Vrouw/Columns & Opinie
1897578497
Columns & Opinie

Open brief

’Vaders, ik heb jullie nodig in de strijd tegen femicide’

Elk jaar worden er 44 vrouwen vermoord puur om het feit dat ze vrouw zijn; femicide noemen we dat. Hier moet een eind aankomen, vindt ook journalist Stella Bergsma. Hiervoor spreekt ze vaders aan om hun hulp in te roepen.

Vaders, ik heb jullie nodig

Ik schrijf dit op de vrouwenpagina, maar heb dit keer een boodschap voor mannen. Lieve heren, ik heb jullie nodig. En dan bedoel ik niet jullie brute kracht of machismo. Daar heeft de wereld echt genoeg van. Nee, ik bedoel jullie zorg, jullie steun, mentorschap en liefde. Jullie vaderlijkheid eigenlijk.

Morgen is het Vaderdag en gefeliciteerd daarmee. Ik kan alleen maar hopen dat die dag heel bevredigend voor jullie verloopt, maar ik wil op die speciale dag extra aandacht vragen voor een doodsgroot probleem dat ook jullie aangaat: femicide. De moord op vrouwen omdat ze vrouw zijn.

Femicide

In Nederland wordt ongeveer om de acht dagen een vrouw vermoord door haar partner of ex-partner. Dat komt neer op zo’n 44 vrouwen per jaar. We scoren hiermee hoger dan landen als Spanje of Italië. Maar daar is dan ook al meer en langer aandacht voor dit fenomeen. Hier weten we er nog weinig van. We hebben daardoor de neiging om te denken dat dit soort primitieve zaken bij ons niet voorkomt, maar dat is helaas pertinent onwaar.

Dus ik heb jullie nodig. Die 44 vrouwen per jaar is een stuk meer dan er hier mensen aan terrorisme doodgaan en toch trekken we meer geld uit voor terrorismebestrijding. Logisch, zullen mensen misschien zeggen: terrorisme is politiek geweld dat als doel heeft om angst te zaaien. Mijn stelling is dat geweld tegen vrouwen niets anders is: thuisterrorisme. Een schrikbewind binnen vier muren met een politiek doel: het bestendigen van de hiërarchie met angstzaaien als middel.

Huisdictator

Veel vrouwen en kinderen wonen thuis in een minidictatuur met een eenmansleger om ze eronder te houden. Soms vermoordt zo’n huisdictator zijn eigen onderdanen en noemen we dat een familiedrama. Ons eufemisme voor de gruwelijke moord op je eigen gezin. Bij de meeste vrouwen die vermoord worden, gaat er een hele geschiedenis aan thuisterreur aan vooraf. Slachtoffers trekken wel aan de bel, maar worden te laat geholpen of niet serieus genomen, juist omdat er nog te weinig informatie over dit fenomeen beschikbaar is.

Het vaakst wordt er gemoord vanuit jaloezie: je weet wel, het principe ‘als ik je niet kan krijgen, dan niemand’. Daar gebruiken we dan alweer lafjes een eufemisme voor: het veel te romantische ‘passiemoord’, terwijl het natuurlijk gewoon onze westerse eerwraak is.

Ook worden vrouwen vaak gedood wanneer ze willen scheiden of vluchten. Bij al deze moorden is het overduidelijke motief bezitsdrang en machtsuitoefening. De slachtoffers worden gezien als het eigendom van de huisterrorist en als ze niet doen wat hij wil, beslist hij over hun leven of dood. De vrouw als bezit, in plaats van gelijkwaardige. Een mentaliteit. Een ideologie zelfs. Politiek dus.

Ik heb jullie nodig

En daarom heb ik jullie nodig. Om de gedachten te veranderen, de mensen op te voeden en te informeren. Ik heb jullie steun nodig, wanneer de zoveelste betweter op internet me vertelt dat mijn acties niet gaan helpen, dat vrouwen moeten ophouden met het bloed onder de nagels van hun moordenaars te halen en uit de slachtofferrol moeten stappen. Dat feminisme juist femicide veroorzaakt.

Ik heb jullie nodig om te zorgen dat de preventie van geweld tegen vrouwen een veel hogere prioriteit krijgt. Dat er geïnvesteerd gaat worden in goede relationele en seksuele vorming op scholen en daarbuiten. In deskundigheidsbevordering bij politie en justitie.

Ik heb jullie nodig als opvoeders van jullie zoons en dochters. En, als jullie net als ik geen kinderen hebben, als bondgenoten in de zorg voor een betere, minder gewelddadige wereld. Als vaders voor moeder aarde.

44 rode hakken

Jullie kunnen me helpen met het onder de aandacht brengen van het probleem en met het uitdragen van het idee dat vrouwen mensen zijn, in plaats van kaarsenstandaards of onderdanen in je huisdictatuur. Gek genoeg spreekt deze boodschap voornamelijk homoseksuele mannen aan, terwijl ik juist ook hetero’s nodig heb om te helpen uitdragen dat we vrienden zijn, gelijken zijn, partners zijn, elkaar aanvullen. Elkaar leiden en volgen. Als een dans. Een bond, een samenzijn. Zij aan zij. Hij aan zij.

Aanstaande zondag is er op de Dam in Amsterdam een kunstmanifestatie om aandacht te vragen voor femicide. 44 mannen zullen daar 44 rode hakken neerzetten als symbool voor de vrouwen die dit jaar hun levens verloren. Ik hoop jullie daar te treffen, aan mijn zijde.

Wil je niets van VROUW missen? Speciaal voor de trouwste lezeressen versturen we elke dag een mail met al onze dagelijkse hoogtepunten. Abonneer je hier.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen?

Stuur dan een berichtje.