Vrouw/Praat Mee
1984672766
Praat Mee

We zijn gelukkiger dan 20 jaar geleden Waar ben jij tevreden over?

Ouderen zijn gelukkiger dan 20 jaar geleden

Ouderen zijn gelukkiger dan 20 jaar geleden

Ongeveer negen op de tien volwassen Nederlanders (86 procent) zeggen tevreden te zijn met hun leven. Vooral ouderen zijn vaker gelukkig en tevreden dan ruim twintig jaar geleden, jongeren juist iets minder. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), dat nieuwe cijfers (uit 2018) vergeleek met die uit 1997. Hoe ervaar jij dat?

Ouderen zijn gelukkiger dan 20 jaar geleden

Ouderen zijn gelukkiger dan 20 jaar geleden

Jongeren zijn iets minder gelukkig. Van de 18- tot 25-jarigen gaf 86 procent aan gelukkig te zijn, in 1997 was dat nog 91 procent. Onder 55-plussers steeg het aandeel dat zegt gelukkig te zijn in diezelfde periode van 84 naar 89 procent.

“In Nederland is steevast een relatief hoog aandeel gelukkig of tevreden met het leven en daarmee scoort Nederland ook hoog ten opzichte van andere landen.

Veel mensen hebben in ons land al een hoog welzijnsniveau en geven al (bijna) de maximale score. Hierdoor is sprake van een ‛plafond-effect’,” aldus een woordvoerder van het CBS.

We zouden dus haast niet gelukkiger kunnen worden, zou je denken. Terwijl vandaag ook in het nieuws was dat ‘Jan Modaal’ het steeds moeilijker krijgt en een koophuis elk jaar minder binnen handbereik is.

Het percentage middeninkomens met een eigen huis is in negen jaar tijd gedaald, waarbij de daling de laatste zes jaar hard gaat.

Kansen

Ben jij gelukkiger dan 20 jaar geleden? Waarover dan? En wat kan er (nog) beter in jouw leven? En denk je dat jouw kind(eren) dezelfde kansen in het leven krijgt als jij? Praat mee!

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen?

Stuur dan een berichtje.