2342505
Varen
Hitte in Nederland

Bruggen ’op slot’ door hitte, koelen met water helpt niet meer

Een brug wordt natgespoten in Rotterdam.

Een brug wordt natgespoten in Rotterdam.

AMSTERDAM - De scheepvaart in Amsterdam kan vanaf dinsdag geen gebruik maken van zowel de Oostroute als de Westroute. Door langdurige en extreme warmte is het metaal van bruggen zodanig uitgezet dat die „op slot zitten.” Het koelen van de bruggen met water uit de gracht helpt niet meer. Maandag meldde de gemeente al dat de Oostroute tot nader order gestremd is.

Een brug wordt natgespoten in Rotterdam.

Een brug wordt natgespoten in Rotterdam.

Onder de Oostroute, ook wel Amstelroute genoemd, vallen onder meer de Hortusbrug en de Berlagebrug. Bij de Westroute (Kostverlorenvaartroute) gaat het onder meer om de Wiegbrug, Kinkerbrug en Overtoomsesluis.

„Een alternatief is om te varen via Haarlem en mogelijk is of komt er ook nog een alternatieve vaarroute door Amsterdam”, aldus een woordvoerder. „Samen met Waternet zoeken we dat nog uit.” Waterbeheerder Waternet informeert de scheepvaart over sluitingen en omleidingen.

Niet alleen de beroepsvaart, ook de pleziervaart heeft last van bruggen die niet opengaan, zoals de zeilboten die gebruik maken van de Staande Mast Route door de stad. Die is bedoeld voor schippers op schepen met masten hoger dan zes meter die van het Markermeer naar de Zeeuwse wateren willen varen. Sloepjes en andere kleine bootjes kunnen meestal wel onder de bruggen doorvaren.

„Om ervoor te zorgen dat de wachtende schepen de stad nog door kunnen, wordt dinsdagavond en ’s nachts gekoeld. De bruggen op de Westroute zijn in de nacht tussen 04.00 en 05.00 uur open, als dat kan zonder schade te veroorzaken”, aldus de woordvoerder van de gemeente.

Hitte in NederlandLees meer over dit thema en vind alle verhalen in een overzichtMeer lezen hierover