Nieuws/Tech
883882
Tech

'Privacycollege wordt tandeloze waakhond'

Het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP) mag straks vaker een boete uitdelen aan overtreders van privacyregels, maar betwijfelt of die grotere bevoegdheid in de praktijk wel werkt. Het college zet vraagtekens bij het wetsvoorstel en is bang straks niet snel en effectief op te kunnen treden tegen grove schendingen van de privacywetgeving.

Het plan dat staatssecretaris Fred Teeven (Veiligheid en Justitie) en minister Ronald Plasterk (Binnenlandse Zaken) maandag aan de Tweede Kamer hebben aangeboden was al opgenomen in het regeerakkoord. Maar de vrees bestaat voor willekeur bij het opleggen van boetes.

Volgens D66 in de Tweede Kamer lijkt het alsof het CBP meer bevoegdheden krijgt, maar pakt dat in de praktijk waarschijnlijk heel anders uit. „De bevoegdheden worden volledig ingeperkt doordat het kabinet bindende aanwijzingen wil geven voordat het college een boete mag opleggen”, aldus Kamerlid Gerard Schouw. „Zo ontstaat een tandeloze privacywaakhond die slechts kan beboeten als dat de heren Opstelten en Teeven goed uitkomt.”

„Dit wetsvoorstel leidt niet tot een betere naleving van de Wet bescherming persoonsgegevens”, aldus CBP-voorzitter Jacob Kohnstamm. „De roep in de samenleving is om een waakhond met tanden. Nu worden we tandeloos aan banden gelegd waardoor bedrijven en organisaties niet de druk zullen voelen om de wet na te leven.”

Het CBP, dat in de toekomst Autoriteit persoonsgegevens gaat heten, mag straks een boete uitdelen als persoonsgegevens niet op een behoorlijke en zorgvuldige manier zijn verwerkt of langer worden bewaard dan noodzakelijk is. Op de bon slingeren mag eveneens als de beveiliging niet deugt, het beheer van persoonsgegevens slecht is georganiseerd of gevoelige informatie over burgers, zoals hun politieke voorkeur of levensovertuiging, is misbruikt. De boetes kunnen oplopen tot 810.000 euro in het ernstigste geval.