gebracht worden.

Naast de 'solidariteitsbijdrage’ van atleten en teams stelt men nog eens een verlaging van de premiepot (975.000 euro) voor. Het bondsbureau zelf wordt overigens evenmin ontzien. Een nieuwe regorganisatie is volgens het rapport van de Expertgroep onontkoombaar: "Er moeten besparingen worden gedaan op de kosten van het bondsbureau. De huidige kosten bedragen 3,6 miljoen euro per jaar voor 39 fte, 6 stagiaires en de inhuur van derden voor topsport (onder meer arts en fysio). Ook kan er naar andere kosten worden gekeken (zoals huisvestingskosten). De huisvestingskosten bedragen € 250.000,- per jaar. Het huurcontract loopt tot 31 december 2022.”

Staking

In de aanloop naar vorig seizoen bestond er ook al onrust in het schaatsen. Destijds waren schaatsers en teams ontstemd over de bezuinigingsplannen van de bond, die in hun ogen voor een te groot deel op hun bordje werden geschoven. Een staking van de eerste wedstrijd van het seizoen, de KNSB Cup in Groningen, werd pas op het allerlaatste moment afgewenteld door een compromis tussen alle partijen. Destijds werd er een akkoord bereikt over de licentiegelden voor de teams en de premiepot van de schaatsers voor de komende twee jaar. De topschaatsers hoopten met dat akkoord tot en met de Winterspelen van volgend jaar in Pyeongchang juist verzekerd te zijn van rust, teneinde zich volledig te kunnen focussen op het schaatsen.

Lees meer over