Vrouw/Praat Mee
1240483525
Praat Mee

Onderwijs in goed burgerschap goed idee of niet?

Nederlandse kinderen weten minder van de beginselen van een democratische samenleving dan hun leeftijdsgenootjes in andere Europese landen. Maar de Tweede Kamer vindt de vorming van kinderen tot burgers met respect tot elkaar, de democratie en de rechtstaat heel belangrijk. Scholen weten niet altijd goed hoe ze met onderwerpen als antisemitisme, homoseksualiteit, democratie en vrijheid van meningsuiting moeten omgaan. Daarom wil minister Slob in de wet opnemen dat burgerschapsonderwijs verplicht wordt.

De Tweede Kamer vindt de vorming van kinderen tot burgers met respect voor elkaar, de democratie en de rechtstaat de laatste jaren heel belangrijk. Slob wijst erop dat kinderen die waarden niet vanzelf oppikken. Nu de samenleving verbrokkelt en veelkleuriger wordt, moeten basis- en middelbare scholen zich extra inspannen om hun leerlingen burgerschap bij te brengen, vindt hij.

Goede voorbeeld

Meerdere partijen in de Kamer maken mede zo’n punt van burgerschapsonderwijs omdat ze bang zijn dat bijvoorbeeld islamitische scholen leerlingen verkeerde ideeën over de samenleving meegeven. Slob wil nu in de wet opnemen dat scholen hun leerlingen kennis over en respect voor de basiswaarden van de democratische rechtstaat bijbrengen.

Ook moet de school een oefenplaats zijn, waar kinderen kunnen oefenen hoe je je als burger gedraagt. Verder moeten leerlingen van leraren en ander personeel het goede voorbeeld krijgen. Door de wetswijziging weten scholen beter waar ze aan toe zijn, hoopt Slob. Als ze toch in gebreke blijven, kan de inspectie hen met de nieuwe wet beter aanspreken en zo nodig aanpakken.

Praat mee!

Wat vind jij? Vind je het een goed idee dat scholen verplicht worden om lessen in goed burgerschap te geven? Of vind je dat leraren het al druk genoeg hebben en ligt deze taak bij de ouders? En denk je dat het door deze wet gemakkelijker wordt om het in de klas over zaken als antisemitisme en homoseksualiteit te hebben? Praat mee!

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen?

Stuur dan een berichtje.