Vrouw/Praat Mee
1197067970
Praat Mee

Praat Mee

Ben jij financieel afhankelijk van je partner of juist niet?

Ben jij financieel afhankelijk van je partner?

Ben jij financieel afhankelijk van je partner?

Nederlandse vrouwen leveren flink in op hun inkomsten als ze kinderen krijgen, blijkt uit een onderzoek van het Centraal Planbureau. De traditionele rolverdeling - mama zorgt, papa werkt - is nog altijd de belangrijkste reden hiervoor. Zodra vrouwen een kind krijgen besluiten ze minder te gaan werken om voor het kind te gaan zorgen.

Ben jij financieel afhankelijk van je partner?

Ben jij financieel afhankelijk van je partner?

Uit een eerder onderzoek van het CPB bleek al dat het inkomen van Nederlandse vrouwen halveert na de geboorte van het eerste kind. Het belang dat vrouwen aan hun eigen inkomen hechten, hangt dus samen met hun gezinssituatie. Vrouwen die samenwonen met een partner hebben minder vaak het gevoel te moeten werken. Ze denken dat hun inkomen best kan worden gemist, zeker als ze kinderen hebben.

Economische zelfstandigheid

Deze verschillen zijn overigens niet het gevolg van verschillen in opleidingsniveau, meldt het CPB. De verschillen treden op onder de gelederen van alle opleidingsniveaus. In totaal is 40% van de vrouwen niet economisch zelfstandig. Dat komt vooral doordat vrouwen veel vaker in deeltijd werken. Slechts twee van de tien werkende mannen hebben een deeltijdbaan, tegenover ruim zeven van de tien vrouwen. Een op de tien vrouwen heeft helemaal geen eigen inkomen. Dit zijn vrijwel altijd gehuwde of samenwonende vrouwen die voor hun levensonderhoud afhankelijk zijn van hun partner.

Minder werken na de geboorte van een kind betekent voor deze vrouwen ook minder economische zelfstandigheid en kan uiteindelijk ook effect hebben op hun verdere carrière en pensioenopbouw. Het CBP waarschuwt daarom ook dat moeders en vaders zich hier bewust van moeten zijn.

Praat mee

Wat vind jij? Is er niks mis met financieel afhankelijk zijn van je man als jij voor de kinderen zorgt? Of vind je het belangrijk dat je een eigen inkomen hebt, zodat je het ook kunt rooien zonder je partner? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen?

Stuur dan een berichtje.