Vrouw/Columns & Opinie
2057761953
Columns & Opinie

Wees gerust, iedereen vindt zichzelf vele malen interessanter...

Peinzende vrouw

Peinzende vrouw

Mensen die zich onzeker voelen, besteden gedachten aan de vraag hoe zij - mogelijkerwijs - worden beoordeeld. Als zij onder anderen zijn, is het voor deze wankele lieden net alsof zij aan een doorlopende en snoeiharde sociale keuring worden onderworpen. De benauwende vraag blijft zich opdringen of zij wel voldoen. Maar waar zij dan zoal aan zouden moeten voldoen, is volstrekt onduidelijk.

Peinzende vrouw

Peinzende vrouw

Hoewel, niet helemaal. Want desgevraagd komt altijd hetzelfde rijtje zorgen naar voren: 'Ben ik wel boeiend genoeg?'', 'Ben ik wel slim genoeg?', 'Ben ik wel leuk genoeg?', 'Ben ik wel aantrekkelijk genoeg?', 'Ben ik aardig genoeg?', 'Ben ik wel grappig genoeg?' etc.

Gedachten en oordelen

Nu hoef je geen psycholoog te zijn om te bedenken dat de gedachten en oordelen van anderen volstrekt ongrijpbaar zijn. Niemand kan in het hoofd van een ander kijken. Ook een psycholoog niet.

Maar wat wel als een paal boven water staat, is het feit dat andere mensen wel iets beters te doen hebben dan het verrichten van keuringen; behalve natuurlijk wanneer zij daar rijkelijk voor betaald worden, zoals bijvoorbeeld therapeuten en bedrijfsartsen.

Niet interessant

Nee, geloof mij nou maar: hoe u eruitziet, hoe uw persoonlijkheid in elkaar steekt, hoe grappig u bent of hoe intelligent u overkomt, dat vinden mensen niet interessant genoeg. En wel om de doodeenvoudige reden dat zij zichzelf vele malen interessanter vinden.

In dat opzicht zijn anderen niet veel anders dan u bent. Zij kijken zelden verder dan hun neus lang is. Maar goed, laat ik dan, bij wijze van mentale oefening, eens meegaan in uw zorgen en van het meest negatieve scenario uitgaan, namelijk dat u met enige regelmaat in de ogen van anderen niet echt veel voorstelt. Dat u het aanzien niet waard bent en dat u slap, dom en saai bent.

Harteloos

De vraag die dan rijst is tweeledig: 1) Zou in het oordeel van die mensen niet een kern van waarheid kunnen zitten? 2) Ook al zou het niet waar zijn, mogen andere mensen dan niet de vrijheid hebben om (verkeerd) te oordelen?

Beide vragen dienen met een 'Ja' beantwoord te worden. Misschien dat u eens de stoute schoenen kunt aantrekken en een kritisch kijkende figuur gewoon eens vraagt wat zijn oordeel over u is. Mijn voorspelling is dat u alleen goed nieuws te horen krijgt. Maar dat zegt weer niet zoveel, omdat andere mensen ook weer niet door u als harteloos gezien willen worden.

Het zal onderhand duidelijk zijn dat de energie die u steekt in al uw zwartgallige overpeinzingen bitter weinig oplevert. U kunt veel beter uw eigen kritische blik aanscherpen. Dat lucht tenminste op.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen?

Stuur dan een berichtje.