Vrouw/Praat Mee
2143046364
Praat Mee

Praat mee

Alcohol drinken in het bijzijn van je kinderen, kan dat?

Alcohol drinken in het bijzijn van je kinderen, kan dat?

Alcohol drinken in het bijzijn van je kinderen, kan dat?

Een wijntje bij het eten of een koud biertje op de bank na een lange werkdag: kun je dat eigenlijk wel drinken in het bijzijn van kinderen? Uit onderzoek van het Trimbos-instituut blijkt dat alcohol drinken in het gezelschap van kinderen de kans vergroot dat zij later zelf gaan drinken. Deze week start de campagne ’Zien drinken, doet drinken’ van de Alliantie Alcoholbeleid Nederland. Volgens een onderzoek van MarketResponse vinden ouders het lastig om minder alcohol te drinken wanneer hun kinderen erbij zijn. Wat vind jij? Alcohol drinken in het bijzijn van je kinderen: kan dat?

Alcohol drinken in het bijzijn van je kinderen, kan dat?

Alcohol drinken in het bijzijn van je kinderen, kan dat?

Alcohol en kinderen

Kinderen leren al snel onderscheid te maken in gewone drankjes en alcoholische, namelijk vanaf twee jaar, blijkt uit het onderzoek van het Trimbos-instituut. Kinderen die hun ouders zien drinken, hebben vaker positieve verwachtingen over alcoholgebruik.

Wie denkt dat alcoholgebruik onder kinderen nooit een probleem is geweest, heeft het mis. Het was een tijd geleden wel degelijk een probleem: in 2003 had 84,2% van de jongeren tussen de twaalf en zestien jaar wel eens alcohol gedronken. Van de twaalfjarigen had 16,6% gebinged: meer dan vijf glazen of meer bij één gelegenheid gedronken.

Zware jonge drinkers

Door onder meer de NIX18-campagne is het alcoholgebruik onder twaalf- tot zestienjarigen verminderd van 84,2% naar 45,5%. Maar nog altijd is alcoholgebruik onder jongeren een probleem. Volgens VeiligheidNL moesten er in 2019 maar liefst 1400 jongeren, onder de 18 jaar, naar de spoedeisende hulp voor een alcoholvergiftiging.

Als jongeren drinken, drinken ze veel: volgens het CBS was 14,5% van jongeren tussen twaalf en zeventien jaar in 2020 een zware drinker. Volgens het Trimbos-instituut heeft alcohol veel negatieve gevolgen op jongeren. Op hun website staat: ’Jongeren kunnen gemakkelijker bewusteloos raken door alcohol dan volwassenen. Ook kan alcohol de ontwikkeling van de hersenen verstoren.’

Ouders

Kinderen leren van het gedrag van hun ouders. Als ouders vaak alcohol drinken, kan het zo zijn dat hun kinderen dit beschouwen als normaal, waardoor ze misschien eerder geneigd zijn om zelf te gaan drinken.

Moeten ouders dan maar stoppen met drinken? Uit onderzoek van MarketResponse blijkt dat volwassenen het moeilijk vinden om minder te drinken in aanwezigheid van kinderen. 65% zegt dat hij of zij hier bewuster mee zou moeten omgaan. Ongeveer een derde van de ouders laat in het onderzoek weten dat ze minder of niet drinken als er kinderen bij zijn.

Reacties

Op Twitter hebben mensen het er ook over. Deze twitteraar vindt dat als je alcohol in huis haalt, je je kind aanmoedigt om te drinken.

Saskia is het hier mee eens.

Soms veranderen mensen nog van mening.

Praat mee

Een biertje of glas wijn drinken op de bank kan best met kinderen erbij, of toch maar een glas cola? Alcohol drinken in het bijzijn van je kinderen, kan dat? Ben jij gaan drinken omdat je het je ouders vroeger zag doen? Praat mee via onze Facebookpagina!

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen?

Stuur dan een berichtje.