3015596
Binnenland

Herdenkplek rapper Feis brutaal verstoord

Twee vrouwen stelen de bloemen die speciaal zijn neergelegd ter nagedachtenis aan de op nieuwjaarsdag doodgeschoten rapper Feis.