Vrij/Varen

Vergunningenstop rondvaartboten Amsterdam

Door Mike Muller

Hollandse Hoogte / Robert Lagendijk

AMSTERDAM - Het stadsbestuur van Amsterdam is laaiend op Waternet, dat voor de stad de vergunningenuitgifte voor rondvaartboten regelde en ernstige fouten maakte. Door een opeenstapeling van blunders haalt de gemeente de zeggenschap over de nieuwe rondvaartbotenvergunningen daarom weg bij dat bestuursorgaan. Ook is een momenteel vergunningenstop voor alle lopende en toekomstige vergunningsaanvragen aangekondigd, tot er nieuw beleid is vastgesteld.

Hollandse Hoogte / Robert Lagendijk

In Amsterdam wordt al jaren geprobeerd het aantal rondvaartboten te beperken en die ’kleiner en schoner’ te maken. De manier waarop de gemeente nieuwe vergunningen aan de reders uitgaf is door een uitspraak van de Raad van State op 7 juni onderuit gehaald. „We gaan terug naar de tekentafel met alle betrokken partijen, maar daarvoor is nu wel een vergunningenstop afgekondigd”, zegt een woordvoerder van wethouder Udo Kock. „Alle lopende en toekomstige vergunningen zijn nu on-hold gezet tot het nieuwe vaarbeleid is vastgesteld.”

„Gezien de uitspraak van de RvS geldt deze tijdelijke stop voor alle aanvragen in alle segmenten omdat er door de uitspraak geen onderscheid meer is tussen vaartuigen langer of korter dan 14 meter. Deze tijdelijke stop heeft dan ook niet alleen betrekking op exploitatievergunningen maar ook op verbouwings- en vervangingsvergunningen voor bedrijfsvaartuigen”, aldus wethouder Udo Kock (Water).

Kock constateert dat er veel fouten zijn gemaakt in het proces rondom de ’gewogen toetreding’, dat inhield dat op basis van criteria van het ’uitgifte-reglement’ reders in aanmerking kwamen voor een vergunning. Nadat het beleid door de hoogste rechter onderuit werd gehaald, liet de stad een onderzoek doen door Deloitte. Aan de hand daarvan wijst Amsterdam nu met beschuldigende vinger richting Waternet. „Zo is onder andere de concerntoets en aanvullend onderzoek naar mogelijke schijnconstructies of gebruik van stromannen niet volledig uitgevoerd. Dat vindt het college ernstig”, aldus Kock.

Door het niet consequent documenteren, constateert Deloitte dat niet kan worden vastgesteld of vergunningen wel via de juiste criteria zijn gelegd en of uitgifte van vergunningen wel in lijn met het ’uitgifte-reglement’ zijn geweest. Daarnaast zijn de gegevens „vanwege het grote aantal gegevens” niet per e-mail maar middels WeTransfer uitgewisseld. „Omdat WeTransfer deze gegevens automatisch na enkele dagen verwijdert, is geen materiaal meer aanwezig om de juistheid, volledigheid en het anonimiseren van de met de beoordelingscommissie gedeelde bestanden om het moment van dit onderzoek vast te stellen.”

„Daarnaast is vastgesteld dat de concerncheck, waarbij het van belang was dat een aanvrager (of het concern waartoe hij behoort) niet meer dan 34 aanvragen heeft ingediend, niet verder is uitgevoerd dan een toets op l00% constructies op basis van het KVK. Daarmee is geen volledige invulling gegeven aan de ABC-check (onderzoek naar feitelijk indirect zeggenschap) welke volgens het reglement dient te worden uitgevoerd.”

De stad gaat de nieuwe uitgifte van vergunningen dan ook in eigen hand houden. Ook verleent de stad informatie aan de Autoriteit Consument & Markt, waarna de ACM bepaalt of er een onafhankelijk onderzoek wordt gestart.

Lees meer over