Vrouw/Columns & Opinie
326043479
Columns & Opinie

Opinie

’De ouders als schuldigen aanwijzen, slaat nergens op’

Leerkrachten luiden de noodklok want maar liefst 80% is bang om op school besmet te raken met corona. De vakbond Leraren In Actie (LIA) is boos en hekelt de houding van werkende ouders om school als ’opvang’ te gebruiken. Maar... de leerplicht is toch niet bedacht door ouders?

Kinderen in Nederland zijn vanaf hun 5de jaar leerplichtig. Dat concept is niet bedacht door ouders, maar door de overheid, die van mening is dat educatie een van de pijlers van de ontwikkeling is. Kinderen moeten dus, bij wet, naar school. Daarnaast leven we in een maatschappij waarin heel vaak beide ouders moeten werken om in het levensonderhoud van hun gezin te kunnen voorzien, als direct resultaat van het neoliberalistische overheidsbeleid van de afgelopen jaren.

Gevolg is dus dat het leven van ouders is ingericht op kinderen die naar school gaan. Niet omdat mensen de verantwoordelijkheid voor hun kind(eren) willen afschuiven op de school, maar omdat zij de verantwoordelijkheid hebben om hen eten te geven en te voorzien van educatie. En zelfs een wereldwijde pandemie verandert daar niks aan.

Beschuldigen

Persoonlijk vraag ik me af waarom al die leerkrachten nou zo panisch zijn voor een virus waarvan verreweg de meesten - die niet al oud en/of ziek zijn - nauwelijks last hebben. Maar goed, eenieder heeft recht op zijn/haar eigen angst(en). Ik ben geen leerkracht, dus ik kan niet invoelen hoe het is om voor een klas vol snotterende ’virusbommen’ te staan.

En prima, heel goed zelfs, als je je als beroepsgroep verenigt om te strijden tegen slechte werkomstandigheden. Maar kunnen de leerkrachten nou eens ophouden met ouders te beschuldigen van nalatigheid en verwaarlozing van hun kind(eren)? Inderdaad, school is geen opvang. School is school. En daar moeten kinderen vijf dagen per week een aantal uur per dag naartoe.

Leerplicht

Niet omdat mensen hun kind(eren) dan lekker bij de juf kunnen dumpen en zelf kunnen relaxen, maar omdat dit is hoe het werkt in Nederland. Als je het daar niet mee eens bent, moet je je melden bij de politiek, niet bij de burger. Dus als jij als leerkracht in deze omstandigheden je werk niet wilt doen, moet je met je vakbond maar gaan strijden voor het afschaffen van de leerplicht.

Dat je je hard maakt voor veranderingen van het systeem, dat je vraagt om aanpassingen en/of herziening van de situatie waarin je moet werken omdat je van mening bent dat dat nodig is, daar is niks mis mee. Maar waarom speel je een groep mensen de zwarte piet toe, die er helemaal niets mee te maken heeft? En daarnaast: wat verwacht je nu eigenlijk van ouders?

Onmogelijk

Volgens mij heeft de vorige lockdown duidelijk laten zien dat gezinnen in grote problemen komen als de kinderen thuis komen te zitten. Wederom: niet omdat de ouders niet voor ze zouden willen zorgen, maar omdat het vaak onmogelijk is om zorgen, werken en lesgeven te combineren. Tenslotte krijgen ouders geen betaald verlof van hun werkgever als hun kinderen niet naar school kunnen.

Er staat niets in de coronaspoedwet over het tijdelijk kunnen stoppen met werken met behoud van salaris om je kind tijdens kantooruren te kunnen opvangen. Dus wat moeten ouders dan doen? Hun baan opzeggen? Want dat is zo goed voor de kinderen? Dat is natuurlijk onzin en totaal onrealistisch. Ja, leerkrachten zitten in een moeilijke spagaat. Maar dat geldt voor ouders net zo goed.

Overheid

Dus beste leerkrachten, heel vervelend dat jullie je zo’n zorgen maken. Het lijkt me naar om zo in angst te leven. Ik denk dat ouders jullie met liefde zouden willen helpen, sterker nog, ik weet dat er ouders zijn die hun kind(eren) zélf het liefst thuis zouden willen houden totdat deze pandemie voorbij is.

Ik ben persoonlijk niet bang, maar in het kader van de veiligheid en de volksgezondheid houd ik mijn kinderen met liefde thuis en geef ik ze zelf les. Maar dan moet dat wel kunnen. En dat kan voor de meeste ouders dus niet. Omdat zij hun kinderen eten moeten geven. En een dak boven hun hoofd. Dat is de verantwoordelijkheid van ouders. Hen onderwijzen is die van jullie.

In plaats van met een beschuldigende vinger te wijzen naar de ouders, zou het misschien constructiever zijn gezamenlijk iemand anders te wijzen op háár verantwoordelijkheid. Namelijk het faciliteren van burgers in een crisissituatie. Tenslotte zijn het niet alleen de kinderen die opvang nodig hebben, maar wij allemaal. En daarvoor is er toch echt maar één verantwoordelijk: de overheid.

Maak jij iets bijzonders mee en wil je dat met ons delen?

Stuur dan een berichtje.