Nieuws/Vrouw
1057948
Vrouw

ADVERTORIAL

Uit elkaar, met respect voor elkaar

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat één op de drie huwelijken op den duur strandt. Jaarlijks komen er 70.000 kinderen met de gevolgen van een echtscheiding in aanraking. Een echtscheiding doormaken is een zeer ingrijpende gebeurtenis. Niet alleen voor de partners in kwestie, maar zeker ook voor de betrokken kinderen.

De vFAS – een vereniging van advocaten die gespecialiseerd zijn in het personen- en familierecht – wil daarom meer zeggenschap van kinderen bij echtscheidingen. Het grootste deel van de bij de vFAS aangesloten leden heeft zich gespecialiseerd tot advocaat-scheidingsmediator. Deze begeleidt mensen die in onderling overleg de gevolgen van een (echt)scheiding zo goed mogelijk willen regelen. Zo wordt voorkomen dat een echtscheiding een vechtscheiding wordt. En vechtscheidingen waarvan kinderen de dupe werden, sommige zelfs met tragische afloop, hebben de afgelopen jaren regelmatig het nieuws gehaald. Luisteren naar het kind

Door het mogelijk te maken dat partijen in onderling overleg hun geschillen regelen, zorgen de vFAS-leden ervoor dat betrokken kinderen zo min mogelijk worden belast. In veel gevallen zijn partijen – soms na een duwtje in de rug – in staat om te overleggen en niet langer te vechten. Rob van Coolwijk, bestuursvoorzitter van de vFAS licht toe: “De vFAS stelt het kind centraal en is van mening dat kinderen meer zeggenschap moeten krijgen in geval van een echtscheiding.” Dit was dan ook het thema van het vFAS-congres dat begin september in Den Haag plaatsvond. “Onder de bezoekers van het congres, dat de vFAS jaarlijks organiseert, bevonden zich advocaten, rechters, psychologen, politici en andere specialisten. Dit jaar had het congres de titel ‘De gescheiden ouders van de toekomst. Het kind aan het woord’, een titel die met zorg is gekozen. Door gedurende het congres kinderen aan het woord te laten en te luisteren naar hun ideeën en tips over hoe scheiden beter kan, wil de vFAS de positie van kinderen die betrokken zijn bij een scheiding verbeteren.”

“Goede rechtshulp minder toegankelijk”

De expertise van de vFAS wordt regelmatig ingeschakeld door verenigingen en overheidsinstanties, bijvoorbeeld bij het maken van wetsvoorstellen. “Zo is de vFAS betrokken geweest bij de invoering van het ouderschapsplan. Een ouderschapsplan, ook wel zorgplan of zorgmodel genoemd, is een stuk waarin ouders die (gaan) scheiden afspraken vastleggen over het uitoefenen van hun ouderschap. Denk aan afspraken over de verzorging en de opvoeding van het kind. Het ouderschapsplan werd door vFAS-leden al toegepast voordat het wettelijk verplicht is gesteld. Steeds vanuit de overtuiging dat partners wel scheiden, maar het ouderschap blijft”, aldus Van Coolwijk. Ook in de toekomst zal de vFAS zich inzetten voor zaken die het onderwerp ‘echtscheidingen’ aangaan. “Staatssecretaris Teeven wil dat in de toekomst iedereen die in aanmerking wil komen voor gesubsidieerde rechtsbijstand, zich meldt bij de eerstelijnsrechtshulp. Daar wordt door een functionaris beoordeeld of rechtsbijstand noodzakelijk is. De maatregelen moeten een besparing opleveren van € 85 miljoen in 2018. Volgens de vFAS leiden de plannen van de Staatssecretaris er echter toe dat goede rechtshulp bij  scheidingen  minder toegankelijk wordt voor minder draagkrachtigen.”Het belang van goede bemiddeling

Een advocaat-scheidingsmediator is een belangenbehartiger met kennis van zaken, meldt de vFAS. “De vFAS-advocaat-scheidingsmediator kijkt naar goede oplossingen voor de geschillen, die ertoe moeten leiden dat de relatie tussen beide partners niet onnodig wordt beschadigd. Want wanneer stellen hebben besloten om uit elkaar te gaan, moeten er diverse zaken geregeld worden waardoor de druk op de ketel aardig kan oplopen. Bij wie gaan bijvoorbeeld de kinderen wonen? En hoe wordt het vermogen verdeeld? Het betreft een periode met veel vragen, boosheid, teleurstelling en onzekerheid. Voor beide partners is het dan ook van groot belang om de scheiding op een goede, respectvolle manier af te wikkelen. Vooral als er kinderen betrokken zijn. Het klinkt misschien vreemd, maar scheiden doe je samen.”

Meer over de vFAS is te vinden op www.verder-online.nl.