1347281
Vrouw

Verhalen achter het nieuws

'Sommige pesters zijn niet alleen dader maar ook slachtoffer'

In het derde en laatste deel van ons drieluik over pesten, vertelt Mieke van Stigt, socioloog, pedagoog en schrijfster van het boek Alles over pesten, over de beweegredenen van de pester. 'Het is altijd belangrijk om de kijken waarom kinderen pesten. Zijn ze bang, worden ze zelf gepest, wat moeten zij leren en wat hebben zij nodig om zich veilig te voelen?'

Mieke van Stigt stelt dat een deel van de kinderen die pesten, sociaal minder handig is. Ook is een deel bang om zelf (weer) gepest te worden: “Er zijn kinderen die dader-slachtoffer zijn. Een deel van de daders-slachtoffers bestaat uit kinderen die sociaal niet handig zijn. Dit bijvoorbeeld door ADHD of een autisme spectrum stoornis. Deze kinderen pesten niet bewust of kunnen slecht hun emoties reguleren. Andere dader-slachtoffers pesten uit sociale angst of om herhaling te voorkomen.”

Pester bezorgd om positie

“Een kind dat pest, leert dat negatief gedrag beloond wordt. Het is bezorgd om zijn positie. Het groeit op in een onveilige omgeving waarin hij zich probeert te handhaven. Ook bij populaire kinderen geldt dat er veel energie gaat naar het groepsproces en dat er weinig ruimte is om in veiligheid te leren en zich te ontwikkelen.”

Voor ouders is het lastig om erachter te komen of je kind pest, want je kind komt natuurlijk niet snel thuis met het verhaal dat hij of zij vandaag zo fijn heeft gepest. Mieke: "Toch zijn er wel signalen. Hoe wordt er over bepaalde kinderen gepraat? Hoe gaat je kind met anderen om?"

"Ook als je gesprekken opvangt over een ander kind, bespreek dan dat het niet goed voelt zoals je kind en zijn vrienden over dat kind spreken. Hoe denken zij dat hij/zij zich zal voelen?"

Lees het hele artikel op VROUW.nl. 'Pesten is ook schadelijk voor de pester zelf.'