Vrouw/Praat Mee
197847145
Praat Mee

Praat mee

Moeten wij in Nederland ook scholieren van alle niveaus in dezelfde klas zetten?

In Finland zitten kinderen van alle niveaus bij elkaar.

In Finland zitten kinderen van alle niveaus bij elkaar.

In Finland scoren scholieren internationaal torenhoog en dat terwijl ze tot hun vijftiende met alle niveaus door elkaar in de klas zitten. In Finland maken ze gebruik van het peruskoulu, dat is een basisonderwijssysteem dat individuele verschillen respecteert.

In Finland zitten kinderen van alle niveaus bij elkaar.

In Finland zitten kinderen van alle niveaus bij elkaar.

„Voor dit systeem moet leraren worden bijgebracht dat alle kinderen zowat alles kunnen leren, alleen niet allemaal in hetzelfde tempo of met behulp van dezelfde leerstof,” zegt Pasi Sahlberg, hoogleraar onderwijsbeleid aan het Gonski Instituut voor Educatie in Sydney en hij was voorheen de directeur-generaal van het Finse ministerie van onderwijs. Het belangrijkste doel van deze methode is ervoor zorgen dat elk kind dezelfde kansen heeft.

Klasgrootte

De klassen in Finland zijn een stuk minder vol. De gemiddelde klasgrootte ligt daar op negentien kinderen. Er is meer aandacht voor het individu en het onderwijs is er vrij ingedeeld. De bedoeling is dat iedereen na de negende klas met ongeveer dezelfde kennis aan het voorgezet onderwijs begint, maar wie wat in welk jaar doet en hoe het onderwijs wordt gegeven, is aan de scholen en leerkrachten zelf.

Lerarentekort

In Finland hebben onderwijzers feitelijke dezelfde status als artsen en advocaten. Elke leerkracht moet daar namelijk een universitair masterdiploma halen. Aanzien en een goed salaris maken in Finland het leraarschap aantrekkelijk.

Nederland

Half april zei de Onderwijsraad al dat de vroege keuze voor een schoolsoort in Nederland leidt tot ongelijke onderwijskansen. De voorzitter van de Onderwijsraad, Edith Hooge, zei destijds dat het onderwijsstelsel moet veranderen. Het moet meer gepersonaliseerd worden en op die manier meer gelijke kansen bieden.

Praat mee

Wat vind jij? Moeten wij net als Finland een vrij onderwijssysteem doorvoeren of ben jij tevreden met hoe het onderwijs momenteel in Nederland is geregeld? Laat het ons weten en praat mee via onze Facebookpagina!

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen?

Stuur dan een berichtje.