Vrouw/Praat Mee
1412348216
Praat Mee

Kind in de schulden... Spring jij bij?

Kind in de schulden... Spring jij bij?

Kind in de schulden... Spring jij bij?

Steeds meer jongeren beginnen aan hun volwassen leven met een fikse (studie)schuld. Pech? Of betaal jij als ouder mee? Praat mee!

Kind in de schulden... Spring jij bij?

Kind in de schulden... Spring jij bij?

Het kabinet wil de rente op studieleningen vanaf volgend jaar baseren op de tienjaarsrente in plaats van de vijfjaarsrente. Het voorstel kan nog worden afgeschoten, want in de Eerste Kamer zijn de meningen verdeeld. Zo heeft senator Anne-Wil Duthler haar twijfels en laat ook senator Alexander Rinnooy Kan laat weten dat hij nog altijd ‘grote zorgen’ heeft over het wetsvoorstel, schrijft RTLNieuws.

Oude stelsel

Steeds meer mbo- en hbo-studenten worstelen met een studieschuld. In het oude stelsel was de maandelijkse studiebeurs een gift, mits de student binnen tien jaar afstudeerde. Maar in 2015 maakte de oude basisbeurs plaats voor een lening bij de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO).

Voor hbo en universitaire studenten is het gift veranderd in een voorschot, dat moet worden terugbetaald binnen veertig jaar. De restschuld die er na die periode nog staat, wordt kwijtgescholden. Mbo-studenten hebben nog wel de ‘luxe’ van een gift. Bij het aflossen van de schuld kijkt DUO voortdurend naar 'draagkracht', dus naar dat wat je kunt missen.

Fikse schuld

Vlak na mijn afstuderen had ik ook een fikse studieschuld. Maar omdat ik vrij snel ging werken, loste ik elke maand een vast bedrag af. Het was niet zo hoog, maar ik had wel het gevoel dat ik op een geven moment alleen nog maar de rente betaalde.

Toen ik in de veertig was en al lang en breed kinderen had, kreeg ik op een dag een brief van DUO dat mijn studieschuld afbetaald was. Ik sprong een gat in de lucht: het gaf wat extra ruimte in mijn budget. Ik heb echt even een flesje opengetrokken om het te vieren.

Mijn kinderen zijn nog niet klaar met hun studie, maar ik zou het wel vervelend vinden als ze hun leven met een schuld beginnen. Toch denk ik niet dat ik bij zou springen. De voorwaarden zijn heel gunstig en de afbetalingsregeling is zeer redelijk. Toch is het met een schuld wel weer lastiger om een lening voor bijvoorbeeld een woning te krijgen.

Leerzaam

Hoe ga jij om met de (studie)schuld van je kind. Neem jij een gedeelte op je, betaal jij het helemaal of vind je het leerzaam en een lesje in opvoeden als je kind zelf alles aflost? En als je helpt, tot welke leeftijd doe je dat dan? Praat mee!

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen?

Stuur dan een berichtje.