Vrouw/Mama
280999581
Mama

Opvoeddilemma

’Ik laat mijn zoon (13) thuis alcohol drinken’

Om te voorkomen dat haar zoon (13) zelf buitenshuis gaat experimenteren met alcohol, schenkt VROUW-lezeres Trudy hem thuis zo nu en dan een glaasje in. Onlangs werd ze daarop door een vriendin aangesproken: of ze dat nou wel zou doen? Ze vraagt om advies.

„Ik doe niet anders dan dat mijn ouders mij hebben geleerd. Ook ik kreeg vroeger thuis zo rond mijn dertiende mijn eerste slokjes bier. ’Proef maar, dan weet je in elk geval hoe het smaakt’, zei mijn vader dan. In de opvoeding van mijn eigen kinderen heb ik dat overgenomen. Mijn dochter is nog te jong, maar nu mijn zoon 13 is mag hij van mij zo nu en dan best een klein glaasje bier of een mild mixdrankje of iets dergelijks.”

„Ik hoop, dat wanneer ik hem bij ons thuis laat kennismaken met alcohol, hij het uit zijn hoofd laat om dat ergens anders met vrienden te doen. Nu weet hij tenminste wat het is en heeft hij wellicht minder de behoefte om te experimenteren. Zo houd ik meer zicht op zijn alcoholgebruik. Een vriendin van me is het daar niet mee eens en vindt dat ik hier niet goed aan doe. Wie heeft hier gelijk?”

Achterhaald

Hoewel Trudy lang niet de enige is die op deze manier redeneert, is haar kijk op het ’leren drinken’ van alcohol achterhaald. Dat stelt Mathijs de Croon van Novadic-Kentron, een instelling voor verslavingszorg met veel kennis van (het ontwikkelen) van drank- en drugsproblemen. „Het is herkenbaar en begrijpelijk wat deze moeder doet, zeker als dit als het ware met de paplepel is ingegoten. Toch geef je hiermee als ouder een verkeerde boodschap en bereik je vaak zelfs een averechts effect.”

Verkeerd signaal

„Door je kind op zo’n jonge leeftijd al thuis alcohol te laten drinken, geef je het signaal dat het oké is om te drinken. Anders dan je misschien zou denken, werkt dat júist vaker alcoholgebruik buitenshuis in de hand. Onderzoek heeft aangetoond dat kinderen die stelselmatig van hun ouders horen dat er niet van hen verwacht wordt dat ze vóór hun 18e drinken, hier ook daadwerkelijk geremder in zijn. Ze wachten juist langer met alcohol als ze van huis uit niet gewend zijn dat het geschonken wordt. Het helpt dus juist om kaders te stellen en heldere verwachtingen te scheppen.”

Verslaving

„Hoe jonger je begint met alcohol, hoe groter de kans is dat je later verslaafd raakt. Natuurlijk gebeurt dat lang niet altijd, maar het onderstreept mijn boodschap wel. De overheid heeft zeven jaar geleden niet voor niets besloten om de minimumleeftijd voor het nuttigen van alcohol te verhogen naar 18 jaar. Ga daar als ouder dus óók thuis in mee! Eveneens aangetoond is namelijk dat kinderen die thuis drinken, ook weer juist op andere plekken gaan drinken. De drempel is weg en ergens hebben ze goedkeuring van jou gekregen. Dat neemt je kind in zijn/haar gedrag mee.”

Goede voorbeeld

„Zoals de sociale leertheorie van psycholoog Albert Bandura suggereert: ’Zien drinken doet drinken’. Ook het geven van een het goede voorbeeld is dus van groot belang als ouder. Natuurlijk hoef je zelf in hun bijzijn niet aan geheelonthouding te doen, maar het is wél goed om je continu bewust te zijn van je voorbeeldrol.”

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen?

Stuur dan een berichtje.