Vrouw/Praat Mee
1606575
Praat Mee

Moeten ouders ‛moeilijke’ kinderen gewoon beter opvoeden?

Boos kind

Boos kind

Psycholoog Jeffrey Wijnberg laat zich, in zijn column op de VROUW-pagina in De Telegraaf van vandaag, uit over kinderen in de hulpverlening. Volgens hem is dat in veel gevallen overbodig. Wat vind jij daarvan? Horen kinderen in de hulpverlening?

Boos kind

Boos kind

Wijnberg zegt dat de problemen van kinderen in de hulpverlening zich mettertijd als vanzelf oplossen en dat het vaak ook ligt aan de opvoeding. Volgens mij is dat een beetje kort de bocht. Als kind kom je niet zo 1, 2, 3 bij Jeugdzorg terecht.

Opvoeding

Jeffrey schrijft: ‛Mijn mening is dat kinderen niet thuishoren in de hulpverlening. De boodschap dat je niet spoort, is simpelweg niet een boodschap die je een kind wil meegeven.’

Hij stelt vervolgens dat het ligt aan de opvoeding: ‛Een groot deel van de aanmeldingen bij Jeugdzorg gaat om kinderen van ouders die een deugdelijke opvoeding laten liggen.

Dat deze kinderen van slechte opvoeders vervolgens problematisch gedrag vertonen (schoolverzuim, onaangepast sociaal gedrag en leerproblemen) is logisch, maar tegelijkertijd een probleem dat valt onder de directe verantwoordelijkheid van de ouder.’

Cijfers

Met de meeste Nederlandse jongeren gaat het goed. Een klein deel van de jeugd in ons land heeft echter ondersteuning nodig. In 2017 kreeg 11% een vorm van jeugdhulp (inclusief GGZ en jeugdhulp voor jongeren met een beperking) en/of jeugdbescherming en/of jeugdreclassering (405.180 jongeren). In 2016 was dat ook 11%. (Bron: jeugdzorgnederland.nl)

Praat mee

Hoe denk jij hierover? Vind jij dat problemen met jongeren vaak ten onrechte bij hulpverleners worden neergelegd, in plaats van bij de ouders?

Schieten ouders zelf te kort? Of kunnen zij ook lang niet altijd voorkomen dat hun kind problematisch gedrag vertoont? Laat het ons weten!

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen?

Stuur dan een berichtje.