Nieuws/Tech

Kamerleden: vuist tegen cybercrime

Pieter Duisenberg (VVD)

Pieter Duisenberg (VVD)

ANP

Den Haag - Kamerleden zijn bezorgd over de eigen digitale veiligheid. Meerdere fracties vragen zich af of het parlement wel bestand is tegen cyberaanvallen.

Pieter Duisenberg (VVD)

Pieter Duisenberg (VVD)

ANP

In vragen aan Kamervoorzitter Arib uiten onder meer VVD, CDA en D66 hun zorgen. Een recent incident waarbij computers in het parlement gekaapt werden, zette de fracties extra aan het denken. Dat gebeurde met zogenoemde ransomware, een soort virus dat doorgaans pas stopt als er losgeld wordt betaald.

VVD-Kamerlid Duisenberg vraagt zich af of er nog meer geslaagde hackpogingen zijn gedaan. De liberaal wil weten of er inderdaad „gevoelige data op straat hebben gelegen”.

CDA-Kamerlid Bruins Slot eist dat de Tweede Kamer snel extra geld uittrekt voor bestrijding van cybercrime. De christendemocrate brengt in herinnering dat de Algemene Rekenkamer in 2015 al kritiek had op de Tweede Kamer. Het parlement zag destijds al wel wat de risico’s zijn van cybercrime, maar nam niet de stappen om zich daartegen te beschermen. Bruins Slot wil weten of er sindsdien wel echt actie is ondernomen en of het parlement nu wel aan de richtlijn voor digitale beveiliging voldoet.

D66-Kamerlid Verhoeven wil ook weten hoe dat zit. De Kamervoorzitter schreef onlangs bijvoorbeeld dat ze de implementatie van zo’n richtlijn van groot belang vindt. Maar betekent dit dat het parlement nu niet eens aan dat minimumniveau van digitale beveiliging voldoet, vraagt Verhoeven. De D66’er wil weten wat het onderzoek naar het incident met de ransomware heeft opgeleverd. Zo vraagt hij zich af welke Kamerbewoners dubieuze mailtjes hebben geopend en of ze daar op zijn aangesproken.

De Kamerleden dienen hun vragen in in het kader van de begroting van de Tweede Kamer, de zogenoemde raming. Het parlement spreekt in het debat daarover ook over het eigen functioneren. In het licht daarvan vraagt de SP waarom, ondanks aankondigingen daartoe, het Vragenuur nog steeds niet aangepakt is. Het wekelijkse debatuurtje zou te saai zijn.