Vrouw/Praat Mee
1091907368
Praat Mee

Praat mee

Hoera, aanvullend geboorteverlof voor papa!

Eindelijk mogen vaders vanaf 1 juli 2020 ook aanvullend geboorteverlof opnemen. Daar leveren ze wel 30% van hun loon voor in, maar dan is het wel mogelijk om - binnen 6 maanden - maximaal 5 aaneengesloten weken van hun kindje te genieten en mee te delen in de verzorging.

Uit eerder onderzoek bleek al dat vaders graag meer betrokken willen zijn bij de zorg van hun kleintje maar dat het in de praktijk moeilijk bleek om dat verlof te krijgen zonder dat dat gevolgen had voor hun carrière. Dat papa twee dagen thuis mocht blijven na de bevalling om al het papierwerk bij de gemeente te regelen was wel normaal. Dat veranderde vorig jaar al in een wettelijk vastgelegde periode van vijf dagen. Dagen die betaald worden door de werkgever. Daar bovenop komen dan nu die vijf extra weken die je aanvullend mag opnemen en waarin hij 70% doorbetaald krijgt.

Cultuuromslag

Maatregels als deze worden natuurlijk ook genomen om ervoor te zorgen dat er een betere verdeling van de zorg tussen mannen en vrouwen ontstaat. En natuurlijk ook zodat vrouwen dus net zo veel kunnen blijven werken als mannen. Maar er is een cultuuromslag nodig, want het ontbreekt werkgevers (en collega’s) nogal eens aan steun en/of aanmoediging.

Praat mee

Betrokken vaderschap moet door iedereen gesteund worden zodat het ook ’een nieuw normaal’ wordt. Ben jij het daarmee eens of zie je dat juist heel anders? Praat mee op de Facebook-pagina van VROUW.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen?

Stuur dan een berichtje.