Vrouw/Columns & Opinie
1542122812
Columns & Opinie

Opinie

’Vrouwen stoten niet door naar de top omdat ze bang zijn’

Nederland staat bekend als een liberaal land. Van een liberaal land verwacht je dat de economische gelijkheid van mannen en vrouwen gelijkwaardig is. Niets is minder waar.

Vorig jaar stemde de Tweede Kamer ermee in dat er een wettelijke norm moet komen voor het percentage vrouwen in de top van het bedrijfsleven. Dat lijkt mij nou niet bepaald een wetsvoorstel dat aansluit bij het liberale karakter dat ons land zo kenmerkt.

Hoogopgeleide vrouwen

Al jaren wordt er onderzoek gedaan hoe het toch komt dat er maar zo weinig vrouwen doorstromen naar de top. Waarom zoveel hoogopgeleide vrouwen na hun afstuderen kiezen voor een deeltijdbaan. Waarom het gros van de werkende, Nederlandse vrouw (73,8%) genoegen neemt met een parttimebaan. Wat houdt hen tegen?

Is het omdat kinderopvang zo schrijnend duur is? Is dat een reden dat vrouwen dan maar zeggen: ’Schat? Weet je wat? Ga jij maar lekker carrière maken terwijl ik voorlopig voor onze kindertjes zorg?’ Komt het doordat wij van oudsher een welvarend land zijn en dat het daardoor diep in onze cultuur geworteld zit dat er maar één iemand (de man) binnen het gezin de kar hoeft te trekken?

Tweede Wereldoorlog

Is het omdat het lastig is om vanuit een parttimebaan jezelf op te werken naar een fulltimebaan? Heeft het soms te maken met onze wederopbouw na de Tweede Wereldoorlog waardoor het gezin als hoeksteen van de samenleving werd gezien? ’Man werkt. Vrouw zorgt ervoor dat alles achter de schermen op rolletjes loopt’?

Of is er soms sprake van een Old Boys Network dat, zodra er een vrouw opstaat, massaal aan haar arm gaat hangen en roept: ’Nee mevrouwtje. Dat is nou ook weer niet de bedoeling’. Zijn wij vrouwen slachtoffer van onze masculiene van oudsher christelijke culturele samenleving? Welnee! Alle onderzoeken, alle verklaringen, alle discussies daarover ten spijt. Ze vergeten één heel belangrijk ding: vrouwen durven niet. Vrouwen dúrven het gewoon niet.

Slechte moeder

Daar is, mijns inziens, een tweetal redenen voor. Het merendeel van de vrouwen maakt zich vooral zorgen over wat anderen (lees: vrouwen) over hen denkt en vooral wat ze over hen zullen gaan zeggen als ze na de bevalling weer aan de slag gaan. ’Je hebt toch geen kind gekregen om het alle dagen naar een kinderdagverblijf te brengen?’

Het stigma dat je een slechte moeder bent als je je kind naar een opvang brengt, zit vastgeroest in het beeld dat wij van ’Moeder de Vrouw’ (iech…die term) hebben. Geen man zal dat ooit tegen een andere man zeggen. Sowieso zijn er maar weinig vrouwen die zich niks aantrekken over hoe anderen over hen denken. Ik heb nog nooit een man horen zeggen dat hij de hele nacht heeft wakker gelegen omdat hij bang was dat hij verkeerd was begrepen.

Gunnen

Probeer maar eens als vrouw overuren te maken, een tandje bij te zetten, jouw kunde- en kennis in te zetten om hogerop te komen binnen het bedrijf zonder jezelf ook maar iets aan te trekken van wat er in de wandelgangen over jou wordt beweerd. Moet je daarvoor sterk in je schoenen staan? Nee. Als je iets wilt bereiken dan zijn er altijd mensen die je dat om de een of andere reden niet gunnen. Dat jij vrouw bent heeft daar niets mee te maken. Dat jij op je vrouw zijn wordt neergesabeld zegt iets over die ánder.

De tweede reden is heel simpel. De meeste huishoudens reilen en zeilen prima op één of anderhalf inkomen. Om de een of andere reden gaan vrouwen ervanuit dat ze, eenmaal samen (en misschien met kinderen), safe zitten. Vergeet het maar. In plaats van dat ze ervoor zorgen dat ze financieel gelijkwaardig zijn waardoor ze na hun eventuele scheiding onafhankelijk zijn zitten ze, en ik citeer Sander Schimmelpenninck (o.a. hoofredacteur Quote en presentator Op1, red.): ’Zitten Nederlandse vrouwen liever op een terras rosé te drinken’. Was die opmerking vrouwonvriendelijk? Ik dacht het niet.

Angst

Het is alleen geen gebrek aan ambitie, het is ángst. Angst om te worden afgevallen. Angst om te worden afgewezen. Liever drinken ze rosé op een terras met andere gelijkgestemde, parttime werkende moeders dan dat ze te horen krijgen dat ze niet aardig/ te hard/ een slechte moeder worden gevonden. En daaraan schort het in ons zogenaamde liberale landje. Dáárom verandert er niets. Dát is de reden waarom maar zo weinig vrouwen doorstoten naar de top. Want verandering begint toch echt bij jezelf. Geen enkel wetsvoorstel zal daaraan wat kunnen veranderen.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen?

Stuur dan een berichtje.